RECLAIM YOUR SOUL -
återta din själ och dess egentliga värde

"Reclaim your soul" är mitt eget sätt att ge ordet själ mer uppmärksamhet.  I mediareklam uppmanas vi ibland att skaffa vissa saker "för själens skull". Även den trendigare märkesmarknaden antyder ibland att produkterna påverkar din själ. Det kan under vissa omständigheter få oss tro att vår själ behöver dem.
Då är det dags att fundera över vad själen egentligen är. Det är föresten en fråga jag ofta fått på kurser och föreläsningar.

Själen beskrivs på olika sätt i olika andliga och filosofiska traditioner. Enklast kan vi säga att själen är det komplex som förenar kropp och ande. Den del av oss som blir och är vårt sanna människojag, varken vår fysiska del eller vår "inkarnerande ande". Ur chakraperspektiv är den hjärtat som förenar himmel och jord i oss. Hjärtat, där samvetet talar och där kärleken förenar, helar och frigör. Själ är inget vi "har", den är något vi är. Vårt innersta djup, där vi behöver vara förankrade för att veta vilka vi egentligen är.

Vi behöver uppleva att vi "har kontakt" med vår själ. Från vårt innersta behöver vi till exempel göra våra viktiga val i livet för att kunna stå för dem inför oss själva vad som än händer.
Nej, själen är för dyrbar för att bli marknadsvara. Den bör inte vara till salu. Om den blir det måste vi själva återerövra den.
Fundera över hur du själv upplever din själ. Ditt förhållande till den är avgörande för hur du upplever ditt liv. En bra kontakt med ditt innersta ger dig kraft och självtillit att vara den du egentligen är.
Att vara hel och stark, trygg och fri.

Livet är en gåva att ta vara på. Dag för dag. En dag i taget.

Upp