Andlig utveckling

Andlig utveckling är något helt och hållet personligt, en djup mognadsprocess genom vilken vår sanna natur kan förverkligas. Metoder där vi kan samverka med vårt innersta hjälper oss till mognad och frihet. Det kan ta sig uttryck i att vi engagerar oss i världen.

Stunder då vi verkligen känner oss hemma i oss själva, har kontakt med vårt innersta, kan också bidra till att vi inte hamnar i tillstånd av tomhet och utbrändhet. Livet behöver ständigt balans mellan inre upplevelse och yttre erfarenhet för att vi ska kunna uppleva mening. Vi glömmer ofta just det.

Meditation tillsammans med andra kan ge intensivare upplevelser och det är naturligt eftersom det skapas starkare energifält. Vår själsdialog är unik och en fullkomligt naturlig del av livet så vi bör inte jämföra våra upplevelser med vad vi hört eller läst. Den som vill använda speciella meditationstekniker gör bäst i att uppsöka ett center/skola! Meditation är ingen lek och vissa tekniker kan göra den till ett mycket kraftfullt redskap.

Klicka för bild: Inre ljuset, Korsljus

Det händer att somliga får problem att integrera andliga starka upplevelser i vardagslivet. Man kan tycka att upplevelserna varit så skilda från det "gamla livet" att man inte ser hur de kan passa in. Somliga överger både vänner och familj för att de inte kommit till samma "insikter" som man själv just gjort. Särskilt om man upplever att det är väldigt stor skillnad mellan ens nuvarande och tidigare liv eller person. (Vi kan bära på både skam och skuld som på det sättet kan upplevas överkomna eller renade. Det är ett vanligt tema i våra religioner)
Men egot kan också spela riktiga spratt!
Den här attityden har ofta att göra med att man ännu inte hittat sig själv på riktigt. Trots att man kanske känner sig verkligt förändrad och vill vidare måste allt ändå få ha sin tid. 

Vår andliga utveckling består av många genombrott. Stadier på vägen. Det kan behövas en hel del såna för att vi ska komma till det stadiet när vi accepterar både oss själva och andra precis som vi är. 
Först när vi låter tolerans och förståelse komma ur vårt innersta kan vi tillämpa de andliga idealen i vardagslivet på ett självklart sätt. Ibland behöver det inbegripa omfattande attitydförändringar.
(Har du funderat över dina egna attityder?)

I buddismen finns en enkel sentens som lyder "före upplysningen hugger du ved och bär vatten - efter upplysningen hugger du ved och bär vatten" och den är mycket insiktsfull.  

Upp