Föreläsningar


AKTUELLT

 

År 2020..... en helt ny tid

Annika Gauri Langlé 

En årsöversikt med ny ton eftersom vi i och med 2020 helt lämnar de energier som hade med 1900-talet (ja tiden ända från 1000-talet då 1an kom in i vår historia) att göra. Det betyder att tankar och idéer som fungerat då nu behöver ses med nya ögon eftersom förutsättningarna är förändrade. (talet 2 är nu symbol för tiden)  Konsekvenser kommer in i bilden. Nya behov tränger på. Nya situationer uppstår snabbt. Nya lagar och förordningar kommer behövas. Man skulle kunna säga att en ny tid är här och kräver enorma  anpassningar samtidigt som vi behöver vara mycket lyhörda för vår egen inre visdom.
Vi lever visserligen i konsekvenserna men skapar också den nya tiden. Vi behöver ha tillit till att den nya verkligheten har möjlighet ge oss erfarenheter vi inte tidigare haft chans att få. Ha kontakt med vårt innersta och se att utmaningarna är våra möjligheter.

Torsdag 16e januari 2020 
Kl 19.00-21.00  (Öppet från 18.20)

Föranmälan rekommenderas !!

Inträde 250 kr (Cash el. Swish)

Plats  Tegnergatan 24, Stockholm
(T-Rådmansgatan, uppgång Tegnergatan)


 


 

Föreläsningar som kan bokas 

Utveckling med hjälp av chakrasystemet
Chakrasystemet är, liksom det västerländskakabbalistiska Livsträdet, en karta över medvetandet. Deras arketypiska symboler strukturerar vårt medvetande och vår verklighetssyn.
Genom att förstå systemens olika plan och funktioner kan vi nå djupa insikter om både oss själva och världen. Vi kan återerövra vår kraft, försonas med oss själva och andra och nå det mod och den kärlek som finns i vårt innersta och hjälper oss vara sanna medmänniskor.

Numerologi i vår tid
Numerologin kan hjälpa oss utforska både oss själva, andra och världen. Tal och siffror har i de flesta kulturer ansetts heliga. Idag beskriver vi dem som arketyper. Annika berättar hur vi kan använda sifferarketyperna för att fördjupa förståelsen för oss själva, våra relationer och våra individuella resurser och möjligheter. Utifrån vårt födelsedatum har vi också möjlighet att se en cyklisk livsutveckling genom olika perioder och få inblick i hur vi på bästa sätt kan använda våra resurser för det liv vi är menade att leva.

Talsymbolik - våra sifferarketyper
Siffror och tal är en stor del av vår vardag i form av koder, telefonnummer, personnummer, priser m.m. Tal och siffror har i de flesta kulturer tiderna igenom setts som heliga. Idag beskriver vi dem istället som arketyper. Enligt C .G. Jung är talen våra mest ursprungliga arketyper och ”utgör en dynamisk ordningsprincip bakom den psykiska eller andliga verkligheten”. De kan ses som en passage mellan vår yttre värld och vår inre verklighet. Kunskap om talens symbolik kan, förutom inom numerologin, användas i t ex drömarbete, olika terapier, meditation och övriga vardagslivet. För en numerolog är talsymboliken det allra viktigaste. Annika berättar ingående om vad varje siffra står för arketypiskt.

Synkronicitet och transformation genom kris 
Olika typer av kriser kan öppna för djupa känslor. Här fokuserar vi på betydelsen av våra kriser - det som tvingar oss in i nya okända situationer och för oss mot utveckling och transformation. Det som kan göra synkroniciteten synlig och intensifiera vår intuition.
När verkligheten krackelerar genom en kris kan den yttre världen plötsligt upplevas okänd och våra inre sinnen förstärkta. Vi kan möta helt nya dimensioner och kanske till och med ifrågasätta vad "verkligheten" är.

Symboler länkar vår inre och yttre värld
Symboler är sällan avskärmade tecken vi ska dechiffrera utan levande faktorer som omger oss, fyller oss och påverkar vår vardag och utveckling. Bakom våra färg- och bildval ligger oftast arketypiska aspekter från vår uppfattning om oss själva och vårt förhållningssätt till omvärlden. Annika talar här om symboler i vardagen.

 

Kontakta Annika

Upp