Böcker

Det finns massor med litteratur som på olika sätt kan hjälpa oss när vi känner att vi behöver uppbackning, både i utveckling och kriser. I andras berättelser kan vi få känna igen oss trots att vi är unika och genom andras öden kan vi hitta styrka. Vi människor har oerhört mycket gemensamt genom liv och död.

Till exempel:

 • ”Man förstår livet baklänges – men måste leva det framlänges” av Peter Thielst 
 • ”Det oändliga sinnet” av Betty Shine
 • ”Kriser - Livskrisernas mening och värde” av Johannes W. Schneider
 • ”Happiness Is an Inside Job” av John Powell
 • "Livet måste ha mening" av Viktor Frankl
 • "Starkare än döden" av Peter Kreeft
 • "Fully human - fully alive" av John Powell
 • "Vägmärken" av Dag Hammarskjöld
 • ”Den hemliga vägen” av Paul Brumton
 • "The Power of Now - A Guide to Spiritual Enlightenment"
  av Eckhart Tolle
 • ”I dödens gränsland” av Raymond Moody
 • "Nära döden - nära livet, En bok om mod och livsvilja"
  av Kati Falk och Ami Lönnrot