Kriser

Livet är sannerligen inte statiskt och vår livsutveckling formas rätt sällan enligt de planer vi tror oss ha. I vår föränderliga, transformerande tid på 2000talet kan det bli särskilt tydligt.
Rätt som det är kan allt vändas upp och ner i tillvaron. Det bjuds nya erfarenheter som vi inte önskar. Vi kan förlora arbetet, bli övergivna, mista en familjemedlem, få vetskap om en svår sjukdom, bli utsatta för våld eller terror eller tvingas fly för att överleva. Det händer att katastrofen är av stora mått och blir väl synlig men det kan även hända att ens liv störtar samman liksom i tysthet medan livet i omvärlden fortgår som om inget hänt.
Livet är ett mysterium.
Vi kan välja att se det som totalt slumpartat och meningslöst men vi har också möjligheten att ge det mening.

Jag vet inte hur du upplever kriser men själv har jag upplevt det som en stor hjälp att ha tillit till att alla erfarenheter hjälper mig växa. Egna allvarliga sjukdomar, sjukdom hos mina närmaste och andra svåra omständigheter med osäkerhet i mitt liv hör alla dit.
Under hela mitt vuxna liv har jag varit verksam med själsligt arbete och sett hur stor skillnad det är när vi konfronterar våra rädslor för oundviklig förändring av livet. Bara att våga tänka tanken eller sätta ord på känslan kan betyda oerhört mycket. Vi blir inte befriade från våra rädslor men vi kan bli starkare. Det hjälper oss få kontakt med den där innersta kraften som trots allt finns. Förträngningar av olika slag tar mycket av vår energi som behövs till annat. Det blir särskilt tydligt i kriser.

Jag tycker livet är fantastiskt men definitivt inte enkelt. Somliga människor kan uppleva sig "drabbade". Men även i riktigt svåra stunder har man möjligheten att jämföra sig med andras liv, det kan ge distans även i djupt mörker att inse att många har det värre, jag vet av erfarenhet. Fast det går ju egentligen inte att jämföra upplevelser. 
Livet blir visserligen enklare med åren och livserfarenheterna men utmaningarna blir också annorlunda. Vår tid är både komplex, osäker och otroligt intensiv och blir på så sätt mer och mer krävande.

Men livet är faktiskt heller inte svårare än jag gör det. Ingen annan än jag själv kan ju bestämma, eller ha ansvar för, hur jag ska hantera det som händer. Det gör mig på sätt och vis till medskapare av mitt liv och det kan ge mig styrka även i det djupaste mörker.

 

Upp