Förändring.....

Förändring är egentligen vår enda visshet och trygghet eftersom energi inte är statisk. Men förändring kan naturligtvis också betyda osäkerhet.
Förmågan att medvetet leva i osäkerheten kräver öppenhet och tillit. Stillhet och meditation kan vara till hjälp. Att närma sig stillhetens inre hav och kanske upptäcka att allt detta är man själv. Det kan upplösa ängslan och oro och rädslan för det okända kan omvandlas till upplevelse av frihet och trygghet.

Nu på 2000-talet lever vi alla på denna planet helt uppenbart i förändringens tid. Men från födelse till död består livet av många olika förändringsfaser. Övergången från en fas till en annan är en slags kris i sig. Hur lätt är det att bli tonåring, att bli förälder för första gången, att skiljas? När barnen flyttar ut? När det är slut på arbetslivet? Varje gång måste vi släppa taget om något för att ge plats åt det nya. Somliga kallar dessa kriser för de små dödarna. All utveckling kostar, vare sig den sker i stort eller smått. 

Åldrandet är ingen enkel process. Samhällsattityden hjälper oss heller inte eftersom vi närmast förväntas producera, konsumera och försvinna.  Ändå är åldrandet naturligt. Kroppen säger ifrån. Det blir svårare att göra det vi brukade. Ibland tror omgivningen att de mentala färdigheterna tacklar av samtidigt även om det inte alls är så. Men vi kan också hämmas av att inte vara lika klara i tanke och minne som tidigare. Somliga av oss går delvis in i dimman.
Vår sociala status förändras definitivt med decenniernas gång och när fler och fler av vännerna försvinner blir vi också allt ensammare. Många av oss hinner bli mycket skröpliga innan livet lämnar oss. Ändå är det en naturlig utveckling... som bör ses och bemötas med värdighet, omtanke och respekt. Eller hur? 

Vågar du tänka på din ålderdom? (Och då menar jag inte pensionssparandet.) Hur önskar du själv bli behandlad om/när du blir beroende av andra människors hjälp? Hur är ditt eget förhållande till de gamla i din omgivning idag?

(På en kurs hade jag en härlig ung man som sa att åldrandet inte alls verkade jobbigt, han kunde se sig själv, rakryggad, brunbränd och senig, när han gick på en strand i höstvinden i lång tuff rock och slokhatt med en skotsk vallhund springande bredvid.
Härligt, positivt, grymt, vad du vill men ... filmbilder och önsketänkande håller inte när vi drabbas av livets stora förändringar, vad än reklamen säger. Då är det våra erfarenheter och vår egen innersta verklighet vi får använda oss av.)

Upp