Personlig presentation

Tidigt hade jag ängtan till klosterliv men den ledde istället till att jag började en prästutbildning på 60-talet. Efter tre och ett halvt år hoppade jag av då jag upplevt skillnad mellan religion och andlighet. Därefter blev det resor till Afrika och Asien vilket gav välgörande distans till det västerländska samhällets idéer och människosyn.
Fortsatte med meditation, yoga, indiska religionstraditioner och olika konstnärliga vägar. Fann andliga inspiratörer och gränsöverskridare som Dane Rudhyar, Carl Gustav Jung, Rudolf Steiner, Joseph Campbell m.fl................ 

Lärde mig spinna, väva och färga garn för att uppleva ett hantverk och få balans mellan inre och yttre liv. Hade så småningom textilutställning och skrev en bok om växtfärgning. Fick under tiden familj och etablerade boendet så jag hade kontakt med jorden och kunde odla det jag ville. Lever sen tonåren huvudsakligen vegetariskt och numera allt grönare. 

Jag stannade samtidigt upp vid det indiska Chakrasystemet. Det beskriver dimensioner som kan kallas medvetandeplan och arketypiska strukturer och kan vara en fantastisk hjälp för djup inre utveckling och förståelse av vår gränslösa natur. För mig är den fortfarande, efter ca. 30 år, det bästa redskapet och den bästa "guiden" jag kan tänka mig både personligen och i arbetet. Vi förändras ju hela tiden och får genom livets olika kriser och erfarenheter ständigt möjlighet till nya djupare insikter och nya infallsvinklar till våra "redskap" i livet.  

Utvecklade så meditationsformer, intuition och studerade esoteriska traditioner. Färgterapi och numerologi med talsymbolik blev mina första konkreta arbetsmetoder. Jag skrev flera böcker och var, från 80-talets början, verksam på de stora alternativcentren i Stockholm (Vega, Café Pan, Hälsans Hus, Deva och Gaia) samt reste runt i Sverige och föreläste. 

Jag har sen 80-talet utbilda numerologer här i Sverige och under 90-talet samverkat med engelska medier och healers i England. Sen 90-talet har jag också specialiserat mig allt mer på det indiska Chakrasystemets psykologi och inkluderat det kabbalistiska Livsträdet.

Jag har haft förmånen att samverka med duktiga och kärleksfulla terapeuter som bidragit till att göra arbetet roligt och inspirerande.
Här intill fina vänner och kollegor som jag uppskattar mycket; Tomas Frankell och Thomas Jönsson samt min mångårige vän, kollega och "guru", Vegavan.

Under 2000-talet har jag också gått igenom flera rejält utmanande upplevelser och kunnat fördjupa mitt eget förhållningssätt till både livet och döden ytterligare.
Livet erbjuder så många fantastiska upplevelser och lärdomar av helt skilda slag. Vi vet inte att vi behöver dem förrän vi befinner oss mitt i. 

Jag tror på ett enormt behov av anpassning i en snabbt föränderlig värld och flyttade 2011, efter mer än 60 år i Stockholm, till en liten by i utkanten av Värmlandsskogarna. Redan Ghandi sa ju att vi måste vara den förändring vi vill se i världen, inte bara tala om den. Bytte boende med kursverksamhet och klientmottagning till litet landsbygdsliv i stillhet.
Men förändringar sker mycket snabbt nuförtiden och byn bestod under ett par år till häften av asylsökande och det fanns då massor att lära här. Om mig själv, andra människor och världen. Inte minst om hur rädslor för det som är okänt kan ta sig uttryck. Och det fortsätter ju verkligen visa sig och påverka samhället, och hela världen, idag.

Jag hade tänkt dra mig tillbaka (jag är över 70 och har haft min verksamhet i 40 år) men det känns allt viktigare med engagemang och att ställa upp med den erfarenhet och kunskap jag har.
Jag försöker, så gott jag kan, fortsätta leva mitt liv medvetet i enlighet med vad jag djupast tror på. När jag tänker på barnens och barnbarnens framtid och vad de måste bära och klara blir det ännu mycket enklare att ifrågasätta behoven och den "normala" livsstilen i samhället. Och det känns allt tydligare att mina behov måste ställas mot världens tillstånd.


Upp