Mycket personlig presentation

Tidigt i livet längtade jag till ett tyst klosterliv men började istället en prästutbildning på 60-talet just när vi fått kvinnliga präster. Efter tre och ett halvt år hoppade jag av då jag upplevt skillnad mellan religion och andlighet och visste att min livsåskådning inte kunde bindas till någon institution eller organisation. Men studierna omfattade på den tiden latin, koinégrekiska och hebreiska för att man skulle läsa texterna på ursprungsspråken och förstå dem (t.o.m. varje bokstav) på djupare sätt. Det gav mig en första viktig insikt om betydelsen av symboler för att kunna nå något bakomliggande. 
Så gjorde jag några längre resor i Afrika och Asien vilket stärkte mitt ifrågasättande av det västerländska samhällets idéer och människosyn. 
Fortsatte med indiska religionstraditioner, meditation och yoga. (i början av 70-talet var meditations- och yogalärarna lätt räknade)
Fann i litteraturen andliga inspiratörer och gränsöverskridare som Dane Rudhyar, Carl Gustav Jung, Lama Anagarika Govinda, Rudolf Steiner, Joseph Campbell m.fl................ 

Lärde mig spinna, väva och färga garn för att uppleva ett hantverk och få bättre balans mellan inre mentalt och yttre praktiskt liv. Hade så småningom textilutställning och skrev en bok om växtfärgning. Det ledde vidare till färgpsykologi.
Fick under tiden familj och etablerade boendet så jag hade kontakt med jorden och kunde odla det jag ville. För mig står "alternativt" inte bara för mat eller filosofiska intressen utan genomsyrar hela livet och baseras på personlig etik.

Så fann jag talsymboliken med numerologin och överväldigades av strukturen och att kunna se den bakomliggande energivärlden synliggöras i vår yttre verklighet med hjälp av siffrorna. Det var nästan som att gå från svartvitt till en värld i färg. 
Fastnade också för det indiska Chakrasystemet. Det beskriver dimensioner vi kan kalla arketypiska strukturer och kan vara en fantastisk hjälp för förståelse av människans gränslösa natur och hjälpa oss till djup inre mognad. 
Fortsatte utveckla intuitionen och studerade esoteriska traditioner. Läste och samlade böcker inom mina områden från världens alla hörn. Det har alltid givit mig enorm glädje att fördjupa mig i det som intresserar mig.
Färgterapi och numerologi med talsymbolik blev mina första konkreta arbetsmetoder. 
Jag skrev så småningom flera böcker och var, från 80-talets början, verksam på de stora alternativcentren i Stockholm (Vega, Café Pan, Hälsans Hus, Deva och Gaia) samt reste runt i Sverige och föreläste. 

Sedan 80-talet har jag utbilda numerologer här i Sverige och under 90-talet samverkat med engelska medier och healers i England. Sen 90-talet har jag också särskilt specialiserat mig på det indiska Chakrasystemets psykologi och inkluderat det kabbalistiska Livsträdet och med det också fått glädjen att undervisa blivande yogalärare.
Hade också turen kunna kombinera boendet med kursverksamhet och klientmottagning vilket förenklade livet under ett par decennier. Flera av er som läser detta träffade mig säkert där i Solna.

Jag har haft förmånen att så småningom samverka med duktiga och kärleksfulla terapeuter som bidragit till att göra arbetet roligt och inspirerande.
Här intill fina vänner och kollegor som jag uppskattar mycket; Tomas Frankell och Thomas Jönsson samt min mångårige vän, kollega och "guru", Vegavan.

Under 2000-talet har jag också gått igenom flera rejält utmanande upplevelser och kunnat fördjupa mitt eget förhållningssätt till både livet och döden ytterligare.
Livet erbjuder så många fantastiska upplevelser och lärdomar av helt skilda slag. Vi vet inte att vi behöver dem förrän vi befinner oss mitt i. 

Jag tror på ett enormt behov av anpassning i en snabbt föränderlig värld och flyttade 2011, efter mer än 60 år i Stockholm, till en liten by i utkanten av Värmlandsskogarna. Redan Ghandi sa ju att vi måste vara den förändring vi vill se i världen, inte bara tala om den.
Men förändringar sker mycket snabbt nuförtiden och byn bestod under ett par år till häften av asylsökande och det fanns då massor att lära här. Om mig själv, andra och världen. Inte minst om hur rädslor för det som är okänt kan ta sig uttryck hos människor. Och det fortsätter verkligen visa sig och påverka samhället, och hela världen, idag.

Det känns allt viktigare med engagemang och att ställa upp med den erfarenhet jag har. 
Fortsätter leva mitt liv i enlighet med vad jag djupast tror på. När jag tänker på barnens och barnbarnens framtid och vad de måste bära och klara blir det ännu enklare att ifrågasätta den "normala" livsstilen i samhället. Och det känns allt tydligare och naturligare att mina personliga behov måste ställas mot världens tillstånd.


Upp