Medium

Ett medium är en person som sägs kunna stå i kontakt med ickemateriella existenser och andra dimensioner av medvetandet. En kommunikatör mellan synlig respektive osynliga "världar".

Det är självklart kontroversiellt. Dels är det fortfarande omöjligt att vetenskapligt bevisa fenomenen, (eftersom vetenskapen utgår från den fysiska världen) dels finns det till exempel människor som upplever röster och syner utan att vilja det och utan att kunna kontrollera dem. Det problemet tillhör psykiatrins sfär.
Nu är det inte så enkelt att definiera vad som är "normalt" i de här sammanhangen. Det normala får kanske helt enkelt ses som de sammanhang då fenomenen inte upplevs som problem och inte skapar varken yttre eller inre svårigheter i livet för den som upplever dem.
Vår kunskap om medvetandet har emellertid under senare år förändrats väsentligt och vi känner faktiskt till att alla människor har tillgång till ett stort antal medvetandedimensioner och har praktisk möjlighet att uppleva många av dem. (inom seriös terapeutisk hypnos kan vi t.ex. få ett antal beskrivna) 

Det jag här menar med ett medium behöver god utbildning där psykologisk självkännedom ingår samt även god kunskap om teorierna om människans medvetande.
 

Mängder av TV-program och tidningar som idag produceras om medialitet av olika slag skulle kunna fungera som dörrar till djupare funderingar, ja till och med forskning, men inriktar sig fortfarande på det spännande och kommersiella. Det bidrar till att fenomenet fortfarande hålls kvar i en "tros- eller underhållningssfär". 

 

Spiritualistiskt medium

Ett spiritualistiskt medium ska förmedla budskap från personer som är "döda" och av någon anledning vill kommunicera med dig. Dit går du för att "få bevis för att vi överlever döden" vilket är en av spiritualismens viktigaste grunder. 

Ett spiritualistiskt medium ska kunna verifiera vem meddelandet kommer ifrån. Medier kan få sin information på många sätt, både i "klartext", sedd eller hörd, som känsloupplevelse, i symbolform och med hjälp av en förmedlande guide. Varje medium arbetar på sitt speciella sätt utifrån den egna personligheten och sina potentialer. Men ett professionellt spiritualistiskt medium ska alltså, oberoende av vilket eller vilka sätt informationen fås på, klart kunna verifiera den som vill förmedla något, helst genom namn eller andra, för klienten tydliga, uppenbara kännetecken. 

 

Det kan verkligen diskuteras om det över huvudtaget går att bevisa att vi överlever döden. Särskilt som synen på medvetandet har förändrats de senaste decennierna och medvetandet nu kan beskrivas i oändligt många "dimensioner". Då är frågan inte vad som kan bevisas utan om det är relevant att försöka bevisa något sånt. Vi borde kanske hellre fördjupa synen på medvetandet och vår förståelse för det. För med den nya fysikens syn på människan och världen finns inget behov av bevis eftersom "allt" kan finnas. 

Vi har alla möjlighet att uppleva ett vidgat medvetande och vad som skulle kunna upplevas som kommunikation med existensplan dolda för vår egen "verklighet". 

Med den syn på medvetandet som finns idag menar även mycket erfarna medier att man inte säkert kan veta varifrån budskapen kommer utan att de som säger det bygger på trosteorier. 
Erfarna medier har också vid experiment givit information från personligheter som undersökarna själva hittat på! Spiritistiska grupper har kunnat få information från "andar" de själva skapat (hittat på) och byggt upp historik kring!
Det senare är naturligtvis mycket intressant och bör få oss att fundera över våra mentala krafter och framför allt vad medvetandet är!! Men det är inte försvarligt att experimentera på egen hand. Eftersom vårt kraftfulla undermedvetna alltid deltar med sina rädslor (både personliga och kollektiva) skulle det kunna bli obehagliga erfarenheter.

England har en lång tradition av mediumskap och där finns också idag många verksamma spiritualistiska medier. (Jag har personligen, mellan 1984 och 1998, träffat och jämfört mer än 200 aktiva engelska medier.) 

Upp