Esoterik

Esoterik handlar om det som rör vår och universums innersta metafysiska eller andliga sida. Esoterisk information kräver att vi själva tar ställning på ett djupare plan till det som förmedlas. Det räcker inte att lära sig eller förstå den. Vi når den bara genom erfarenhet och den blir då en integrerad del av vårt liv.
Vi kan jämföra det med kärlek. Man kan inte förstå kärlek hur mycket man än läser eller hör om den, först när man upplever den vet man vad det är.

Traditioner som har att göra med människans andliga utveckling har alltid varit esoteriska. Ursprungligen har informationen också förts vidare muntligt långt in i en tid när det fanns möjlighet att skriva ner den. Det skedde på grund av att man ville vara säker på att undervisningen kunde användas på rätt sätt. Ordet Kabbala, eller Qabalah, kommer till exempel från det hebreiska "QBL" med betydelsen "ta emot" och syftar på det muntliga ordet.
I allmänna sammanhang har ordet "esoterisk" ofta betydelsen djupt specialiserad. Här har det sin ursprungliga metafysiska betydelse. Ibland har ordet felaktigt givits synonymen "hemlig" men ordet betyder närmast "det som har att göra med det inre, dolda" och bör jämföras med "exoterisk" som har betydelsen "yttre, allmän".

Det här dualistiska konceptet uttrycks tydligt i den kinesiska filosofins Yin, den dolda, underliggande aspekten och Yang, den öppna, exponerade.
I religioner syns det i den yttre, publika formen, den exoteriska, respektive religionens inre mysteriesida, den djupa, dolda som har att göra med den egna inre upplevelsen. Den inre sidan är den där människan närmar sig det andliga och kan tranformeras, i grunden förändras. Ingen religion kan vara utan mysteriesidan, då blir den bara moral, etik eller filosofi.

Esoterik och mystik har i vårt samhälle ofta kommit att ses som något konstigt och misstänkt, ordet mystisk har ju just fått den betydelsen. Det beror delvis på att den protestantiska kyrkan frångick det mesta av mystikens element då den lämnade den katolska kyrkan. Förklaringar och logik blev viktigare och mystiken som ju bygger på det oförklarliga, undanträngdes. Idag kan det vara mycket svårt att förstå att en stor del av vårt svenska samhälles värderingar har religiöst ursprung.

 

"Det pågående intresset för det ockulta kan tjäna ett syfte men det kan också avleda oss från det arbete som är det viktigaste och som måste göras…. Det har att göra med större global medvetenhet och skapandet av en värld i vilken mänskligheten samverkar med naturen och den andliga dimensionen"….
David Spangler 

Upp