Förslag på böcker om medialitet och intuition:

 • "Praktisk parapsykologi" av Örjan Björkhem
 • "Om synkronicitet och spådomskonst" av Marie-Louise von Franz (jungiansk analytiker och medarbetare till C. G. Jung)
 • "The Mediumship of Jack Webber" av Harry Edwards
 • "The Spirit of Love" av Paul Norton & Tracy Hall
 • "Den otroliga sanningen" av Gordon Smith
 • "Power of the Spirit" av Maurice Barbanell
 • "The Sleeping prophet - an Examination of The Work of Edgar Cayce" av Jess Stern
 • "Shanti Devi - en berättelse om reinkarnation"
  av Sture Lönnerstrand
 • "Voices in the Dark - My Life as a Medium" av Leslie Flint
 • "Visions of Another World - An Autobiography of a Medium"
  av Stephen O´Brian
 • "Lift up Your Hearts - Teachings from Silver Birch"
  sammanställd av Tony Ortzen
 • "Channeling - Investigation on Recieving Information from Paranormal Sources" av Jon Klimo
 • "Cracking the Intuition Code" av Gail Ferguson
 • "Divine Intuition" av Lynn A. Robinson