Intuition

Idag kan vi möta begreppet intuition både i andlig utveckling, affärsvärldens styrelserum och våra personliga vardagsliv. Enligt en uppslagsbok betecknar det "förmågan att omedelbart fatta helhet och sammanhang". Jag skulle beskriva det som "att veta utan att veta hur man vet" eller att det man upplever intuitivt är summan av många sinnesupplevelser varav de flesta är omedvetna och en hel del okända.

Intuitivt vetande kommer inte från medvetet kunskapsinhämtande eller kända erfarenheter eller fakta. Det är totalt och omedelbart.
Intuitionen håller egentligen samman alla våra sinnesintryck och  upplevelser sekund för sekund och ger oss möjlighet att uppleva samband och mening i livet. Men den kan också ses som en direkt kontakt med vårt innersta, det "Högre Jaget", och visa de bakomliggande sammanhangen. Intuitionen är vår "andliga nerv".

Vi har nytta av en välfungerande intuition i alla livssituationer. Det logiska tänkandet fungerar bättre när man har tillit till intuitionen men intuitionen utvecklas bäst om man gör den till ett sätt att leva istället för att se den som ett redskap man tar fram när man vill lösa problem. Värdet av intuitionen är så mycket större än det. Den tjänar egentligen våra djupaste syften i livet. Den försätter oss i ett tillstånd där det är harmoni mellan vår själ och universum. När man vågar tro att det finns mening med livet kommer intuitionen automatiskt att aktiveras. Då den ökar kommer man att uppleva mer mening i livet!

I filosofin ser man intuitionen som utgångspunkt för varseblivning och logiskt resonemang. Forskaren och parapsykologen Jeffrey Mishlove menar att intuitionen tjänar samma syfte som den hinduiske guden Vishnu som upprätthåller världen och förser våra liv med mening och kontinuitet. Han säger att alla våra perceptioner och kognitiva upplevelser skulle flyga som kort för vinden om det inte vore för "intuitionens lim" som håller ihop våra livs korthus.

Intuition är alltså ett mycket stort begrepp. Vi kan speciellt uppleva den genom drömmar, plötslig aha-upplevelse, visioner, prekognition, telepati, klärvoajans, psykometri. Upplevelsen kan uppträda som känslor, energier, en inre röst, symboler (ord, händelser) men även som en slags inre drivkraft att göra något särskilt.
Gail Ferguson föreslår (i boken Cracking the Intuition Code) att vi delar in det vi kallar för intuition i "den större" och "den mindre". Den större har att göra med insikten om meningen med livet, livsuppgiften, missionen. Här är man ofta medveten om att ens innersta röst eller "det Högre Jaget" kommer till uttryck. Den mindre (som inte är mindre viktig) gäller vardagssituationer för livsutveckling och överlevnad.

Man kan arbeta på att få medveten tillgång till sin intuitiva kunskap på många sätt och det är bra att starta med att träna uppmärksamhet, fokusering eller intoning. För det behöver man naturligtvis lugn och avspändhet. Kan du följa sekundvisaren på din klocka bara 30 sekunder utan att tänka på något annat. Det är en bra grundövning att hålla sinnet rent och uppmärksamt på bara en enda sak utan andra tankar en kort stund. 

Kan vi lita på intuitionen?

Det är inte så lätt att vara säker på att det man upplever verkligen är ren intuition och inte t.ex. styrt av rädslor, önsketänkande eller något annat från vårt undermedvetna. Somliga talar om "första intrycket" som en intuitiv kunskap men det beror i allra högsta grad på person, situation och omständighet.

Vårt omedelbara intryck är alltid det sanna, men det är inte alls säkert att det är just detta intryck som vi medvetet upplever som det första. Det undermedvetna är alltid en alert realitet. Många psykologiska faktorer kan vara inblandade och det är nödvändigt att noga pröva sig själv. Självkännedom är ett naturligt och nödvändigt utvecklingsredskap på vägen till en användbar intuition. Ju tryggare vi är i oss själva, ju mer självacceptans och självrespekt vi har, ju mer tillit vi kan utveckla, desto bättre fungerar intuitionen och livet i stort.

Det finns många typer av övningar som kan hjälpa oss beroende på hur vi fungerar. Någon behöver tillit att släppa sitt ego, någon behöver bli mindre mental, någon tillåta sig att lyckas, någon träna modet, någon annan behöver på olika sätt stabilisera sin överkänslighet och sitt fantasiliv o.s.v.

Upp