Chakrana och Teosofin

Den som vill fördjupa sig i chakranas egenskaper och funktioner kan bli mycket förvirrad om det är ett enhetligt svar man söker. Den ursprungliga tantriska beskrivningen av chakrana skiljer sig en hel del från det vi kan läsa i populära chakraböcker. Även de gamla källorna är ofta motsägelsefulla, särskilt vad gäller detaljer.

I indisk och tibetansk tradition representerade chakrana oftast energier som enbart aktiveras i yoga och som hör ihop med det subtila inre väsendet. I tibetansk yoga skapade yogin helt medvetet chakrana som mentala övningar. Den kinesiska traditionens syn på den subtila människan var (och är) däremot mer praktisk och konkret och de subtila flödena ansågs ha anknytning till de fysiska organen.
Den teosofiska traditionen (efter C. W. Leadbeater och A. Besant) utformade sin egen uppfattning om hur chakrana fungerar och det är därifrån en stor del av dagens allmänna kunskap om chakrana kommer, framför allt från Leadbeaters böcker. Informationen  där bygger på Leadbeaters eget sätt att uppfatta chakrana efter Helena P. Blavatskys tradition.
Författare av populära chakraböcker som Barbara Brennan och Caroline Myss bygger vidare på 1900talets utveckling av detta, vilket alltså nu formar vår kunskap.

Läs gärna mer i pdf:en "Via Chakra"

Upp