Historik

Chakran har som begrepp en mycket lång tradition i framför allt Indien. De nämns i de tidiga Yoga-Upanishaderna, men mer detaljer kom först i texter från 900-talet och senare genom Sat-Chakra-Nirupana, av Swami Purananda, från 1500-talet.

Arthur Avalon (pseudonym för Sir John Woodroffe) kom i början av 1900-talet med en översättning av Sat-Chakra-Nirupana som heter "The serpent power". Den är fortfarande en användbar källa till kunskap om det indiska chakrasystemet. Lite senare skrev teosofen C. W. Leadbeater "The Chakras" som blivit en stor klassiker.

Chakrakunskap finns, förutom i den tantrisk-indiska traditionen, även i andra indiska traditioner, inom tibetansk buddism och taoistisk yoga. (Vårt subtila energiflöde beskrivs också tydligt i den mycket gamla "Gule kejsarens lära" som ligger till grund för den kinesiska medicinen.)

Även i Europa räknade man tidigt med människans subtila uppbyggnad. Plotinos beskrev redan på 200-talet människans många medvetandeplan. På 1200-talet fanns t.ex. mystikern Jakob Böhme och senare Johann George Giechtel och andra välkända namn som Paracelsus och Spinoza.

Upp