Förslag på böcker:

Specialiserad information får den som vill gå djupare även genom litteratur av Swami Satyananda Saraswati.

 • "Subtle Body" av David V. Tansley
 • "Chakra" av Naomi Ozaniec
 • "Andens anatomi" av Caroline Myss
 • "Chakras" av Harish Johari
 • "Theories of the Chakras" av Hiroshi Motoyama
 • "Wheels of light" av Anodea Judith
 • "The Chakras" av C. W. Leadbeater
 • "The Chakras and the Human Energy Fields" av Shafica Karagulla & Dora van Gelder Kunz
 • Dvd:n "Den subtila människan" om chakrasystemet av Annika Langlé
  (Säljs i webbutiken hos Deva Stockholm där du också kan höra ett "smakprov")
 • "Via Chakra - vägen mellan himmel och jord" har lagts ut här på hemsidan som pdf-fil. Den som läst Annika Langlés chakrakompendium för bland andra yoga- och meditationslärare kan känna igen mycket därifrån.