Chakrakunskapen del i ett paradigmskifte

Allt detta kan peka mot åtminstone två saker. Dels behöver vi fundera över den kunskap som finns idag och se vad den uppstått ur, dels måste vi acceptera att vi anpassar informationen till vår verklighetssyn, våra behov och den utveckling vi genomgår. Chakrakunskapen används idag av många nya sökare som inkörsport till medvetenheten om att människan är en andlig varelse och där är den oerhört viktig.

Vi är mitt i ett paradigmskifte som gäller vår verklighetsuppfattning. Idag får vi fantastiska möjligheter att nyttja gammal kunskap på nya sätt genom att vi själva når ny medvetenhet. Vi bör inte glömma att allt som är levande utvecklas och förändras. Vårt västerländska kontrollbehov och sökandet efter den bevisbara sanningen till allt börjar ifrågasättas. Vi får också förhoppningsvis mer och mer insikt om att vårt eget medvetande är nyckeln till vår verklighetsuppfattning.

Men har chakrana en objektiv existens eller skapas de av våra sinnen? Vi kan möta samma typfrågor inom många kunskapsområden. Existerar atomer? Är kvarkar verkliga? Dessa koncept är ju egentligen mer kartor som kan guida oss genom våra upplevelser av livet eller som parapsykologen Mishlove uttrycker det, menyer. Det vore varken logiskt eller insiktsfullt att blanda ihop kartan med området eller menyn med maten. Ändå är det kanske just det vi ofta gör i vår iver att försöka vara rationella.

Jag anser att det viktigaste är att använda vår esoteriska information på ett inspirerat, kärleksfullt, medvetet och framför allt funktionellt sätt, så att den håller i praktiska livet och så vår andliga människosyn får vittgående, positiva konsekvenser för allt levande. Vår utveckling sker inte på upptrampade stigar eller i en stadig riktning mot ett mål. Målet är inte heller en plats utan medvetenhet under vandringen.

Upp