Chakrakunskapen del i ett paradigmskifte

Vi behöver idag fundera över den kunskap som finns om chakrana och se vad den uppstått ur och kanske acceptera att vi anpassar informationen till vår verklighetssyn, våra behov och den utveckling vi genomgår. Chakrakunskapen används idag av många nya sökare som inkörsport till medvetenheten om att människan är en andlig varelse och där är den oerhört viktig.

Vi är mitt i ett paradigmskifte som gäller vår verklighetsuppfattning och som skulle kunna kallas en transformation. Idag får vi fantastiska möjligheter att nyttja gammal kunskap på nya sätt genom att vi själva når ny medvetenhet.  Vårt västerländska kontrollbehov och sökandet efter den enda sanningen börjar ifrågasättas. Vi får också förhoppningsvis mer och mer insikt om att vårt eget medvetande är nyckeln till vår verklighetsuppfattning.

Jag anser att det viktigaste är att använda vår esoteriska information på ett inspirerat, kärleksfullt, medvetet och framför allt funktionellt sätt, så att den håller i praktiska livet och så vår andliga människosyn får vittgående, positiva konsekvenser för allt levande. Vår utveckling sker inte på upptrampade stigar. Målet är inte heller en plats utan medvetenhet under vandringen.

Läs gärna mer i pdf:en "Via Chakra"

Upp