Om Färger

Färger består av brutet ljus med olika våglängder och svängningsfrekvenser. Det synliga ljuset ligger inom ett mycket smalt band på den elektromagnetiska strålningens närmast obegränsade våglängdsspektrum.

När ljuset träffar ett föremål absorberar det de våglängder som finns i den egna atomstrukturen och resten reflekteras. Det som reflekteras är det vi ser. Färgens våglängder omvandlas i ögat till elektriska impulser som förs vidare till hypotalamus i hjärnan och ger upplevelsen "färg". Färg är alltså på sätt och vis en produkt vi själva framställer och "dekorerar" våra personliga världar med.

Varma färger är vanligen stimulerande, kalla verkar mer dämpande och det ger oss möjlighet till allmänna slutsatser om hur vi kan utnyttja färger.
Men det finns många rent personliga psykologiska reaktioner på färger som gör att vi inte bör fastna i de generella "färgpsykologireglerna" om vi vill fördjupa oss på allvar i färgkunskap. Varje människa är unik, har sin egen bakgrund och sina egna cellminnen. Det blir mycket tydligt i färgens värld. Färgers klarhet och styrka, färgytans storlek, ljuset i rummet, ljuden omkring oss samt inte minst formen, har också stor betydelse för hur vi upplever färgerna och hur vi påverkas.

I en s.k. färgcirkel kan vi tydligt se komplementfärger, dvs färger som är varandras motpoler. (Färger mitt emot varandra i cirkeln.) När ögat ser en stark färg tycks det snabbt bli "trött" och sträva efter balans. Det kan du själv upptäcka genom att lägga märke till de kontrastartade kantfärger som dyker upp när du ser på en färg länge eller efterfärgen du ser när du flyttar blicken från färgen. Det här är kroppens eget sätt att balansera energier. Hela vårt väsen strävar efter den här balanserande utjämningen. Då man använder färg vid visualisering och healing är det klokt att utnyttja den kunskapen genom att till exempel avsluta med komplementfärgen en kort stund. (Så gör man ofta i färgterapi.) På så sätt blir processen balanserad och effektivare.

Upp