Intressanta färgböcker:

  • "Om det andliga i konsten" av Wassily Kandinsky
  • "Levande färger" av Karl Rydberg
  • "Healing med färg" av Theo Gimbel
  • "Color and human respons" av Faber Birren
  • "Color Psychology and Color Therapy" av Faber Birren
  • "Färg och färgupplevelse" av Johannes Itten
  • "Ljus och färg som helande kraft" av Annika Langlé
    (Några finns end. på antikvariat.)