Januari

Januari är i år 2020 numerologiskt månad 5   

 

Tyvärr har jag ingen möjlighet hinna lägga ut text för denna månad, ber att få återkomma med februari istället framöver
Läs gärna istället om år 2020/4
Då kommer du också se att det är en mycket spännande och transformerande tid vi befinner oss i nu. Varje dag i januari (mån 5) är en del av förändringen i sig.

 

 

 

 

Djupare kunskap om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är helt uppdaterad om deras psykologiska aspekter.
Vi behöver inse att vi sätter vår egen ton på livet både genom tankar, val, reaktioner och handlingar. Våga göra egna individuella (3) medvetna ställningstaganden (5e) och även kunna ha distans (6) till det som sker omkring oss.


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara mycket klokt se över informationen om år 12/3 och dessutom förstås jämföra med det egna personliga året.

 

Läs om År 2020

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen år 2000 och särskilt från 2012) då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 
Upp