November

November är i år 2020/4 numerologiskt månad 15/6   

 

Årets 11e månad medför alltid en djupare, intensiv, andlig ton, vilket år det än må vara. Vi har ju i övergången till månaden Allhelgonadagen (med fokus på liv och död och dem som lämnat livet i världen) och Alla helgons dag, dagen före. Numera firas den dagen som Halloween med tradition från Irland (1500tal) och Amerika (1800tal) Även kelternas betydligt äldre fest, Samhain, då man firade att sommaren var slut, kan finnas med i en avlägsen traditionsbakgrund. Allhelgonadagen är ju en kyrklig religiös högtid medan Halloween fokuserar på dödens hemskhet och underjordiska makter.

Numera är döden inte den naturliga del av livet och vardagen som den var förr när man t.ex. vakade in döden i hemmet. Det gör att vi fått allt svårare att förhålla oss till döden och ofta står handfallna på många plan när den drabbar oss och vår omgivning. De naturliga vanor och riter vi haft till hjälp förr har decimerats. 
November kan få vara en hjälp för oss att möta mörkret och det okända. Omfamna det på ett sätt vi klarar och behöver. Få känna både de djupa innerliga och de mycket svåra känslorna. I denna pandemitid är det också värdefullt att kunna få en liten öppning till det ogripbara som många helst vill förtränga. (Vi behöver lära känna våra känslor för att veta hur vi ska hantera dem) 
Halloween kan också vara en ventil för barn att lekfullt få konfrontera det hemska obegripliga som man mycket väl känner till men som sällan någon talar om.  
"Döden är livsviktig" som Elisabeth Kubler-Ross skrev och lärde. Den är gemensam för oss alla och en självskriven avslutning av livet eftersom livet och döden är sammanvävda. Att våga fundera mer över den kan öka vår uppskattning av livets värde genom att vi påminns om att vi har en viss tid i kroppen, i världen. I bästa fall kan det få oss att våga leva helt och fullt. Livet är ju ingen mänsklig rättighet utan mer en gåva. Värd att tacka för även i det minsta lilla! 

I november år 2020/4 befinner vi oss numerologiskt i månad 15/6 då både viljan och orden har tyngd och makt. Dynamisk, kraftfull, transformerande. (har vi hört termerna förut i år?) Öppet för kontroverser, konflikter och extrema handlingar helt utan tanke på konsekvenser.
Här vore det fantastiskt att i många situationer kunna agera logiskt och opartiskt istället för utifrån extrema känslor byggda på falskt ego och offerkänsla.
Men i november (11/2) finns alltid möjligheten att nå "de innersta djupen" och det gör också att djupa viktiga möten kan uppstå. Både inom oss själva och mellan oss och andra. Ur djupen kan också smärtsamt nya insikter stiga om att vi behöver en mycket mer realistisk syn på världen. Och på oss själva. Vi är varken offer eller hjältar, varken okunniga eller gurus och vi behöver inte alltid ha rätt, tro att vår egen lösning gäller alla eller att vi sitter på den enda sanningen. Inte ens nödvändigtvis vara domare över vad som är "ljust" och vad som är "mörkt". Vi behöver däremot hålla dörrar öppna i vårt inre, liksom mellan oss och andra och mellan olika världar och dimensioner. Men låta dimman ligga och mörkret komma så vi kan få vila i lyssnande och vänta in vår möjlighet att uppleva det ljus som aldrig förgår. För utan mörker inget ljus. Det är kanske transformationens viktigaste insikt.

Till en mer realistisk syn hör acceptans av den osäkerhet i världen som vi kommer få leva med. I och med denna månads händelser som går in i december är vi i ett flöde utan den stabilitet, struktur och "trygghet" vi tidigare trott vi kunnat luta oss mot. Mycket av det vi sett som självklart tycks nu försvinna eller förvandlas till oigenkännlighet. 
 

I månad 6 i år 4 har vi enormt behov av harmoni både i och omkring oss. Så vi behöver verkligen försöka ta hand om oss själva och dem vi känner ansvar för. Skapa sköna stämningar, vackra omgivningar och helande stunder på sätt vi önskar och med de medel vi har. Hemkänslan är icke att förringa i denna tid (även om den kan upplevas väl utsliten i pandemin) 
Kanske kan den förstärkas av låånga skypesamtal med dem du inte kan träffa live, ny intressant bok, vackra ljus och en stor kopp té i soffhörnan, innerliga samtal med käraste vännen, helgalet brödbak med barnen, lugnare hörna för yogamattan och kanske längre pass, gofika med din fyrbente vän (alltid uppskattat).......fler skypesamtal med dem du inte kan träffa.........och så låta hemkänslan rinna över ut i världen, till planeten Tänka vi, känna vi..... och göra allt för att värna detta...

Vi startar i underjorden (den 31/10) och hyllar så (den 1/11) helgonen och hedrar alla dem som gått före oss ur livet.
Den 3e (numerologiskt dag 18/9 i vecka 51/6 och månad 15/6) sätts hjulen i rullning i den stora världen i och med det amerikanska valet och från och med den 4e (dag 19/10/1) är det oavsett valutgången "full fart". Vecka 46 (num 16/7) kan medföra särskilt oväntade vändningar (den 10e är det även num dag 16/7) men varje vecka har sin ton av konflikt och en slags "kamp" tycks pågå in i december. Naturligtvis utspelas mycket i andra delar av världen denna omvälvande månad men USAs framtid påverkar ju både världspolitik och världsekonomi och blir en stor del av vår framtid.
Under 2020/4 har Sverige (4) "stått ut" bland världens länder genom envis vägran till anpassning och agerande efter egna regler.(4)  Under 2021/5 kan vi nog få se USA (5) på liknande sätt "stå ut" men som ett land i mycket stor förändring. (5)

 

Låt oss genom allt försöka känna nyfikenhet och ödmjukhet inför livets skeenden och tacksamhet för vår egen plats i tiden. Minnas att var och en av oss skapar världen och framtiden genom tankar och handlingar. Inse att respekt för allt levande är utgångspunkt för fortsatt liv.  

 

Djupare kunskap om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är klar över deras psykologiska aspekter. Vi sätter vår egen ton på livet genom attityd, tankar, val, reaktioner och handlingar. 

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2020/4 och jämföra med det egna personliga året.

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp