Augusti

Augusti är i år 2020/4 numerologiskt månad 12/3   

 

Augusti antyder, som den 8e månaden i år 2020/4, en ökad tyngd, (8-4) fastlåsthet och en slags underliggande aggressivitet (4-8-2-2) men den numerologiska 12/3 tonen hjälper lyckligtvis upp med en del lätthet nu. 

Energierna må vara tuffa och situationen i världen som den är men vi behöver nu skaffa oss nya perspektiv på vår situation och bryta den förlamande känslan av osäkerhet, begränsningar och oro. 
Vi är ju på väg in i (eller är kanske redan i) en ny tid, något de flesta känt av vid det här laget och i och med 2000-talet har ju ansvaret för oss övergått från makthavare, ledare, (1) till oss själva, vi, de enskilda människorna(2) 2020 pekar med hela handen på det.

Vi behöver tänka själva, våga fatta beslut både om våra egna enskilda liv och vårt hem, vår planet.
Förra året, Gretas år, kom planetens tillstånd i fokus och vi kunde ta ställning på olika sätt, nu, 2020, kan det kanske upplevas än mer konkret och utmanande att det är våra egna liv och vår framtid det gäller. Hur kan jag bestämma över mitt liv? 
Människa, väx upp! Vakna! har varit mantran under många år nu och behöver omedelbums övergå från ord och idé till handling. Vi behöver inse att samhället och makthavarna visserligen fattar besluten i stora drag men sen blir det alltmer upp till individen. Allt fler börjar frågar sig "Vilken värld vill jag ha?" Om jag väntar på att andra ska skapa den åt mig kommer jag få vänta länge. Nu utmanas vi att göra detta i pandemins dramatiska sammanhang.
Vad kan jag styra över själv? Vad kan, vill, får och behöver jag bestämma över i mitt liv? Hur fungerar det i en situation där vi behöver hysa ökad respekt för andra och ta ansvar för både oss själva och varandra. När vi behöver stanna i den ton av medmänsklighet som på flera sätt uppstått under första halvåret. Låta den sträcka sig till alla dem som är våra medvandrare på planeten. 
Låt oss känna ödmjukhet inför livet och inför vår egen plats i världen. Och låt oss känna mod. Vi är alla delar av ett team. Planetteamet.
Vi behöver leva med mod, ansvarsfullhet, handlingskraft, ärlighet! 

Utifrån detta kan vi själva besvara olika mer och mindre praktiska och kanske utmanande frågor som t.ex. (det finns ju inga rätt el fel -svar) 
Är jag beredd att ta ansvar för mig själv och mina handlingar?
Känns det ok att flyga i Europa nu? 
Är jag tvungen åka kollektivt eller har jag andra ok- alternativ? Nu finns både miljö och pandemiaspekter.
Tror jag personligen att munskydd kan hjälpa mig eller andra (alltså oavsett vad Folkhälsomyndigheten i Sverige säger)?
Vågar jag bära munskydd om nästan ingen annan gör det?
Hur beroende är jag av att vara som andra, passa in?
Vad betyder det att ta ställning och välja själv?
Vad betyder det för mig att bestämma över mitt eget liv?

 

Hursomhelst behöver vi just nu i augusti ändra attityd, lägga fokus på något som har mer glädje att tillföra våra liv. Hösten ligger framför oss med nya krävande energier och därför är det viktigt att vi laddar batterierna på sätt som var och ens situation tillåter. Att uppleva glädje, kanske kunna känna sig mer social och ha roligt innebär inte på något sätt att vara obetänksam, dumdristig eller egoistisk. Vi behöver finna sätt att uppleva oss friare utan att verkligheten ändrats. Men det är upp till var och en av oss att finna vägar till det.
Så mycket ligger i vår attityd, den styr i hög grad både vår självbild och hur vi upplever livet. 
På vilket sätt är jag begränsad, på vilket sätt är jag fri?
(Särskilt viktiga frågor för någon som, likt mig, varit i karantän 4,5 månader och laddar för mycket mer)

Augusti har som alltid mycket av den enorma solkraften lagrad i sig och en karmisk ton.
8ans månad i år 2020 drivs av "tidvattenseffektens" rörelse fram och tillbaka. (2), 8an visar genom sin form de två olika planen, liksom när den ses liggande som evighetssymbolen, i ständig rörelse från det ena tillståndet till det andra. Skeenden kommer och går, det gäller att vara alert och ha gott omdöme i tanke och handling. Här finns både tunga utmanande energier och lättsamhet som vill ge oss andrum.

Redan vecka 32 (numerologisk v 4) fr.o.m. den 3e, startar med en slags inbromsning och vändning. 
Den 8/8 ger numerologiskt dag 16/7 vilket både har ton av något kraftfullt oväntat men även av en andlig aspekt. Kanske tid för en ceremoni för den som uppskattar det.
Mellan den 15e och 18e är mycket på gång med händelser som kan peka framåt mot hösten eller nästa år. Men dessa dagar antyder också behov av reflektion, hur kan jag t.ex. på ett klokt och ansvarsfullt sätt gå vidare med sånt jag vill. Vecka 35 (numerologisk v 16/7) ökar trycket, med topp den 29e, kanske mer ekonomiskt, inför september.

Här rör sig också under ytan (hela året men spec. denna månad och särskilt kring den 22a) den ofattbara kraften hos "det feminina" i oss. (alltså inte det som kallas "kvinnligt") En urkraft, varken det vi kallar ond eller god, lika vild och våldsam som gudinnan Kali och lika omöjlig att beskriva. 
Förändring är på gång och vi bör inse att världen måste förändras och söka efter något slags lugn i oss själva, just i detta föränderliga...  Inte tillbaka, mer framåt men definitivt alltid här och nu.

 

Djupare kunskap om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är klar över deras psykologiska aspekter. Vi sätter vår egen ton på livet genom attityd, tankar, val, reaktioner och handlingar.

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2020/4 och jämföra med det egna personliga året.

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp