November

November, 11e månaden i år 2021/5, blir numerologiskt månad 16/7   

Talet 16/7 ses ofta som jokerns, gycklarens, narrens tal, den oförutsägbara, gränsöverskridande, överraskande som också medför en risk (på gott och ont). Lagd till 11ans intensiva högenergi här i år 5 är denna månad definitivt ingen känslomässigt ljummen tid och startar ju i efterdyningarna av vår nutida Halloween (som har långa traditioner men inte ska blandas ihop med den kristna kyrkans allhelgonahelg vilken nu kommer första helgen i månaden. Egentligen handlar de alla ytterst om gränsöverskridande, om mörkret, döden och vårt förhållande till den och de döda)
Vi påminner oss förstås om att 2000-talet och framför allt 2020-talet håller oss inom sina starkt begränsande ramar, vars energier också både är ambivalenta och polariserande. En extra rörlighet och osäkerhet ligger kvar över de närmaste månaderna. 

Under ytan pågår extra mycket nu men en del kan också dyka upp ur djupen och överraska som plötsliga förändringar, både i oss själva och i världen. Vissa avslutningar är nödvändiga, både under och ovan ytan. Ta vara på allt och låt det få sin plats i hjärtat.

Att acceptera vårt eget inre mörker, vår skuggsida, och inte projicera det på omgivningen, är en fantastisk idé. Det löser inte några problem att skylla på andra. Var och en av oss, särskilt den som ser sig som "medveten" kan ha enorm nytta av det. Kanske kan det göra att vi accepterar oss själva bättre, känner oss tryggare, har mindre behov av försvar, vågar mer, mår bättre och har närmare till kärlek. 
När vi nu närmar oss år 6 med 6ans kärleksfulla ansvarstagande men också utmanande självrättfärdigande sida är det bra att tidigt fundera över om det känns livsnödvändigt att alltid ha rätt. Vara fast i egna fixa idéer och i den egna moralens kärlekslösa värld. Hur är det med alla de som då måste ha fel? 
Vi kan visst se på frågan både humoristiskt och ironiskt men kanske skulle det, trots månadens kritiska ton, kunna gå att enbart hålla den öppen..... 

Värdefullt med egentid nu, tid för meditation, gärna mantran eller helt enkelt inre lyssnande. Man behöver inte höra något särskilt för att man lyssnar! Både naturen och mörkret hjälper oss komma i kontakt med det inre. Det kräver förstås att vi vågar vara i känslan men känslorna kommer vi inte ifrån i 2ornas 2020 tal och vi är faktiskt på väg in mot 2022. (6)

Naturen är nu naknare när den dragit sig inåt och kan upplevas på ett helt annat sätt än på sommaren när vi förförs av färgers skönhet och överdåd. Kanske kommer regn, vindar, snö. Ta vara på det som bjuds. Mörker finns gott om framöver i november, vare sig vi önskar det eller ej. Nu är rätt tid att använda det på ett sätt som passar ens livsstil, låta skymningen komma och även låta kroppen få mörkrets vila. Kanske kunna rensa både i omgivande ljus- och ljudmattor.
Mitt på dagen är perfekt för utetimmar om man har möjlighet, så får vi tillgång till det ljus kroppen behöver för att vi inte ska bli alltför trötta av dator- och mobilsken. 

Var inte rädd för mörkret
ty ljuset vilar där 
vi ser ju inga stjärnor
där intet mörker är 

-första versen ur en dikt av Erik Blomberg (som numera även är en psalm)

Ljus och mörker avlöser varandra enligt både kosmiska och fysikaliska lagar. Vårt samhälles hysteriska jakt efter lycka, med rädsla för allt som utmanar den, är knappast sund. Mörker, sorg och känsla av meningslöshet kan vara naturliga steg i utveckling. Livet är ju ingen mänsklig rättighet - det är väl mer ett kort erbjudande vi har att ta vara på. Och som vi behöver påminna oss om att ta vara på!!! Påminna oss att vi också behöver stillhet och mörker för att uppleva ljus och klarhet starkare. Helandet är en väg genom mörker och ljus som kan vara en lång process där mörkret är en viktig del. Helande står för helhet och vi behöver öppna upp för helandet, i världen och i oss själva.

Månad 16/7 i år 5 har mycket att göra med 5e chakrat, Vishudda. (Men som jag skrev för oktober, så blir Hjärtchakrat allt viktigare när vi närmar oss 6an och nästa år.) Vishudda betyder "att rena". Att rensa ut sånt som är oväsentligt och falskt. 
Det kan symbolisera övergången till det mer transpersonella men framför allt "den smala vägen" alltså den som är outforskad, och i och med det, svårare. Dvs den individuella väg som kräver ställningstaganden av oss och som har att göra med vår egentliga livsmening.
I kabbalans nyare tradition av Livsträdet har vi här ett 11e sefira, kallat Daath som betyder kunskap. Ibland benämns det "bron över avgrunden" eller "nålsögat". Ger en bra bild av dess betydelse.
Vishuddas arketypiska aspekt är kortfattat
att följa sitt sanna jag, leva som man lär och att våga leva i den osäkerhet som en individuell väg består av.. 
----- Vårt liv är osäkert, vår värld är osäker och vår tid är sannerligen osäker. Vi behöver söka vår sanning och livsmening i vårt innersta, våga ha tillit till oss själva och ta vårt ansvar för vi skapar nu verkligen vår framtid.

Redan första veckan 44 (6) i månad 11 (16/7) är både intensiv och kraftfull. I och med dag 4 (11) som är mitt i vecka 44, sker en slags vändning med något nytt som leder framåt. Ta gärna vara på den energin på personligt plan och skapa något bra av den. Vecka 45 (16/7) är mer inåtgående och för fördjupning men kan kanske överraska pga sina båda 16/7. Den 11/11 kommer uppmärksammas av numerologer förstås och får verkligen en intensitet av sina högenergisiffror men tyvärr splittras grundenergin.  Vecka 46 (8) är mer kraftfull och den 18e (el omkring) kan komma med nyheter som har med resurser att göra. (materia, pengar) Vecka 47/11 (9) medför mycket känslor och det är bra att veta vad man vill och var man själv står.

Allt detta är viktigt att fundera över nu och framöver i olika sammanhang .. det är en ny tid som randas och det är vi som ska skapa den. Viktigt att tygla humöret, känna efter vad som egentligen är meningsfullt och även fundera över helandets funktion.

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kunna ana hur mycket det måste kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer behöva handskas med detta på olika sätt under hela 20-talet och långt framöver. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi lyssnar till vårt inre och när vi aktiverar vår djupare vilja


Läs gärna mer i "Via Chakra" och just nu särskilt om 5e chakrat, om du inte har chakrafilosofin/psykologin helt aktuell.

 

 

Låt oss genom allt försöka känna nyfikenhet och ödmjukhet inför livets skeenden och tacksamhet för vår egen plats i tiden. Minnas att var och en av oss är med och skapar världen och framtiden genom tankar och handlingar. Inse att respekt för allt levande är utgångspunkt för fortsatt liv.  

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2021/5 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp