Juli

Tyvärr kom familj, hälsa m.m. emellan mig och månadstexten denna gång. Livet händer ......
Här följer nu en kortare beskrivning av juli månads energier.

Juli år 2021/5 blir numerologiskt månad 12/3   

Maj-juli hänger alltså samman då de bildar månaderna 10/1,11/2,12/3 och det kan bli tydligt i år 2021/5 där kommunikation, osäkerhet och förändring styr. Symboliskt kan vi säga (som jag skrev förra månaden) att maj startar med nya energier och idéer, juni låter dessa gro och växa till sig (fast i månad 11/2 är det inte så mycket lugn eftersom högenergierna kan ge stora spänningar och händelser av oväntad karaktär) I juli får energierna en synligare form och  något nytt kan skapas.

Julienergierna är nu mycket sociala och medför också en vilja till nyskapande, framåtblickande och längtan efter mer rörlighet. En utmärkt sommarmånad att fokusera på glädje och trevliga sammanhang. (Bara vi minns att vi befinner oss i en ny tid, i 2000talet med sina nya lärdomar om anpassning, 20talets begränsningar samt de karmiska sammanhang vi skapat. Det kommer fortfarande ta ett bra tag innan våra sinnen är i fas med tidens behov och vi kan förstå det positiva med det.) 
De första 6 dagarna i juli hänger nära samman med junis komplexa energier och är turbulenta och dynamiska men vi får en lite annan ton i och med den 7e, numerologiskt dag 10/1, vilket står för en ny start. Siffrorna för år 2021/5 + juli månad (7) + dag 7 antyder detsamma då de ger summan 19/10/1. Vi kan passa på att ta vara på det på vårt eget sätt och kanske lägga en lämplig nystartskänsla till vår attityd. År 5 har ju alltid ett slags temporär karaktär så bra tänka att vi kan få andra möjligheter nästa år och inte försöka cementera våra planer.
För övrigt finns tillgång till eldiga, dramatiska, livliga, lekfulla (3) energier hela månaden. Förhoppningsvis ska det inte betyda stora bränder, den värmebölja man haft och har i framför allt Kanada symboliserar tillräckligt både av det dramatiska och behovet av att ta klimatförändringarna på allvar.
Ha tilltro till det positiva, grip tag i skapandet och finn också uttryck för djupare känslor. Vi är ju i den 7e månaden med dess natur, vatten och utomhusmöjligheter men även behovet av funderingar och stillhet.. Ta vara på sommaren vi har ett föränderligt år! 

Särskilt intressanta och representativa dagar skulle kunna vara följande (här tar jag med många siffror för den som har kunskap om arketypernas symbolik)
den 3e (vecka 26/8) vilket numerologiskt blir dag 15/6,
den 9e (vecka 27/9) numerologiskt dag 21/3,
den 16e (vecka 28/10/1) numerologiskt dag 28/10/1,
den 21a (vecka 29/11/2) numerologiskt dag 33/6,
den 27e (vecka 30/3) numerologiskt dag 39/12/3

Kring den 3e finns kraftfull energi men här vill nog alla köra sitt eget race så det kan bli splittring och kraftmätningar.
Den 9e kan kräva att vi behåller positivt fokus om spänningar och irritation uppstår. Kan kanske behövas att man gör någon förändring.
Den 16e kan komma med något oväntat. Något nytt kan vara på gång och bra tänka framåt. 
Den 21a kan medföra mer (positivt) ansvar, höga ideal och kanske en slags stabilitet framöver.
Den 27e är intensiv och har en emotionell ton. Möjligen lite väl tung energi som kan skapa konflikt men bra att låta känslorna och den djupare egna viljan få tydligare uttryck. Efter 20e kan ideal som jämlikhet och mångfald bli synligare på olika sätt en lång period framöver och pekar mot framtiden.

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kanske kunna ana hur mycket det måste kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer behöva handskas med detta på olika sätt under hela 20-talet och långt framöver. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka mirakel vi är i stånd till när vi aktiverar vår djupare vilja.


 

Chakra 3 är perfekt att fördjupa sig i just denna månad!  
Läs gärna mer i "Via Chakra" om du inte har det helt aktuellt för dig.

 

 

Låt oss genom allt försöka känna nyfikenhet och ödmjukhet inför livets skeenden och tacksamhet för vår egen plats i tiden. Minnas att var och en av oss är med och skapar världen och framtiden genom tankar och handlingar. Inse att respekt för allt levande är utgångspunkt för fortsatt liv.  

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2021/5 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp