Ledsen men tyvärr ingen text om Augusti månad pga sjukdom

kan ev. komma längre fram....

Juli är i år 2019/12/3 numerologiskt månad 19/10/1   

 

Läs gärna om detta år 12/3

Vi kan under hela 2019 uppleva att ljus och mörker, glädje och smärta, blir extremt intensifierade. 
Eftersom vi människor inte har så lätt för radikala förändringar utan föredrar det vi upplever som tryggast kan det krävas ganska speciella händelser för att t.o.m. "den medvetne" ska göra de omvärderingar vår tid kräver. Det pågår enorma medvetandeförändringar samtidigt med de enorma yttre förändringarna i världen men det är våra handlingar som speglar var vi står. Vi är i ett läge då det inte längre är intentionen som är viktigast utan hur vi själva verkligen agerar, vi skapar nu i allra högsta grad vår värld.
Detta år ger oss ytterligare en chans inse att vi är vår världs och våra livs egna hjältar och mirakel !
När vi går in under två 2or (2020-decenniet) blir vi mer begränsade och får verka från annan nivå. Alltså oerhört klokt att göra allt vi vill och kan med den makt och valmöjlighet vi har idag. 

Juli är, som den 7e månaden, starkt förknippad med natur(7) och resor(7) och har hos oss kommit att symbolisera frihet att göra det man vill under ledig tid även om själva semestertiden numera blivit flexibel. En gammal bild av juli är en person som ligger i en hängmatta med en bok, utmärkt symbol för energin trots att verkligheten nog ser ut på annat sätt för de flesta. Vi har ju tyvärr tappat mycket av förmågan att "vara" och blivit "görare" även när vi egentligen vill koppla av. En inre oro tycks göra det svårt för oss att söka/finna naturlig stillhet och tystnad men när vi väl är där, i naturen, på den lugna promenaden, i meditation eller yoga vet vi vad vi behöver. Mer sånt nu, mycket mer sånt där våra inre sinnen får användas och vi öppnar oss för det verkliga, glädjefulla och kraftfulla livet. 

Men denna julimånad, i år 12/3, blir en numerologisk 19/10/1-månad. Fylld av mycket (19), både tankar och känslor och med betoning på viljan och jaget och inte minst en ny start. Här kommer massor av ny kraft, idéer och viljeenergi rullande för att användas. Det som kommer utifrån och oförberett känns oftast som större utmaningar, därför bra ta tag i energierna själv. Och att inte tappa bort sig själv nu!

Samtidigt vänder vi nu, i ett mycket tydligt skifte, en ny öppning, energimässigt mot 2020 och det blir i än högre grad dags att veta vad vi vill på det personliga planet. Viktigt att vi tar tag i vår situation om det behövs, att vi tar ansvar för oss själva och kan uppleva att vi har kontroll över vårt eget liv. Just det skapar oberoende och en frihet och styrka i oss som vi både önskar och behöver. Naturligtvis kan det vara  både utmanande och krävande men vi har vad som krävs, vi har den medvetandeenergi som behövs för att klara de stora förändringar vi är del av. Vi behöver "bara" ha tillit till det och våga agera utifrån vår innersta vilja.

Under 19/10/1ans månad kan vi komma att känna ilska och otålighet. Egot är i en ny fas då det kan vara svårt att veta vilken riktning som nu ska tas. Acceptera att ilskan nog kommer inifrån ett nytt behov. Se till att inte överreagera, det kan ge riktigt dåligt resultat.
Denna månad kan vi även känna oss ensamma och utlämnade. Spelar ingen roll om vi är i stora sammanhang för känslan kommer då ur vår inre skörhet. Så vi behöver först och främst ha tillit till att vi har "det som behövs" i vår tid och sen agera från vårt personliga perspektiv, från vår egen situation och från vår egen innersta glädje och trygghet. (minns att trygghet är en inre upplevelse)

Vilken situation befinner jag mig i just nu i livet? Vad upplever jag som viktigast? Hur är det med de viktigaste relationerna? Vad jag vill är ju alltid relaterat till människor i min omgivning.
Hur ser det ut om jag jämför med världens tillstånd? Med de stora viktiga samhällsfrågorna? Har jag möjlighet att leva "utanför" världens förändringar? Om inte, hur gör jag för att agera på ett sätt som känns rätt och samtidigt görligt? Måste jag offra något? Vad får jag istället? Vilka är mina alternativ? Hur känns det i mitt innersta?

Saken är ju den att jag till skillnad från tidigare inte längre bara kan agera utifrån egot. Kanske inte ens längre vill? Jag behöver för min egen skull tänka större. Och samtidigt gå inåt för svaren, mot djupen av sann livskraft och glädje. Om det finns en mening med livet finns också en mening med att jag lever här och nu i denna förvandlingens och transformationens tid. Helt nya utmaningar och möjligheter. Jag behöver öppna mig för dem.
Leva etiskt säger somliga, i kontakt med själen säger andra. Lyhört för den inre rösten är sällan fel.

Början av månaden är perfekt för just inre lyhördhet och stillhet, åtminstone då och då för det är en snabb energi på ingång, senare ska kraften kunna följas av mer konkret eget agerande och nya vägkorsningar att kanske byta riktning i.

 

Kunskapen om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Fortfarande är 3e (spec. betoning på det just nu) och 5e chakrats energiplan viktiga och jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är helt uppdaterad om deras psykologiska aspekter.
Vi behöver inse att vi sätter vår egen ton på livet både genom tankarna, valen, reaktionerna och handlingarna. Våga göra egna (3e) medvetna, individuella ställningstaganden (5e) istället för att följa strömmen.


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara mycket klokt se över informationen om år 12/3 och dessutom förstås jämföra med det egna personliga året.

 

Läs om År 2019

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen år 2000 och särskilt från 2012) då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 
Upp