September 2023 

September, 9e månaden i år 2023/7, blir numerologiskt månad 16/7

 

Vi har tidigare speciellt erfarenheter av tidens nya energi genom år 2000, 2012 och från och med 2020. De är tydliga milstolpar. Men efter genombrott med datum som 2022-02-22 står vi på totalt okänd mark. Vi har förstås ännu inte acklimatiserat oss till 2ans energi då vi endast upplevt 22 år hela av detta årtusende!! Den totala förändring det symboliserar, vilken vi nu befinner oss i, tar sig alltmer konkreta uttryck som vi nog inte önskar men tvingas hantera. Ju mer vi lyckas anpassa oss till osäkerhet och förändring desto bättre klarar vi att vara med och skapa i kaos utan att passiviseras. 
Börja gärna med att läsa om år 2023 för att vara numerologiskt uppdaterad på flödet

 

Låt mig denna september gå direkt till våra numerologiska fakta.
Årets energier (läs gärna om detta år, år 7) når denna månad (som varje september) sin "peak point" och det gör de alldeles speciellt i vecka 36, dvs. från den 4e t.o.m. den 10e.
Just den 9/9 har vi alla numerologiskt år 7, månad 7, vecka 7 och dag 7. Det gäller alltså vårt gemensamma år men denna "peak point" gäller även våra personliga år (vilka är beroende av vår födelsedag och födelsemånad, läs gärna om det under Personliga siffror om du inte känner till det).
Vilket personligt år du än har nu kommer dina siffror den 9/9 att vara desamma för år, månad, vecka och dag . Det betyder sällan att något extra speciellt händer just den dagen men just den veckan kan vara oerhört värdefull för att få överblick över året och var man befinner sig i livet, i det yttre men än mer i sitt inre. Reflektion, meditation, rening, healing är perfekta här men inte alltid så enkla att få till eftersom månaden kan bli både aktiv och händelserik. Veckorna efter den 10e kan bli allt mer intensiva och viktiga, speciellt vecka 37, och sista veckan i månaden bör vi nog se till att agera med särskild klokhet och förståelse. Under månaden kan förekomma en del plötsliga händelser (16) men å andra sidan kan vi få vänta (7) på sånt som vi redan har på gång.

Vi behöver hitta balans mellan vårt inre och den yttre verkligheten.
Behöver verkligen inse att livet är utanför vår kontroll. Behöver andas. Behöver andas djupt. Behöver kanske känna håret fladdra rejält i vinden. Och vi behöver förstå vad det betyder att alltmer förankra vår trygghet i vårt inre.

Men just denna september i 7året äger rum i 2020-talet och det ger den, låt oss säga, extra intressanta kvaliteter. Det är förvisso mörker, underjord, polaritet och rädslor för det okända (framtiden) Det är längtan efter klarhet, himmelsljus och sanning och ett behov (omedvetet?) av inre fördjupning.
Det speciella är att här skulle kunna finnas uppenbara möjligheter att se, uppleva, helheten i allt detta genom en öppning till andlig/mental utveckling som kan uppstå. Vi skulle lättare kunna uppleva att mörker och ljus, glädje och sorg, liv och död hänger samman, hör ihop. Även som en öppning mellan "underjorden" och "himlen".
Men även på det vardagliga planet att konkret kanske se "det lilla ljuset i mörkret" och uppleva "glädjen i nuet". Ha perspektiv här och nu. Se molnens fantastiska formationer och nyanser. Se de djupa gröna färgerna hos skogens mossa och känna doften av jord. Uppleva miraklet naturen, den friska, helande, naturen som vi faktiskt fötts till, fast avverkning, betong och asfalt nu tagit över allt mer.
Också kunna uppleva det unika hos oss själva; Vem är just jag. Miraklet jag. (inte egot)
Vår attityd till livet, oss själva och människorna i vår omgivning är oändligt viktig att utforska än mer men det behöver börja i mig själv. Just nu kan känslan av det unika med mig själv behövas för att jag ska kunna följa min inre vilja, gå min egen väg och inte bara följa flocken. 
Det kan leda till en djupare känsla av mening med livet. Mod att se verkligheten som den är utan filter. Kanske en känsla av att det inte är en slump att jag är här just nu. Kanske en upplevelse av att förändring är på väg, större klarhet i mig själv och att långsamt kunna upptäcka en ny riktning.

Under de tre, fyra sista månaderna detta år skulle vi nu också kunna uppleva att vissa saker, händelser, återkommer i våra liv. Det kan förstås vara mer eller mindre uppenbart och kan naturligtvis upplevas både på ont och gott. Tänk i så fall på att det erbjuder nya möjligheter och skapar nya erfarenheter.

Och slutligen några ord om månadens siffror 16/7. Talet 16 ses i dagens talsymbolik ofta som en slags joker, plötslig och oförutsägbar men i den gamla hinduiska traditionen var det närmast ett favorittal och användes frekvent.
Talet 4 symboliserar idag ordning och stabilitet. 4 gånger 4, som blir 16, kan också ses symbolisera något nytt och omvälvande men skapar då en djupare och stabilare grund att stå på, att utgå ifrån.


I en förändringsprocess som är större än vi kan förstå hjälper bara vår inre trygghet och insikten att vi har tillgång till den förstås.  
Vi är på väg mot större utmaningar att visa vad vi kan och vill, speciellt under de närmaste två åren, och därför blir det allt viktigare med dessa och liknande funderingar. 

Som jag skrev i april så är det vi kallar Ukrainakriget en vändpunkt i historien.
Hela det strategiska landskapet har förändrats som efter en jordbävning sa säkerhetsexpert Robert Dalsjö på Folk och försvars rikskonferens i januari 2023. 
Att kunna acceptera verkligheten som den ser ut (både bortom önsketänkande och konspirationsteorier) och samtidigt kunna uppleva styrkan i vårt inre, är en viktig del av vårt "uppvaknande". Det är också viktigt för att vi ska kunna leva och agera med genuin kraft och glädje inför framtiden samt kunna visa våra barn och barnbarn att de har en framtid som vi hjälps åt att jobba för. Varje dag har vi en ny chans att agera på ett sätt som känns helt rätt för vårt samvete och ökar vår  självkänsla. 
Sverige som nation har en tydligare framtoning i världen i år 2023/7. Sweden blir numerologiskt 25/7 och synliggjordes redan i början av året genom koranbränningar. Tonen kommer ligga kvar över året. 

 

Allt är i förvandling. Vi är mycket långsamt, i mänsklighetens utveckling, på väg mot mer realistiska mål och delmål för världen och livet. Hur kan vi, hur vill vi, använda våra egna resurser här och nu? Hur nyttjar vi vår egen kraft och vårt mod? För det är ju oss det gäller, det är oss det händer. Det är vi "som händer".

 

Så är vi nu i en tid och värld utan utstakade stigar där vår tillit är det vi enda har att hålla oss till! Men tillit till vad?
I termer ofta en sak för dig och en annan för mig,
det kan till exempel vara:
Tillit till mig själv, att jag har det som krävs i varje situation.
Tillit till något som är större än mig själv. 
Tillit till att en skyddsängel leder mig.
Tillit till ett meningsfullt universum som jag lever i.
Tror det kan vara väldigt bra att fundera över vad vi, var och en, har tillit till.........

 

Låt oss alltid vara "här och nu" medvetna och tacksamma för det liv vi har, ta vara på varje dag, varje stund. Enkel eller svår, fylld av glädje eller smärta. Livet är ju inte en mänsklig rättighet utan en gåva vi har en kort sekund i evigheten.

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kunna ana hur mycket det måste kännas och kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer särskilt behöva handskas med detta på olika sätt under 20-talet. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi lyssnar till vårt inre och när vi aktiverar vår djupare vilja.

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2023/7 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

 

Ständigt kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp