November 2022

(Ber om ursäkt för förseningen av månadstexten men den kunde uteblivit helt i denna för mig personligen otroligt intensiva och ansvarsfyllda period.)

November, 11e månaden i år 2022/6, blir numerologiskt månad 17/8

 

Vi har speciellt erfarenheter av tidens nya energi genom år 2000, 2012 och från och med 2020. De är tydliga milstolpar. Men efter februaris genombrott med datum som 2022-02-22 står vi verkligen på totalt okänd mark. Vi har förstås ännu inte acklimatiserat oss till 2ans energi då vi knappt upplevt 22 år av detta årtusende!! Den totala förändring, transformation, det symboliserar och vilken vi nu befinner oss i, tar sig alltmer konkreta uttryck som vi inte önskar men tvingas hantera. Ju mer vi lyckas anpassa oss till osäkerhet och förändring desto bättre klarar vi att vara med och skapa i kaos. 
Läs gärna mer om år 2022

Vi befinner oss i sista och "tyngsta" delen av år 2022/6 men har redan tidigt erfarit att året verkligen har att göra med vår fysiska trygghet, vardag och framtid. Kanske förstått att "we are the heroes of our time".
För de flesta börjar vardagen påverkas konkret och det är alltmer uppenbart att vi definitivt lämnat vår tidigare bekvämlighetszon. Förändring och transformation är inte längre bara ord. 

Vi är nu inne i en vinterperiod med riktigt stora utmaningar och förändringar. Oktober förde oss in i en ny energifas. November månad 17/8, december 18/9 och så år 2023/7 med januari månad 8, februari 9 och slutligen mars 10/1 som bör komma med en vändning. Tonen av genombrott, kulminering och avslut genom de höga talen här, samt årens många 2or, skapar en större "tyngd" och betydelse. Den berör var och en (2) av oss på något sätt. 
Ur en annan vinkel går vi nu in i det goda vintermörkret för att möta oss själva i djupet och så få tillgång till ny kraft genom ljusets återkomst. En transformation i sig.
(Kan vara klokt att kolla vad en själv har för personligt år, läsa om det och jämföra med vårt gemensamma 2022/6)

November är ett uppföljande av oktobers händelseutveckling men kommer definitivt med ett nytt kapitel i vår utveckling. Intressant men knappast enkelt. Här finns en medvetenhet och andlig ton i grundenergin men det krävs nu verkligen att vi har koll på vad som händer i världen och omkring oss. Ny information droppar in och nya händelser som kräver anpassning men också ställningstaganden, helst tagna från vårt innersta.!
Det behövs både handlingskraft, organisationsförmåga, sunt förnuft och gott omdöme för att skapa den stabilitet som nu är väldigt undflyende....
Allt detta utmanas synligt i den stora världens händelser men även i våra personliga liv för 2orna hos 2022 fördelar energin till oss alla. (Årets teman är ju fortfarande vår fysiska trygghet, vardag och framtid)
Inte bara de stora ledarna och våra politiker, utan vi  behöver alla, fundera över konsekvenser. Både de vi  lever i och de våra handlingar nu åstadkommer för morgondagen. (Här finns nu en hel del på agendan t.ex. miljösituationen, med sammanbrott i miljösamarbetet, kärnkraft, kärnvapen, energibehov typ el, inflation mm.)
Ansträngning ger resultat nu så det är mycket som krävs av oss och det kommer kännas och märkas, kanske genom att vi helt enkelt känner oss totalt uttröttade. En kan behöva släppa ner axlarna och andas lugnt men som sagt inte slappna av helt utan vara redo att agera. Vi behöver faktiskt både kavla upp ärmarna, stå för det vi tror på och våga uppleva kärleken och magin i världen och i oss själva!
Det är en tid då 11 och 8 ska samverka, dvs vi behöver handla från vårt innersta i det yttre. Vara hela, sanna och ärliga mot oss själva och andra. Inte skapa ännu mer dålig karma som somliga uttrycker det. 

Just nu (jag skriver detta natten till den 8e) aktiveras och stärks månadsenergin och den 9e, 18e och 27e kommer vara särskilt viktiga genom utmaningen för oss alla att agera förnuftigt och rättvist. Det betyder dagarna före och efter dessa datum också. Den 9e är tydligast eftersom vi då får samma energi på både månad vecka och dag, intensivt!
Håll utkik efter nya perspektiv för djupare insikter om de sanna värden du har och som du bygger ditt liv på.

Det är dags för en uppdatering av läget. Vad har senaste tiden ändrats i ditt liv och vad kan du ha lärt dig eller insett. Välj en ny riktning om du upplever att den nuvarande är fel. Släpp taget om sånt du vet sänker dig och din självkänsla. Välj att se ditt eget värde i dig själv och inte i det yttre. Inte i prestation, utseende eller ägande. Valet är ditt. Var sann mot dig själv, mot ditt Själv, då kan du vara det mot omgivningen också och många spel och sociala "lekar" blir onödiga.
Livet blir enklare att leva när du står på stabil inre grund och livet är så kort, lev det med Värdighet inför dig själv. Det är en utmanande tid och vi behöver vara de vi egentligen är. 

I en tid av massiv materialism, egoism och avhumanisering behöver vi stärka vårt inre ljus och använda hela vår kraft, det är för den utvecklingen vi är här.

Längre fram i månaden, den 22a och efter, kan vi ytterligare vänta oss att våra lärdomar och insikter kan fördjupas genom det som sker. Finns emellertid en lättare ton men bra att inte se framåt så ivrigt eftersom stabiliteten saknas och planering är knepig. Att vara medveten i stunden är däremot alltid bra, kanske inse att målet inte alltid är viktigast utan som Boye menar- att det är vägen som är mödan värd. Påminna sig att dagarna som går faktiskt är livet och i glädje ta vara på varenda en. (och ju äldre en blir desto fortare går de)

Vi går alltmer in i en tid och värld utan utstakade stigar där vår tillit är det vi enda har att hålla oss till!
Vad är eg. tillit frågar många. I termer en sak för dig och en annan för mig faktiskt!
Tillit till mig själv, att jag har det som krävs i varje situation.
Tillit till något som är större än mig själv. 
Tillit till att min skyddsängel leder mig.
Tillit till ett meningsfullt universum som jag lever i.
Tror det är väldigt viktigt att fundera över vad vi, var och en, har tillit till i denna värld, så vi kan vila i det!

 

Låt oss vara "här och nu" medvetna och tacksamma för det liv vi har, ta vara på varje dag, varje stund. Enkel eller svår, fylld av glädje eller smärta. Livet är ju inte en mänsklig rättighet utan en gåva vi har en kort sekund i evigheten.

 

Den som har studerat chakrakunskap råder jag att påminna sig om femte chakrat. Det är mycket hos halschakrat vi behöver förstå på djupare plan nu. Om att våga gå sin egen väg och samtidigt vara med i världen. Läs gärna mer om det i Via Chakra

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kunna ana hur mycket det måste kännas och kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer särskilt behöva handskas med detta på olika sätt under 20-talet. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi lyssnar till vårt inre och när vi aktiverar vår djupare vilja

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2022/6 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

Låt oss genom allt försöka känna nyfikenhet och ödmjukhet inför livets skeenden och tacksamhet för vår egen plats i tiden. Minnas att var och en av oss är med och skapar världen och framtiden genom tankar och handlingar. Inse att respekt för allt levande är utgångspunkt för fortsatt liv.  

 

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp