December 2023 

December, 12e månaden i år 2023/7, blir numerologiskt månad 19/10/1

 

Vi har tidigare speciellt erfarenheter av tidens nya energi genom år 2000, 2012 och från och med 2020. De är tydliga milstolpar. Men efter genombrott med datum som 2022-02-22(Putin lät invadera Ukraina den 2022-02-24) står vi på totalt okänd mark. Vi har förstås ännu inte acklimatiserat oss till 2ans energi då vi endast upplevt 22 hela år av detta årtusende!! Den totala förändring det symboliserar, vilken vi nu befinner oss i, tar sig alltmer konkreta uttryck som vi knappast önskar men tvingas hantera. Ju mer vi lyckas anpassa oss till osäkerhet och förändring desto bättre klarar vi att vara med och skapa i kaos utan att passiviseras. 
Börja gärna med att läsa om år 2023 för att vara numerologiskt uppdaterad på flödet

 

7-årets avslutande energier påverkas naturligtvis nu av nästa år, 2024/8, med starkare maktkamper och ökande våldskonflikter.
Årets 12e månad, numerologiskt 19/10/1, kan nog beskrivas som en rätt kompromisslös period. Mycket känslor finns kvar från november men här finns nu också mycket vilja, mentalt processande och materiellt fokus. Nu kan vi tydligare se världen som den är med många kalla fakta. 
1an symboliserar både att något nytt är på gång och att ledarna känner av och agerar i den andan. I den bästa av världar agerar de på ett nytt oväntat  insiktsfullt sätt men vi befinner oss ju mitt i en kaotisk, transformerande, tidsperiod. Särskilt i början av månaden har vi alla, på grund av både otålighet och osäkerhet, en utmaning att inte rusa iväg och agera som en reaktion på något vi kanske hör, ser eller känner. Vi är trots allt fortfarande i 7ans år!
Ibland har vi en tendens att enbart fokusera på vad som händer ute i världen av polarisering och konflikter. Vi är dock alla medskapare i universum och behöver förstås tänka på vad vi själva skapar. På våra egna reaktioner, attityder och vårt agerande i osäkerhet och förändring. Hur håller vi balansen, kompromissar, medlar, helar och agerar så det gagnar helheten. Hur sätter vi ned foten om det behövs utan att skapa en polariseringssituation.?
Här och där denna månad finns plats för självkritik och ifrågasättande. Det är värdefullt men kräver ju att vi klarar att se oss själva som vi är. (1)

Vi behöver, som jag tidigare skrev, både vara klanvarelser och planetmedborgare nu. En del av förändringarna i denna tid (2020tal) har att göra med det. Att förstå nödvändigheten av att värna om allt och alla. Unga som gamla, djur och natur, varhelst de finns. Inse att vi inte har en chans att kunna sitta i orubbat bo för oss själva längre om det ska bli någon frid på jorden. Eller något liv kvar överhuvudtaget. För livet är inte en mänsklig rättighet utan en gåva och ett erbjudande vi har en kort sekund i evigheten och det behöver helighållas, värnas och kämpas för.

Andas! Andas! Andas!

Stillhet/kontemplation/meditation/bön eller vad vi nu känner för behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Vi behöver ta vara på det som ger livskraft och i övrigt  acceptera "livets ofullkomlighet". Göra de förändringar vi klarar och acceptera att vi gör så gott vi kan! Livet är enormt innehållsrikt men vi måste själva ge det mening.
Varje dag har vi en ny chans att agera på ett sätt som känns rätt för vårt samvete och kan öka vår  självkänsla. Vi får ha tillit till att vi kan agera med ärlighet, integritet och mod. 

 

Vi behöver särskilt i julens tid ta vara på, och uppskatta, det vi har. Alla stunder och ljuspunkter av skönhet, hoppfullhet, kärlek och glädje som kan lysa igenom mörkret i vintern och världen. Kanske inte direkt marineras i sockermys utan se hur vi skapar en atmosfär som harmonierar med det vi tror på och kan följa våra djupaste värderingar. För att orka i livet nu behöver vi verkligen leva det vi tror på.
Den kärlek (själva livets kraft) som vi alla bärs och lever av är ett mirakel i sig. Den som symboliskt får födas varje år här i vårt vintermörker är oändligt mycket mäktigare än den sentimentalitet som tyvärr ibland får omgärda julhelgen. Om vi inte gömmer oss i sådana känslor under julen utan släpper fram det inre ljusets verkliga kraft i oss kan vi få bära med och ledas av det in i det nya året. Och kanske minnas att vi alla bär detta, är detta, ljus och uppleva att vi aldrig är ensamma och i grunden tillsammans är ett.

Även denna månad är faktiskt tiden kring den 4e, den 13e samt den 22a lite mer utmärkande men inte så mycket att det behövs beskrivas särskilt specifikt. Den 4e i vecka 49/13/4 är lite otålig och frustrationen kan göra den extra oförutsägbar. Den 13e i vecka 50 står mer för nya planer, fokus framåt med visioner men kan betyda omvärderingar av planer också eller nödvändighet att se över de planer man har framöver. Efter vintersolståndet den 22a ska vi hoppas på julefrid men inte ta något för givet. Låt oss då skapa den frid och glädje vi själva kan i våra liv och relationer så bidrar vi till den kosmiska harmonin med vårt eget inre ljus till årets slut! Och Ett Gott Nytt År!

I en förändringsprocess som är större än vi kan förstå hjälper bara vår inre trygghet och insikten att vi har tillgång till den förstås.  
Vi är på väg mot större utmaningar att visa vad vi kan och vill, speciellt under de närmaste två åren, och därför blir det så viktigt med dessa och liknande funderingar. 

Som jag skrev i april så är det vi kallar Ukrainakriget en vändpunkt i historien.
Hela det strategiska landskapet har förändrats som efter en jordbävning sa säkerhetsexpert Robert Dalsjö på Folk och försvars rikskonferens i januari 2023. 
Att kunna acceptera verkligheten som den ser ut (både bortom önsketänkande och konspirationsteorier) och samtidigt kunna uppleva styrkan i vårt inre, är en viktig del av vårt "uppvaknande". Det är också viktigt för att vi ska kunna leva och agera med genuin kraft och glädje inför framtiden samt kunna visa våra barn och barnbarn att de trots allt har en framtid som vi hjälps åt att jobba för. Varje dag har vi en ny chans att agera på ett sätt som känns helt rätt för vårt samvete och ökar vår  självkänsla. 
Sverige som nation har en tydligare framtoning i världen i år 2023/7. Sweden blir numerologiskt 25/7 och synliggjordes redan i början av året genom koranbränningar. Tonen kommer ligga kvar över året. 

 

Allt är i förvandling. Vi är mycket långsamt, i mänsklighetens utveckling, på väg mot mer realistiska mål och delmål för världen och livet. Hur kan vi, hur vill vi, använda våra egna resurser här och nu? Hur nyttjar vi vår egen kraft och vårt mod? För det är ju oss det gäller, det är oss det händer. Det är vi "som händer".

 

Så är vi nu i en tid och värld utan utstakade stigar där vår tillit är det vi enda har att hålla oss till! Men tillit till vad?
I termer ofta en sak för dig och en annan för mig,
det kan till exempel vara:
Tillit till mig själv, att jag har det som krävs i varje situation.
Tillit till något som är större än mig själv. 
Tillit till att en skyddsängel leder mig.
Tillit till ett meningsfullt universum som jag lever i.
Tror det kan vara väldigt bra att fundera över vad vi, var och en, har tillit till.........

 

Låt oss alltid vara "här och nu" medvetna och tacksamma för det liv vi har, ta vara på varje dag, varje stund. Enkel eller svår, fylld av glädje eller smärta. Livet är ju inte en mänsklig rättighet utan en gåva vi har en kort sekund i evigheten.

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kunna ana hur mycket det måste kännas och kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer särskilt behöva handskas med detta på olika sätt under 20-talet. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi lyssnar till vårt inre och när vi aktiverar vår djupare vilja.

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2023/7 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

 

Ständigt kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp