September

September är i år 2020/4 numerologiskt månad 13/4   

 

Vår 9e månad, den intensiva september, årets naturliga kulmen och vändpunkt, blir alltså i år 4 (2020, 40) nu också månad 4 (13).
Här sätts nu fingret på allt det året har att erbjuda och lära oss, allt 4an symboliserar och står för genom 2-0-2-0 4 (40) och 4 (13). (läs gärna igen om år 2020/4) Det vi erfarit och gått igenom hittills komprimeras och intensifieras (13). Det kan nu komma att ta sig uttryck på nya sätt men pandemin ligger starkt i siffrorna.
Beroende på vilka vi är och vad vi konkret upplevt kommer vi förstås ha olika erfarenheter men alla vet vi att året är och varit tungt, utmanande, begränsande och tålamodsprövande. Mycket sorg, rädsla, frustration och ilska har skapats i olika sammanhang världen över. Och samtidigt har vi då och då, här och där, kunnat uppleva skönhet, kärlek och glädje i stunden. Kunnat känna samhörighet även om närheten varit mindre.
Kärlek helar, hat dödar. God vilja är en bra start.

Nu i september fördjupas våra känslor (9) och vår känslighet och osäkerhet ökar. Det kan bli förödande för relationer om vi inte tänker oss för och tar ansvar för våra handlingar. När vi samtidigt utmanas av restriktioner och olika  begränsningar (4, 4) kan frustrationen bli väldigt stark och vi behöver lita till att vi har den inre styrka och balans som krävs för att vi ska orka. Att vi klarar att uppleva mening i våra liv och kan tro på den väg vi är inne på. Att vi vågar söka och möta vår inre sanning och inte lurar oss själva med gamla egolekar.
Men det är nu egentligen en månad för att ta itu med bra saker, jobba på, organisera, se till detaljerna, skapa bra rutiner för kroppen och över huvud taget vara praktisk. Se på vad du behöver anpassa dig till för regler nu och vad som inte är så nödvändigt eller vad som kanske nu känns rätt självklart. Tålamod krävs emellertid hela året. 
Så ta itu med det som krävs och som kan kännas bra att få igång men våga också känna efter hur det känns inuti. Undertryckta känslor som gör oss till tryckkokare är ju ingen höjdare. Irritation uppstår lätt när vi upplever oss begränsade, kanske orättvist behandlade, inte får bestämma själva, hyser oro och rädsla, och kan då projiceras på alla möjliga ting. Irritation gnager sig lätt upp till ilska och aggression. Så de känslorna behöver få bra utlopp innan "de" löper amok. Vi behöver bara sätta på nyhetskanalerna så ser vi vad det gör med så många nu.
Men fundera naturligtvis även på om det du känner har att göra med att du kanske behöver förändra saker i ditt liv. 
Och så ... vilka är de stora begränsningarna i ditt liv? Vilka kommer utifrån genom någon form av restriktion? Vilka kommer inifrån och är skapade av dig ...? Ibland har vi inte riktigt koll där. Låter konstigt men kan kräva en del tanketid...
Så mycket ligger i vår attityd, den styr både vår självbild och hur vi upplever livet. 

Vi och världen befinner oss, som vi ju vet, i total förvandling. En transformation. Transformation är något oerhört svårt för den kräver i någon form både kaos, ödeläggelse och avslutningar för att det nya så småningom ska kunna ta plats.
Låt oss känna ödmjukhet inför livet och tacksamhet för vår egen plats i världen. Uppfyllas av det mod vi så väl behöver.
Vi är alla delar av ett team, Planetteamet, och har precis gått ombord på "202an" (2020-talet) vilket definitivt kräver att vi vaknat från den stora egosömnen, är medvetna, har respekt för andra samt kan samarbeta. Ett spännande, krävande men för oss levande varelser livsavgörande arbete detta decennium. En tid vi uppenbarligen inkarnerat för att delta och jobba i. Vi behöver kunna tänka själva, inse att alla val påverkar fler än oss själva, våga fatta beslut och stå för dem. Så vi behöver verkligen leva utifrån både ansvarsfullhet, handlingskraft, ärlighet, mod och glädje! 
Kärlek helar, hat dödar. God vilja är en bra start.

Några datum som numerologiskt syns tydligare under månaden är 9/9, 18/9, 22/9, och dagarna från och med den 27e. Det betyder inte att något speciellt "händer" dessa datum utan att dagarna kring datumet får ton av siffrorna. (9, 18, 27 ger ju alla numerologiska 4-dagar som alltså bildar år 4, månad 4 och dag 4 i olika grader.) 
Den 9e, numerologiskt 13/4, ger ton till hela månaden därefter. En tungsamhet som kan utmana oss på våra planer och mål men samtidigt bidrar med mod och styrka att fortsätta sträva!  
Den 18e kräver anpassning till något som kan vara rätt komplicerat men samtidigt bidrar med mycket positiv kraft som med tillit och medvetenhet kan användas för kropp och själ. 
Den 22a (som alltså bidrar med både 2or och 4 och numerologiskt blir en dag 8) behöver balans. Vi ska se till att ha kontakt med vår innersta sanning och hålla oss ifrån falskhet, negativa uttalanden och oenigheter. Härifrån kan vi, om vi fokuserar på den goda viljan, bära fram goda energier under lång tid. (Detta är också höstdagjämningen.)
Den 27e och dagarna till månadens slut har komplex energi med spänningar och oro. Svårigheter för samarbete och diplomati, framför allt troligen i större maktsammanhang. Vi ska förhålla oss eftertänksamma och inte agera impulsivt eller av överkänslighet.

Så vi fortsätter vår spännande färd för att så småningom......så småningom.... tillsammans.... bygga och skapa en värld där alla har plats och lika villkor och ingen äts upp.... paradiset faller inte från himlen det är något vi hämtar från våra hjärtan när vi är mogna att förverkliga det i världen...
Kärlek helar, hat dödar. God vilja är en bra start.

 

Djupare kunskap om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är klar över deras psykologiska aspekter. Vi sätter vår egen ton på livet genom attityd, tankar, val, reaktioner och handlingar. Kärlek helar, hat dödar. God vilja är en bra start.

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2020/4 och jämföra med det egna personliga året.

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp