December

December är i år 2019/12/3 numerologiskt månad 24/6   

 

Läs gärna om detta år 12/3

Allt fler bli medvetna om att vi befinner oss i ett systemskifte. Vi skapar nu själva i högsta grad vår värld och det kan vara en mycket omvälvande upptäckt men vi har också chans inse att vi är vår världs och våra livs egna hjältar och mirakel !

"Det är mycket nu" kunde vi säga om november och vi befinner oss ju i ett händelserikt, kraftfullt och känslostarkt energifält. Förändringarna som ligger i luften blir alltmer vår naturliga livsluft. De djupa tankarna som också finns kvar från förra månaden kan nu mer beskrivas som genuina och seriösa och har till stor del att göra med ansvar och mognad. Kärleken är särskilt betonad denna december (24/6) och vi behöver också uppleva oss behövda.
Kanske kan vi inse att vi alla är behövda. Listan på allt och alla som behöver oss i världen kan bli oändlig. Vi är faktiskt innerligt behövda men vi kan ha svårt att uppleva det utan uppfattar det som krav och hukar istället.. en fråga om ansvar och mognad och synen på vår plats i världen.
"Världen" väntar kanske på att vi ska öppna våra hjärtan och ögon. Kanske till och med bara lyfta blicken från paddan. Såna tankar är bra nu.
I skuggan av den kristna julen nu kan vi påminna oss om Bibelns antydan att vi kan "knacka på så ska det öppnas". Kan generellt stå för att vi behöver agera och inte ska vänta på att någon annan först ska göra något för oss. Det gäller att sätta igång processen, en ständig kommunikation av och med kärlek.

Men genom månadens energier kan vi även hamna i mycket exkluderande känslor av vi-dom karaktär. Kamp mot. I och med att vi redan gått in i år 2020s energifält blir också den underliggande tonen alltmer åsiktsstark, restriktiv och begränsande.
Den transformation, med sitt yttre systemskifte och de ofattbara omvälvningar vi går igenom, för oss inåt mot vår djupaste sanning. Det gäller att vara medveten om den resan och inte fastna i egots sanningar. Vi behöver uppleva att vi väljer från vår innersta vilja. 

Väldigt mycket är beroende av hur vi ser på livet, på oss själva och att vi kan se möjligheterna. Även när det känns tungt, mörkt eller ogenomträngligt. Här kommer ansvaret för oss själva in.
Vi behöver självkänsla och tillit till vår egen kraft och vilja. Den kraftfulla, starka, kärleksfyllda decemberenergin erbjuder möjligheter att agera, ta tag i planer och kanske skapa nya vägar i livet (den mer generella tonen på månaden är 15/6 och bidrar med detta) Vi kommer kunna upptäcka att möjligheter kan se ut på ett nytt sätt i denna nya era. Det är bra att fundera över sina visioner och framtidsdrömmar i den yttre verklighetens ljus. De kan behöva ändras efter omständigheterna men är de komna ur det inre har de troligen substans och är möjliga att anpassa.

Första veckan börjar med en kraftfull aktivitet och många kan nog få extra energipåslag som inte bara räcker till i vardagsmörkret utan även kan användas för framtida idéer och planering. Det starka påslaget gäller både ute i världen och på det privata planet.
I julveckan kan de egna åsikterna behöva samsas med andras om vi önskar god stämning. Kanske går åsikterna isär om hur julen ska firas? Bra att försöka minnas varför julen firas.
Veckan 23-28e är vi rejält uppkopplade till nästa år energier och eftersom december dessutom är en slags kulmen på 2019 kan det bli riktigt "tight" på energiområdet, både ute i världen och i det privata. 
Är definitivt värdefullt med en hel del tid för reflektion och stillhet också. Mycket att fundera över efter 2019. Till exempel: Vad är min egen del och plats i allt detta?

Och släppa ner axlarna, andas ut, öppna hjärtat, uppleva stillheten, ruska lite på vingarna, sträcka ut en hand, lyssna, sluta ögonen och......

Önskar alla en innerlig Juletid

 

 

Sann kunskap om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är helt uppdaterad om deras psykologiska aspekter.
Vi behöver inse att vi sätter vår egen ton på livet både genom tankar, val, reaktioner och handlingar. Våga göra egna individuella (3) medvetna ställningstaganden (5e) och även kunna ha distans (6) till det som sker omkring oss.


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara mycket klokt se över informationen om år 12/3 och dessutom förstås jämföra med det egna personliga året.

 

Läs om År 2019

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen år 2000 och särskilt från 2012) då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 
Upp