September

September, 9e månaden i år 2021/5, blir numerologiskt månad 14/5   

Som varje september är detta "höjdpunkten" på året (år och månad får samma siffra) när vi kan se vad årsenergierna egentligen gick ut på, både genom aktuella händelser och genom att se tillbaka på vad  som skett under året hittills.
Femåret är också "avskiljaren" i varje 9-årscykel (här 2017-2025) då vi bygger/vilar på de 4 föregående årens händelseutveckling och ska välja hur vi vill använda erfarenheterna för att förverkliga det som tycks viktigast när vi vänder mot de fyra kommande,  framtidsenergin. Just här i de mycket snabba och rörliga 5ornas energiflöde som pockar på friheten för att komma vidare kan det tillfälligt bli stiltje som i stormens öga när 20-talet håller oss inom sina begränsande ramar. Och kombinationen 1-4- 5 visar som vanligt en rätt komplicerad utvecklingsväg genom både disciplin och impulsivitet, konservatism och frihetssträvan.
Tålamod och fokus behövs nu i mängder för att vi ska kunna utgå från vår innersta bas, vår djupaste mening. Vi behöver landa i oss själva för att vår egen internkommunikation ska kunna ge oss svar på vad vi egentligen vill förverkliga framöver.

Väldigt viktigt alltså att försöka finna sin riktning när framtiden står och darrar av väntan på oss. Inse att vi i denna månad verkligen är med om ett mycket tydligt avslut (9) och att vi behöver ta ett stadigt tag om våra positiva tankar och låta dem leda till modiga och kloka beslut.
Och ju närmare vi kommer nästa års 6a kan vi på allvar börja bygga den framtid som är vår med de utmaningar och möjligheter vi nu har. Utmaningarna behöver ju knappast nämnas med rådande politiska situationer, pandemi och globala klimatsituation.
Ju närmare vi kommer år 6 i 20-talet desto mer kommer egot långsamt kunna erbjuda mer plats för samverkan (2) och hjälpsamhet och vår önskan att få eller ha/äga tona över till frågan om vad vi istället kan ge/bidra med i världen. Nejdå, 6ans energi skapar inte harmoni av sig själv, den är också otroligt känslig, envis och argumentativ så vi kommer inte lida brist på konflikt och komplikationer. Men det innebär att vi trots allt närmar oss (även om det sker med minimala myrsteg) en helt ny tid.

Så vi behöver nu göra de förändringar i våra liv som vi skjutit upp (annars dyker de nog upp av sig själva), se till att våra planer är hållbara och tål snabba kast och anpassning. Tänka litet och lokalt men samtidigt kollektivt och globalt!!! Starta i våra egna idéer nu men inse att team är framtiden.....

Och i dubbelfemmans månad behöver vi hjälpa våra kroppar att hjälpa oss in i framtiden. Tänka speciellt på hälsan (på ett sunt sätt), fundera över våra olika personliga "cravings" och medvetet söka balans för att mota överdrifter och 2ornas möjliga fanatism. Kanske lyssna till de råd vi ger andra och applicera dem på oss själva. (Vi vet ju oftast bäst när det gäller andra.)

Med så starkt fokus på 5an är det inte fel med  lite djupare funderingar kring femte chakrat, halschakrat. Det står för yttre och inre kommunikation, yttryck och lyssnande. Ibland kan vi glömma att sinnet här är hörseln, att lyssnandet är allra viktigast. Här kommer stillhet, mantran, kontemplation och meditation in. Sanskritnamnet Vishudda betyder "att rena". Alltså rensa både i yttre information och i våra tankar. Lita till den innersta, intuitiva rösten. 
Kabbalans motsvarighet till halschakrat är sefira Daath, med betydelsen kunskap. Det har bland annat kallats "nålsögat" och "bron över avgrunden". Kanske kan vi av det förstå dess betydelse. Här befinner vi oss mellan den fysiska världen och den andliga.  Daathsfären står i livet för det riktigt stora "äventyret", att i verkliga livskriser tvingas välja och fatta beslut inte enbart utifrån fakta utan ytterst från vår innersta kunskap, vår intuitiva röst, vilket också kan ge oss upplevelsen av mening med livet. (Läs gärna mer i "Via Chakra")

Nu den första veckan hänger energin mycket nära samman med augustis men efter den 5e aktiveras den aktuella månadsenergin. Speciellt viktiga dagar kan vara 9e, 18e och 27e samt den 5e. Den 14e betonas spec. för djupare mening samt övergången 22a-23e varefter helandet blir allt mer betydelsefullt och vi bör söka samverkan och bättre balans mellan oss och andra både i närrelationer och rent allmänt. 

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kanske kunna ana hur mycket det måste kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer behöva handskas med detta på olika sätt under hela 20-talet och långt framöver. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi aktiverar vår djupare vilja


Läs gärna mer i "Via Chakra" om du inte har chakrafilosofin/psykologin helt aktuell.

 

 

Låt oss genom allt försöka känna nyfikenhet och ödmjukhet inför livets skeenden och tacksamhet för vår egen plats i tiden. Minnas att var och en av oss är med och skapar världen och framtiden genom tankar och handlingar. Inse att respekt för allt levande är utgångspunkt för fortsatt liv.  

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2021/5 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp