Februari

Februari är i år 2020 numerologiskt månad 6   

 

Januari, vars energier jag i årsöversikten kallar för "det nya normala" har skapat eller skärpt det scenario vi nu bland annat har att anpassa oss till;
planetens klimatsituation som vi alla känner (även om somliga väljer förnekelse eller inte orka bry sig),
den enorma branden över stora delar av Australien med sina många följder,
åter ett spändare förhållande mellan Israel och palestinier m.fl. i området,
fortsättningen av 5G-etablerandet med dess ofattbara strålning,
spridningen av Coronaviruset som nu eskalerar,
Storbritanniens EU-utträde..... som i Europa och för EU bildar en Bang.. övergång till februari.
Med detta i bagaget kan vi vara tacksamma att vi nu har en 6-månad i healingens och handlingens tecken.

Månad 6 i år 2020/4 står för kärlek, ansvar, behov av problemlösande och känslor och med 2020-s 2or blir känslorna mycket tydliga (och med det också rädslorna) Fokus ligger mest på hemmaplan, (hemmaplan kan nu faktiskt även uppfattas som planeten!) våra personliga liv, nära och kära, hälsa och närmiljö, resurser och detaljer, de små tingen. Passar att Valentine finns med och så har vi skottår med 29 dagar. Och så numerologiskt 20 02 2020, naturligtvis en intressant dag som förstärker årets 2 och 0 energier och sammanlagt blir 8, en kraftfull dag i 8e veckan. Det kan röra på sig rejält. 
Vi behöver definitivt vara realister nu och kan behöva fundera på hur vi bäst vill ge kärlek för helande både till oss själva och vår omgivning. Hur vi kan skapa en gediget kärleksfull atmosfär, från vårt inre till omgivningen och ut i cyberrymden! Idag kan det ha mycket att göra med självinsikt, ärlighet, uppvaknande och ansvar och att inte falla in i rädslornas värld  eller forntidens "unna sig" för att göra sånt man egentligen vet inte alls är bra. Vi har till exempel "unnat oss" att blunda för verkligheten alltför länge.
Att göra saker som både är trevliga och bra för oss själva och vår omgivning och som kan generera mer goda ting är starkt upplyftande för själen och ger en glädje vi behöver som näring. Då skapas heller inga känslor av skuld eller skam som så många talar om idag.
Jo visst kan det krävas ansträngning men det är skillnad på att uppleva kamp/kämpa och att anstränga sig. Lite ansträngning behövs väl för det mesta vi verkligen vill. Många är väl till exempel vana vid det från yogan, hur skulle vi annars så småningom kunna uppleva balans, frihet och glädje där.

 

 

Djupare kunskap om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är helt uppdaterad om deras psykologiska aspekter.
Vi behöver inse att vi sätter vår egen ton på livet både genom tankar, val, reaktioner och handlingar. Våga göra egna individuella (3) medvetna ställningstaganden (5e) och även kunna ha distans (6) till det som sker omkring oss.


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara mycket klokt se över informationen om år 12/3 och dessutom förstås jämföra med det egna personliga året.

 

Läs om År 2020

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen år 2000 och särskilt från 2012) då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 
Upp