Maj

Maj är i år 2020/4 numerologiskt månad 9   

 

Maj, 5e månaden och viktig detta år, står nu för en mer tydlig förändring och avslutning (9) av en gammal era för världen. 
Det gäller i stora drag vårt "hem"(4). Både det fysiska som vår personliga trygghet och det egentliga i vårt innersta.
Men också vårt gemensamma hem, planeten, och vårt gemensamma inre hem, vår kollektiva själ.
Det för oss djupt in i oss själva men ändå närmare varandra överallt. Det rör nu det minsta lilla och samtidigt allt och alla. Det rör yttre, dramatiskt påtagliga, ekonomiska, sociala och politiska skeenden men också, på inre plan viktigare, djupa, kollektiva, andliga lärdomar.

Mycket kommer framöver kunna bli "nytt från grunden" i vår värld.
"En helt ny tid" är inte längre bara ord eller symboliskt sagt utan står för något verkligt konkret. (4)
Somliga hoppas på en snabb återgång till det "normala" från "krisen" men världen var ju faktiskt i kris redan före Covid19. Vi glömmer? och har så lätt att bortse från det som inte påverkar vårt eget vardagsliv alltför mycket. 
Vi har haft lång tid på oss inse att vårt samhälle inte kan fortsätta utifrån egoistiskt, materialistiskt tänkande utan att det får stora konsekvenser. Och de allra senaste åren har det ju blivit allt svårare att vara omedveten om situationen för vår planet.

Men det är här och nu som gäller i år 4 och nu har vi allra tydligast en situation som inte bara hindrar oss från att leva "som vanligt" utan också kan vara livsfarlig helt konkret. Inte bara för oss äldre med extra riskfaktorer. Och det är ändå bara en sida av saken eftersom hela samhället (världen) i grunden påverkas av den ekonomiska kollaps som äger rum, och de sociala förändringar som uppstår, när samhällsaktiviteterna stannar upp. I april (8) har det blivit allt mer uppenbart och i maj blir det nog mer än så.. 

Vi har redan sett drama, (9) starkaste känslorna,(9) värsta rädslorna, ilska...... panik
gamla konspirationsteorier (8) har dammats av och även nya poppar upp....
upplagt för "the blame game" (8) både i stort och smått... vi behöver en syndabock... letar febrilt bland ansvarstagare i samhället... alltid hittar vi någon...

Men nu gäller det de verkliga känslorna i månad 9. 
Att förneka, försöka förtränga eller fly känslorna vore både absurt och näst intill omöjligt. Vackra ord och bra aforismer är underbara och upplyftande men räcker inte i riktigt skarpt läge! Vi befinner oss i en transformation och har nog med yttre distansering. 
Vi är människor och människor har känslor. Lager på lager av olika slags känslor kan behöva få komma till ytan. Somliga bara för att de finns, andra för att tappa i styrka, avklädas, avdramatiseras, ytterligare andra för att eventuellt försvinna. 
Kanske kan vi så småningom stå med blottat hjärta, liksom renade, starkare och mer lyhörda för det som finns längst in

Nya perspektiv behöver få plats, nya värderingar uppstå...  om jag kan se flera sidor av en situation jag befinner mig i, kanske en helare bild... 

Nu behövs ännu mer tålamod och reflektion för att vi ska uppleva den kraft som vi tror enbart finns om vi har den frihet vi vill (4) (5). Men stora tankar och genombrott kommer ofta vid motstånd, som den spirande grodden ur fröet i jorden. (2) Trots begränsningarna i den fysiska världen (4) (20) finns inget hinder att uppleva inspiration och göra djupare inre insikter.(9)
När vi är isolerade och känner saknad och längtan kan vi lättare inse att vi människor inte lever för oss själva utan för varandra. (2) När vi ser på dem som arbetar inom sjukvården nu kan vi uppleva detsamma. Vi människor finns här för varandra och ibland blir det nästan obegripligt vad somliga kan ställa upp med för andra. Vi är inte riktigt vana vid det här i vårt till synes trygga (och rätt egoistiska) samhälle men om vi alla låter det ge avtryck i vår vardag i världen framöver är vi på rätt väg. 

Redan vecka 19 kommer den nya förändringsenergin, som ger maj sin speciella ton, igång. Har att göra med avslutningar och sånt som inte längre fungerar. Men månadsenergin gungar fram och tillbaka.
Nu startar också mycket långsamt en ny typ av energi som kan ge oss mer inspiration att faktiskt agera positivt och göra saker som vi annars brukar vänta på att andra ska göra (så vi själva får fortsätta vara iakttagande, negativa och kritiska) Det kan faktiskt våga sig in en liten lätthet i energierna här och där. (det har inte att göra med covid19) 

(Jag inser att somliga går in på sidor som min för att se om det ska stå något om när samhället öppnas på riktigt och när Covid19-faran kan avblåsas. Svaret numerologin ger oss är: Det kommer ta detta år, åtminstone, vi befinner oss ju i år 2020/4. Så för oss som är äldre och har andra riskfaktorer gäller det ha is i magen, gott omdöme, tillit till livet och mycket stort tålamod.) 

Enkla råd i denna dramatiska stresstid 4-9 kan vara att hitta balansen mellan vila och rörelse. Att helst vara utomhus för alla som kan och hitta sin egen lämpliga träningsform för den som tvingas vara inne. (vi har ju en enormt mycket lättare situation än andra länder vad gäller det)
Men den inre stressen slår hårt nu. Många som är (och länge kommer behöva vara) i karantän (äldre, andra riskgrupper) känner sig trötta utan att göra något alls. Men som vårt psyke jobbar utan att vi är medvetna om det!!! Om vi tänker på det kan vi ta hand om oss bättre.
Ha goda rutiner i vardagen, morgon, middag, kväll och sov ordentligt. Vila annars (om det är svårt att sova) med hjälp av avslappningsövningar. 
Ät bra! Försök äta det som både är gott och nyttigt och ta de vitaminer och kosttillskott du tror på. Den inre stressen tär också på kroppen!
Se inte för mycket nyheter men håll dig uppdaterad på vad som händer. Sök sånt som gör dig glad.
Gör så mycket som möjligt av sånt du tycker om och som tar tankarna från oron i hamsterhjulet. Sjung, måla, skriv, promenera, lek, tapetsera, meditera, dansa, plantera.......... Så frön till fönster- eller balkonglådan eller till trädgården om sån finns förstås, det är hög tid för det nu. Så något du kan äta, även om det är i mycket liten skala. Det finns stor symbolik i det. (och är så roligt)
Ring och skypa med vänner och släktingar ofta, både för din och deras skull.... särskilt den som är ensam...
sköt om dig!


Texten från april, månad 8, finns kvar här eftersom månad 9 är en naturlig uppföljning av den:

Året (2020/4) kommer nu in med mer kraftfulla energier genom den 4e månaden, numerologiskt månad 8. Man skulle nästan kunna säga att begränsningar och restriktioner expanderar. Betoningen ligger nu på finanser och ekonomi (8) men även på sociala strukturer och institutioner, ledare, auktoriteter och lagar. Finanserna denna 8månad kan jämföras med det som var 2008 fast det nu blir betydligt mindre utrymme med dubbla 2or, 2020. Som bassiffror har vi nu också enbart 4 och 2 (20) vilket beskriver en mycket "tight" situation. Inget självklart utryck för kreativitet, utveckling eller frihet tycks tillgängligt.
Den personliga bekvämlighetszonen är spräckt och med det mycket av vad vi tagit för givet. Vi är utan kontroll. (vilket vi faktiskt alltid är fast det är svårt att inse) 
Aprils 8-månad pekar mot nyordning framöver genom nya lagar och ny organisering av många maktstrukturer. Men vi upplever nu stora svårigheter, genomgripande och smärtsamma, före den uppbyggnad (4) som året också står för. Siffrorna 2, 4, 8 pekar på uppenbara, konkreta saker och tillstånd som gäller oss alla här och nu.

Vi kan inte gå tillbaka, bara framåt och det öppnar ytterligare för våra möjligheter att se vår egentliga potential (det som kallas att vakna upp) och fundera över vilka vi är, vad det är att vara människa och vad som egentligen har betydelse i livet. Tyvärr kan mycket att upplevas i svart/ vitt då makt och auktoritet dissekeras. Det bäddar för aggression, maktkamper, våldsamheter och upplopp i världen.
Var och en av oss skulle behöva uppleva sig ha tillgång till sin egen inre kraft för att inte falla in i rädslornas försvars- och projiceringsställning. 8 står också för känslan av naturligt egenvärde, alltså värde utan någon materiell anknytning eller prestation.
"Fienden finns i vårt eget inre" är ett uttryck som på många sätt kan aktualiseras när vi upplever oss trängda. Rädsla, sorg och smärta är naturliga i en tid av så starka händelser och känslor som vi lever i men det gäller inte aggressioner och smutskastande (hur rädd man än kan känna sig).
Här och nu finns våra möjligheter att ta makten över oss själva. Över vårt inre, vårt egentliga jag, vilket styr vårt yttre jag! Över vårt förhållningssätt till oss själva, till varandra, till planeten och till livet.

Under april gäller alldeles särskilt att ha gott omdöme. Och att kunna se i stora drag och sammanhang och inte fastna i det lilla. (lätt sagt) Det är inte de vackra orden som är viktigast nu utan att vi agerar som vårt samvete säger. Kanske kan vi tänka oss att börja fundera över en framtid som ser lite annorlunda ut, med andra prioriteringar. 

 

Tv visar gympass när vi sitter instängda. Vi gör väl yoga eller tai chi om vi är vana naturligtvis och påminner oss om att vi styrs av vårt sinne. Var och en har vi våra egna redskap och intressen som blir naturliga att ta till nu. Funderar över vad vi tar in från omvärlden gör vi nog. Ju mer negativt som går in desto....... men det betyder ju inte att det fungerar att gömma sig för verkligheten utan att hitta en balans av vad som behövs för att jag ska hålla sinnet tillräckligt öppet både utåt och inåt!! Och kanske till och med kunna tillåta en inre frid liksom cirkulera i kroppen. Ibland. 

Aprils olika veckor bidrar med olika energier. Framför allt vecka 15 (num. v. 5) eller från den 5e till o med 12e, kan vara en tid då den "sociala distanseringen" bör stå för mer känslor av gemenskap men kan tyvärr bli mer ensamhetskänslor än förut eftersom vi är vana vid samvaron med familj och vänner till helger. Kärleksfull kommunikation över gränser och avstånd är hur som helst nödvändig och kan leda till ny positiv energi tillgänglig för alla. Här sätts liksom en rörelse igång i "djupen".  (Särskilt efter lördagen den 4e i vecka 14 i månad 4 i år 4.)
Vecka 17 kan medföra att vi får tänka om lite i förhållande till tidigare beslut och planer och de sista dagarna i månaden bör vi absolut ha gott omdöme.

Det goda omdömet gäller hur som helst hela månaden. Det betyder nu särskilt att både tänka på sig själv och andra. Och att bry sig om och kunna "känna med" andra (2) är speciellt viktigt år 2020. När vi är distanserade från många av dem vi älskar och är vana att ha nära får vi ytterligare möjlighet uppleva hur mycket andra människor betyder för oss. Och hur beroende vi är av varandra! Och hur svårt det är med gränser som skiljer oss från varandra. Kanske kan vi framöver tacka för den här insikten för det gäller ju inte bara våra nära och kära utan alla människor på planeten. Bara tillsammans är vi starka! Låt oss nu ta hand om varandra så gott vi någonsin kan! 

-------------------------------------------------------

Texten från mars, månad 7, finns kvar här eftersom månad 8 och 9 är naturliga uppföljningar av den:
Det nya decenniet, 20-talet, försätter oss nu, som jag skriver i årsöversikten, i en helt ny tid. Vi närmar oss epicentrum för den stora förvandlingen och nu blir det för varje vecka allt tydligare att världen inte är som förr. Vi borde alltså lita på förändringarna, inte bli rädda för dem.
I allt detta är det upp till oss människor att skapa den värld och den planet som vi vill ha. Men eftersom vi har mycket svårt lämna vår bekvämlighetszon, dvs allt det vanliga bekanta, så behöver omgivningen nästan falla samman innan vi "vaknar upp" och förstår att vi själva måste vara med och ta del i detta. Vi kan uppleva att vi tvingas till det men kanske även se att ju mindre som finns av gamla "trygga" strukturer desto större möjligheter har vi att skapa nytt. Nya strukturer behöver komma ur ett nytt tänkande av medvetna människor. Människor som litar till sig själva och sin kraft, vågar ta ansvar och som har tillit till att det finns en mening i det som sker och/eller som lägger mening i det de gör.

Mars, månad 7 i år 2020/4, kräver att vi är realister (4) och samtidigt kan vi förvänta oss överraskningar (7) och behöver sakta ner (7) för att överblicka situationen. Dags att lyssna inåt för den som kan det, annars stanna upp och försöka skaffa tid och ensamhet för egna tankar och reflexioner. Men i en tid med fokus på den konkreta verkligheten (4) kan månad 7 göra att allt närmast förefaller overkligt och känslor av ensamhet och osäkerhet kan öka. En tid för rening (7) där vi också kan få fundera över vad som är sant och vad som egentligen är viktigt i livet genom att sålla och rensa i det inre som det yttre.
Starka känslor, med oro och rädslor, tillhör 7ans tid och i 2ornas 2020 väller de fram och vi kan behöva se till att få viss distans, framför allt till oro som bara tar och inte ger oss något. Känslorna i sig måste vi lära oss våga leva med, och vara i, för de tillhör decenniet (2) 
Ju mer vi är medvetna om att vi befinner oss i en unik, ojämförbart spännande och omvälvande tid för vår utveckling kan vi inspireras av det och se hur vi kan och behöver anpassa oss till det som händer. Händelser och situationer kräver nya förhållningssätt men ger också möjlighet till helt nya lärdomar som vi kommer kunna använda oss av framöver.
Kanske tvingas vi släppa på kontrollbehovet, inse att det är fullständigt omöjligt ha kontroll över yttervärlden. Improvisera. Vara här och nu i stunden på riktigt. Vila. Vänta in.

Emellertid beskriver energierna under hela året vikten av gott omdöme, verklighetsförankring och praktiskt (4) agerande. När vi agerar, gör något, tar itu med, får oron också mycket mindre utrymme, därför är bra handlingar och engagemang så viktigt ur flera synvinklar. 
Och ändå kommer det kanske inte vara så lätt att veta vad man ska ta itu med under denna 7-månad då väntan och osäkerhet ligger i luften. 
Månad 7 i år 4 pekar också på naturen och utomhusaktiviteter. Man tänker (7) bra när man promenerar eller joggar, kanske kan gymaktiviteterna förläggas i det fria. 
Så är kunskap (7) värdefullt nu och att skaffa all kunskap man kan om det som känns viktigt är första och bästa sättet att ta itu med situationen. Just nu gäller det framför allt den konkreta situationen med Coronaviruset. Det finns information i många medier om vilka förhållningssätt vi behöver ha till det. Under första veckan i mars skulle informationen kunna upplevas alltför vag eller osäker på grund av att den kravfullhet som kan upplevas med vecka 10 (numerologisk v.8) inte backas upp av månad 7. Denna osäkerhet kulminerar den 9e (numerologiskt dag 16/7) och det betyder att vi bör kunna uppleva lite mer tydlighet från den 10e.
Den 16e i vecka 12 (numerologiskt v.1) är en dag som kan komma med överraskande vändningar. 
Den 21a i vecka 12 (numerologiskt v.1 o dag 1) kan vara som en vändpunkt eller nystart. Nu bör det vara lite lättare för oss att ta itu med det som krävs. Det sammanfaller ju också med vårdagjämningen och "ett nytt år".
När vi närmar oss april kan ekonomiska faktorer och maktsituationer i världen få större betydelse. Tyvärr kanske även en del nya begränsningar. (4-8)

Såg häromdagen ett Tv-samtal där det diskuterades om vi kunde låta Coronaviruset få skapa oro eftersom planetens klimatsituation inte får komma i andra hand..... Vi kan nog faktiskt inte välja, bägge kommer vara ytterst aktuella under året även om viruset med tiden ebbar ut vilket vi ju inte kan förvänta oss av klimatsituationen. 
Men det finns mycket mer vi skulle kunna oroa oss för både i stora världen och i våra privata liv.........
Jag återkommer som alltid till att vi behöver veta vilka vi är, var vi står och på vilken grund vi står, annars är det både svårt att ha kraft och tillit att ta beslut i stunden och att planera framåt. Vi har alla olika sätt att hantera osäkerhet, oro och rädslor, från förträngning till att uppslukas av ångest. Vi befinner oss i en osäker och rörlig tid som kräver anpassning och vi behöver navigera mellan vår inre vilja och kraft och yttre omständigheter som kan vara verkligt restriktiva och begränsande.(20)
Vår enda egentliga trygghet finns (som alltid) i vårt eget innersta. Där har vi vårt basläger under livet och tillgång till näring och kraft. Där kan vi vila tryggt. För att verkligen kunna uppleva glädje, och glädjen är lika viktig i alla tider och på alla platser, behöver vi känna oss förankrade där. Och påminna oss om vilka vägar vi har för at hitta dit.
Vilken är din väg? Vilka redskap har du valt?

 

 

Djupare kunskap om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är helt uppdaterad om deras psykologiska aspekter.
Vi behöver inse att vi sätter vår egen ton på livet både genom tankar, val, reaktioner och handlingar. 

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2020/4 och jämföra med det egna personliga året.

 

Kvarstående text:

Vi har gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 
Upp