Oktober

Oktober är i år 2019/12/3 numerologiskt månad 22/4   

 

Läs gärna om detta år 12/3

Nu börjar allt fler bli medvetna om att vi befinner oss i ett systemskifte och har nått ett läge då det inte längre är intentionen som är viktigast utan hur vi agerar. Vi skapar nu själva i högsta grad vår värld och det kan vara en mycket omvälvande upptäckt.
Detta år ger oss ytterligare en chans inse att vi är vår världs och våra livs egna hjältar och mirakel !

Vi går från septembers 21/3 månad till oktobers 22/4. Energiflödet blir trögare (4) och vi kan uppleva oss mer begränsade, under press. Det kan kännas mer krävande och vi utmanas. (Vi närmar oss alltmer nästa års, 2020, tydligare 4-energi.) Men 2orna ger även en ökad känslighet med fokus på relationer eller vårt förhållande till omgivningen överhuvudtaget. Realismen (verkligheten som den är) blir tydligare, vårt vardagsliv får allt mer fokus och alla små saker blir viktigare. Det kräver sin man och kvinna och vi kan behöva stanna upp och andas!

Generellt kan vi nu nyttja 4an till att stärka våra personliga system och rutiner. Se över vad som behöver tas om hand och kanske förändras. Omorganisera. Förr var oktober naturligt en månad då man samlade i ladorna för kallare tider.
Kanske kan vi se över vad vårt liv egentligen bygger på. I vårt samhälle idag har vi blivit vana vid att saker ska flyta på. Att Samhället har koll. Det kan skapa en falsk trygghet om att vi själva inte behöver ta ansvar för våra liv. Men det behöver vi ju, både i det yttre och inre.
Meditation kan, mitt i det konkreta, vara en utmärkt rutin nu för att bygga en bättre grund att stå på framöver. Djupare tankar på mening kan komma och de är viktiga för oss alla. Trots att vi i dagens samhälle matas med ytligheter vet vi i vårt inre att det inte räcker. Livet är mer. Men var och en behöver finna detta i sig själv. 

Samtidigt kan vi se månaden i den nya tidens 20-sammanhang av begränsningar, anpassning och detaljer. Vad kan sätta käppar i hjulet nu genom 4an?
Egot? Rädslan för förändring? Synen på sig själv?
Att nödvändigtvis behöva göra "på sitt sätt" är kanske inte vad som fungerar bäst just nu (det är bra att ha goda rötter men alltför hårda stammar bryts lätt när det stormar) Att finna fel är också enkelt, att låta andra vara på sitt sätt kan vara svårare.
Men vad är det egentligen innerst inne som är verkligt viktigt?
Många grundläggande frågor kan söka svar nu.

Att ta kontroll över sitt liv genom bra beslut som kommer från ens innersta skapar verklig styrka. Till och med så mycket inre styrka att man får självdistans och kan skratta åt sig själv ibland. Det är särskilt värdefullt nu för i denna tid (mån 4, år 3) behöver både allvar och lätthet få plats.

Det finns en intensitet under hela månaden som uttrycks genom flöde och flödesbroms, av- och på-knappen verkar användas flitigt. I början, vecka 40, och slutet, v. 44, av månaden är det särskilt tryck eftersom energierna då "utmanar" varandra genom sina omgivande motsatser. Numerologiskt är sista veckan 66/12/3, en energi som har stor inre turbulens men kan föra oss mot högre syften och djupare förändring.
Den 4e, 13e och 22a är också dagar som kan ha stor påverkan på både personlig och allmän utveckling. Att ta vara på kraften hos dem kan vara klokt, oberoende av vilka egna personliga periodsiffror man har. 

 

Sann kunskap om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är helt uppdaterad om deras psykologiska aspekter.
Vi behöver inse att vi sätter vår egen ton på livet både genom tankar, val, reaktioner och handlingar. Våga göra egna individuella (3) medvetna ställningstaganden (5e) och även kunna ha distans (6) till det som sker omkring oss.


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara mycket klokt se över informationen om år 12/3 och dessutom förstås jämföra med det egna personliga året.

 

Läs om År 2019

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen år 2000 och särskilt från 2012) då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 
Upp