Juni år 2024 

TYVÄRR Pga operation och sjukhusvistelse (samt kraschad arbetsdator) kommer månadstext när möjlighet finns! Juni, sjätte månaden i 2024/8, numerologiskt månad 14/5 

Vi har tidigare speciellt erfarenheter av tidens nya energi genom år 2000, 2012 och från och med 2020. De är tydliga milstolpar. Men efter genombrott med datum som 2022-02-22(Putin lät invadera Ukraina den 2022-02-24) står vi på totalt okänd mark. Vi har förstås ännu inte acklimatiserat oss till 2ans energi då vi endast upplevt 23 hela år av detta årtusende!! Den totala förändring det symboliserar, vilken vi nu befinner oss i, tar sig alltmer konkreta uttryck som vi knappast önskar men tvingas hantera. Ju mer vi lyckas anpassa oss till osäkerhet och förändring desto bättre klarar vi att vara med och skapa i kaos utan att passiviseras. 
Börja gärna med att läsa om år 2024 för att vara numerologiskt uppdaterad på flödet

Månadens 5a kommer med förändringsenergier av både oväntat och mycket varierande slag. Våren, med sitt överflöd och sin okuvliga livskraft, blir synlig i vårt avlånga land. Och tänk bara på all kraft som inte syns utan bara kan anas. Sällan är det så bra att kunna fokusera på den kraften som nu. Det är "här och nu" som gäller och det krävs fortfarande både ansträngning, beslutsamhet och prioritering. Men framför allt glädjefull ansträngning och mer fokus på lösningarna än problemen. Förra månaden kan ses, som jag tidigare skrev, som någon slags vändpunkt då mycket blev uppenbart. Maj vill att vi ska vara starka. Nu skulle vi alla kunna växa mycket genom att ta oss an och igenom majs olika utmaningar. Och definitivt även genom att uppskatta det vi har! 

Psykologiskt är fortfarande självacceptans (extra betydelsefull term hela detta år) viktigt för att vi ska klara att leva och kommunicera vad vi verkligen vill och står för. Att vara genuint ärlig från sitt innersta kan vara avgörande för hur vi tar vara på den transformation som sker. Vår medvetenhet bygger på vår självacceptans och därmed hur vi, modigt, kraftfullt och utan alltför mycket ego, kan vara med att skapa de förändringar som var och en av oss (mänskligheten) behöver ta. Som jag skrivit tidigare vad gäller självacceptans: en behöver vara vän med sig själv! Det tål att tänka på!
Maj skulle detta år, på ett nästan revolutionsartat sätt, (44/8,5, 13/4) kunna leda oss bortom rutinerna till en mer levande verklighet. 5-8 leder definitivt till förändring av sociala strukturer. Genom att agera från vårt innersta är vi med och påverkar för positiv ändring. Det gäller i lika hög grad våra privata liv som det globala. Och ärligt talat... mycket av det privata kan knappast skiljas från de globala sammanhangen i dagens läge

Kommunikationen kommer nu vara än mer väsentlig och vi bör, särskilt andra halvan av månaden, se till att ta vara på den i alla dess olika former. Viktigt att känna vad som verkligen är betydelsefullt för en. Vad känns glädjefullt? Vad  kan ge ökat mod? Vad känns meningsfullt att sikta mot och arbeta för?
I denna tid är det också viktigt att kunna uppleva magin bakom allt. Uppleva stödet och meningsfullheten genom själva livets mirakel.
Genom att orka se och acceptera den yttre verkligen och ändå leva i enlighet med vår inre förvissning och själsliga andning skapar vi våra egna mirakel. Dessa skapar de nya möjligheter som väntar på oss när vi sätter igång.
Nu kan vi, behöver vi, skapa trygghet, näring, helande och ny stabilitet för framtid....Låt oss tacksamt ta vara på varje dag och stund. Men inget sker om vi ser åt andra hållet och fortsätter rulla tummarna i samma takt....

Som jag skrev för mars så kan vi som föddes på 1900-talet fortsätta tänka som på 1900-talet men det skapar inget som är användbart på 2000talet, än mindre på 2020talet. Varken för individen eller mänskligheten. Det som behövs har att göra med mognad, ansvarstagande och etik. Ytterst faktiskt att ibland kunna sätta andras (2) behov före sina egna. Kanske jämföra personliga "behov" mot världens tillstånd.
Vi har nästan använt ett århundrade till att förstå och "utveckla" oss själva men mest behövs kanske insikten att vi alla är ett och "den andre" inte någon annan än ett annat "jag". Med samma värde och lika stor betydelse. Nu behöver vi verkligen agera utifrån det. 2ans arketyp förmedlar det väldigt tydligt under 2020-talet.


Den karmiska aspekten av 8-året är nu fullt kännbar. Många situationer från förra månaden kan nu få sin uppföljning och aprils energier synliggöras efter en fördröjning. Längtan efter frihet och att följa sin egen övertygelse kan upplevas stark. Här finns en drivande, nödvändig förändringskraft. Låt oss ta vara på den för positiva förändringar i världen!! Kraften finns ju även för dem som har rent egoistiska framtidsvyer. Då gäller det att vi är aktiva, engagerade och tar sikte på den framtid vi önskar för vår planet och allt liv som finns här.
Vecka 19 blåser in med dessa friska förändringstoner. Vecka 20 kan absolut sätta käppar i hjulet men i slutet, från den 18e, (num.23/5) ökar både kommunikationer och andra möjligheter till samverkan och detta förstärks med en optimistisk öppning den 23/5 (num. 10/1) Hur svarar vi på det?
Känslorna svallar sista dagarna i månaden och kan nog bli ganska starka. Men vår tid, 2020, svallar av känslor. Det viktiga är hur vi hanterar dem, hur vi reagerar på det som sker omkring oss och hur vi då agerar från vårt innersta. Att vi visar oss själva vad vi egentligen är här för.

 

I det riktigt långa loppet går livet från strids- och kampscenarier mot kärleksfull samverkan. Låt oss vara delaktiga i det. Från djupet av våra hjärtan. Både i tanke, ord och handling.

 

Så är vi nu i en tid och värld utan utstakade stigar där vår tillit är det vi enda har att hålla oss till! Men tillit till vad?
I termer ofta en sak för dig och en annan för mig,
det kan till exempel vara:
Tillit till mig själv, att jag har det som krävs i varje situation.
Tillit till något som är större än mig själv. 
Tillit till att en skyddsängel leder mig.
Tillit till ett meningsfullt universum som jag lever i.
Kombination av ovanstående ...eller...
Tror det kan vara viktigt att fundera över vad vi, var och en, har tillit till.........

 

Låt oss alltid vara "här och nu" medvetna och tacksamma för det liv vi har, ta vara på varje dag, varje stund. Enkel eller svår, fylld av glädje eller smärta. Livet är ju inte en mänsklig rättighet utan en gåva vi har en kort sekund i evigheten.

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kunna ana hur mycket det måste kännas och kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer särskilt behöva handskas med detta på olika sätt under 20-talet. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi lyssnar till vårt inre och när vi aktiverar vår djupare vilja.

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2024/8 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

Ständigt kvarstående text:

Vi har (från2012) alltmer gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation kan behövas för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den!

 


 
Upp