Maj 2023

Maj, 5e månaden i år 2023/7, blir numerologiskt månad 12/3

 

Vi har tidigare speciellt erfarenheter av tidens nya energi genom år 2000, 2012 och från och med 2020. De är tydliga milstolpar. Men efter genombrott med datum som 2022-02-22 står vi på totalt okänd mark. Vi har förstås ännu inte acklimatiserat oss till 2ans energi då vi endast upplevt 22 år av detta årtusende!! Den totala förändring det symboliserar, vilken vi nu befinner oss i, tar sig alltmer konkreta uttryck som vi inte önskar men tvingas hantera. Ju mer vi lyckas anpassa oss till osäkerhet och förändring desto bättre klarar vi att vara med och skapa i kaos utan att passiviseras. 
Börja gärna med att läsa om år 2023 för att vara numerologiskt uppdaterad på flödet

Efter valborgsmässoeldarnas rituella avslutning av vintern och det nödvändiga mörkret kommer vi nu ut i den livgivande vårens kraftfulla kreativitet. Här möter vi en annan typ av eld som behöver förbränna den passivitet och liknöjdhet som inte har plats i en värld vi vill värna och kämpa för. 

Maj kommer med både inre och yttre drama. Det är liksom ett nytt skede, både mer balanserat (på sätt och vis faktiskt) och stormigt. Känslosvängningar kan snabbt föra oss fram och tillbaka mellan olika energinivåer. Här finns verkligen motsatta och motstridiga energier. 
Årets ton av nödvändig reflektion, fördjupning och förnuft möter det nu lika nödvändiga behovet av livsglädje, kreativitet, optimism, skönhet och social samverkan.
Tillsammans med årets siffror, 2023, kan det uppstå en längtan efter goda relationer, spännande partnerskap och kanske "det ljuva livet" Men periodvis även en speciell makthunger, önskan att bestämma över andra. Om inre skuggor flyter upp kan det vara viktigt att se upp med vad vi projicerar på omgivningen. Kanske bör vi fokusera på att uttrycka oss positivt. 
Mycket fokus kommer att ligga kvar på makt och pengar i maj liksom i april. 

Som jag skrev i april så är det vi kallar Ukrainakriget en vändpunkt i historien. Hela det strategiska landskapet har förändrats som efter en jordbävning sa säkerhetsexpert Robert Dalsjö på Folk och försvars rikskonferens i januari 2023.
Att kunna acceptera verkligheten som den ser ut (både bortom önsketänkande och konspirationsteorier) och samtidigt kunna uppleva styrkan och kärlekskraften i vårt inre, är en viktig del av vårt "uppvaknande". Det är också viktigt för att vi ska kunna leva och agera med genuin kraft och glädje inför framtiden samt kunna visa våra barn (3) och barnbarn att de har en framtid som vi hjälps åt att jobba för. Varje dag har vi en ny chans att agera på ett sätt som känns helt rätt för vårt samvete och vårt inre och ger oss möjlighet att uppleva genuin glädje och självkänsla. 
Genom att vara sanna mot oss själva och hjälpa varandra ger vi också livet en högre mening, för våra liv hänger ihop med varandras, med naturen och världen. Vi tillhör jorden när vi är här, även om vi är "stjärnstoft". Det stärker vårt ansvar för klimatet. Ju mer delaktighet vi kan uppleva desto lättare är det att uppleva denna högre mening. Och att, i allt som sker, agera från hjärtat med styrka, mod och genuin glädje.

Månad 12/3 utmanar oss också att uppleva den lätthet som sann glädje medför. Kärlek, lek, humor och fantasi behöver få plats. Här kan vi lära oss hur vi helt enkelt förhåller oss till livet. Hur vi ser det och vad vi ger det. Visst behövs logik och förnuft och sorg och smärta delar vi alla men utmaningen nu är att hitta glädjen och kunna uppleva sin egen kraft i vad som än sker. 

Den 5/5, som blir 10/1, medför definitivt något nytt men med dubbla 5or finns en tydlig ton av det som avslutas också. (Numerologiskt är det dag 8 i månad 3 och något mycket kraftfullt kan komma till uttryck, synliggöras.) 
Den 14/5 (som också blir 1) pekar också mot en ny utveckling framöver men med en viss spänning.
Dagarna 16e-19e antyder än mer anpassning till förändringar och väldigt olika krafter/energier som måste samverka. Kan bli plötsliga händelser (16-jokern) men även sätta hjulen i rullning för året framöver. 

 

Allt är i förvandling. Vi är mycket långsamt, i mänsklighetens utveckling, på väg mot mer realistiska, mål och delmål för världen och livet. Hur kan vi, hur vill vi, använda våra egna resurser här och nu? Hur nyttjar vi vår egen kraft och vårt mod? För det är ju oss det gäller, det är oss det händer. Det är vi "som händer".

 

Så är vi nu i en tid och värld utan utstakade stigar där vår tillit är det vi enda har att hålla oss till!
Vad är egentligen tillit?
I termer ofta en sak för dig och en annan för mig faktiskt och det kan till exempel vara:
Tillit till mig själv, att jag har det som krävs i varje situation.
Tillit till något som är större än mig själv. 
Tillit till att en skyddsängel leder mig.
Tillit till ett meningsfullt universum som jag lever i.
Tror det är väldigt viktigt att fundera över vad vi, var och en, har tillit till, speciellt nu i år...........

 

Låt oss alltid vara "här och nu" medvetna och tacksamma för det liv vi har, ta vara på varje dag, varje stund. Enkel eller svår, fylld av glädje eller smärta. Livet är ju inte en mänsklig rättighet utan en gåva vi har en kort sekund i evigheten.

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kunna ana hur mycket det måste kännas och kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer särskilt behöva handskas med detta på olika sätt under 20-talet. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi lyssnar till vårt inre och när vi aktiverar vår djupare vilja

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2023/7 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

 

Ständigt kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp