Februari 2023

Februari, 2a månaden i år 2023/7, blir numerologiskt månad 9

 

Vi har tidigare speciellt erfarenheter av tidens nya energi genom år 2000, 2012 och från och med 2020. De är tydliga milstolpar. Men efter genombrott med datum som 2022-02-22 står vi på totalt okänd mark. Vi har förstås ännu inte acklimatiserat oss till 2ans energi då vi endast upplevt 22 år av detta årtusende!! Den totala förändring det symboliserar, vilken vi nu befinner oss i, tar sig alltmer konkreta uttryck som vi inte önskar men tvingas hantera. Ju mer vi lyckas anpassa oss till osäkerhet och förändring desto bättre klarar vi att vara med och skapa i kaos. 
Läs gärna mer om år 2023
(Kan vara klokt att kolla vad du själv har för personligt år, läsa om det och jämföra med vårt gemensamma 2023/7)

 

Februari är de starka känslornas månad och påminner oss om att vi är delar av större sammanhang. Delar av den yttre världen liksom en inre och att vi alla på något sätt påverkas när något stort (9) sker. Starka viljor, passioner, ilska och tyckanden. Balansen är långt bort.
Vi behöver sträcka oss mot våra medvandrare på vägen, hjälpa varandra, och även dra oss inåt till den vi möter där. 
Öppenhet och ärlighet mot oss själva kommer på flera sätt vara grundläggande (vilket gäller för hela året). Inte alltid det enklaste eftersom vi vanligen vilar oss i bilden av vilka vi vill vara, bilden vi önskar visa upp. Den bild vi själva kan fastna i om vi inte är lyhörda för vad vårt inre har att säga. Under året kan det krävas av oss att vi kan vila i vårt eget inre med hjälp av den självinsikt och ärlighet som behövs.
Meditation kan vara en hjälp på vägen för oss liksom öppenhet för de egna djupa känslorna. Kanske funderar vi över vad vi vill ge vårt liv för mening.

Månad 9 i 7ans år har också att göra med avslutning. Att släppa taget om något, vare sig man tvingas eller önskar det. Det kan visa sig i form av något oväntat som sker. Här finns en ton av gränslöshet. 
Viljan och envisheten hos 9ans energi kan säkert visa sig genom starka personligheters agerande på världens scen.

Det jag beskriver här har ju att göra med "världens" energier som på något sätt gäller oss alla. Det upplevs genom speciella händelser, tendenser och trender. Och vi kommer att reagera olika på det beroende på vilka vi är och var vi befinner oss i livet, vårt personliga år kan ange ton.

Februari, 9, är som en avslutning av 2022/6 och bereder plats för mars (1) nya energi trots att förra årets ton ligger kvar hela första kvartalet.

Mycket lägligt om vi nu har möjlighet att kunna vara helt i stunden, medvetna här och nu. Uppskatta livet hur det än kan te sig. Påminna oss om att livet inte är en mänsklig rättighet utan mer ett kort erbjudande vi har att ta vara på under vår sekund på jorden. Uppleva livets egen skapande kreativitet i oss, våga känna den kärlekskraft som, trots allt, fyller världen. Våga känna. Våga ge. Våga sträcka oss mot alltet. Våga sträcka oss mot våra medmänniskor. Våga känna kärlekens kraft i oss. Den eviga, gränslösa, oförstörbara. 

 

Några dagar under denna korta månad framstår lite tydligare som förändrings och inspirationsenergier än andra numerologiskt.
Den 5e, 11e, 16e och från och med den 20e (särskilt den dagen som blir 29/11/2) mer intensitet och nya toner.

Vi går nu in i en tid och värld utan utstakade stigar där vår tillit är det vi enda har att hålla oss till!
Vad är egentligen tillit?
I termer ofta en sak för dig och en annan för mig faktiskt och det kan till exempel vara:
Tillit till mig själv, att jag har det som krävs i varje situation.
Tillit till något som är större än mig själv. 
Tillit till att en skyddsängel leder mig.
Tillit till ett meningsfullt universum som jag lever i.
Tror det är väldigt viktigt att fundera över vad vi, var och en, har tillit till, speciellt nu i år.

 

Låt oss alltid vara "här och nu" medvetna och tacksamma för det liv vi har, ta vara på varje dag, varje stund. Enkel eller svår, fylld av glädje eller smärta. Livet är ju inte en mänsklig rättighet utan en gåva vi har en kort sekund i evigheten.

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kunna ana hur mycket det måste kännas och kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer särskilt behöva handskas med detta på olika sätt under 20-talet. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi lyssnar till vårt inre och när vi aktiverar vår djupare vilja

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2023/7 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

 

Ständigt kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp