Juni 2022

Juni, 6e månaden i år 2022/6, blir numerologiskt månad 12/3

Vi kan börja med att påminna oss om att detta år i grunden handlar om vår fysiska trygghet, vardag och framtid. Det är här vi nu har våra utmaningar och lärdomar på väg genom tidens omvälvningar.

Vi har erfarenheter av vår tids nya energier speciellt genom år 2000, 2012 och från och med år 2020. Men efter februaris genombrott med datum som 2022-02-22 står vi nu alltså på totalt okänd mark. Aldrig förut har vår tidsbeskrivning vilat på så många 2or och vi har ännu inte acklimatiserat oss till 2ans energi då vi bara upplevt 21 år av detta årtusende. Den transformation det symboliserar och vilken vi befinner oss i, tar sig konkreta uttryck som vi inte önskar men tvingas hantera. Ju mer vi lyckas anpassa oss till osäkerheten desto bättre klarar vi att vara med och skapa nytt i kaos. 
Läs gärna mer om
år 2022

Juni, som är den 6e månaden, kommer att understryka vad året (6) handlar om. Månadens numerologiska aspekt, 12/3, pekar mot sociala sammanhang, vänskap, kommunikation, optimism, kreativitet, kraft och känslan av att vilja stiga fram för att visa vem man är och vad man står för. Det finns stor plats för ambition, mod och engagemang.
Baksidan av dessa energier kan samtidigt utmana genom till exempel egoism (egot är en delikat sak som kräver självkänsla), alltför kritiskt sinne (ännu lättare att "dissa" andra), pessimism (optimism kräver att man inte har huvudet i sanden för i så fall ser det mörkt ut) 
Stora spänningar kan uppstå när ansvarstagandet (6) upplevs för starkt, det har vi sett tidigt detta 6 år och konflikter som ligger under ytan kan lätt flamma upp i samhället. Det är ett eldigt klimat överhuvudtaget och det kan betyda både glädjefyllt och fyllt av spänningar. Och vi behöver ständigt minnas att vi har alla 2or som grund.

Vi behöver ta mer ansvar (6) nu och särskilt för våra egna handlingar. Samtidigt har energierna en dörr öppen mot optimism, glädje och positivitet (3) för att vi ska kunna uppleva större lätthet i livet. Men för den upplevelsen krävs ett visst egenarbete och funderingar över vår attityd. Vi behöver nämligen själva öppna för glädjen! Vår attityd till livet och oss själva är verkligen avgörande. Den styr både våra tankar och handlingar.

Så låt oss minnas att var och en av oss är med och skapar världen och framtiden genom tankar och handlingar. Inse att respekt för allt levande är utgångspunkt för fortsatt liv!
Och frågan vad som egentligen är viktigast i våra liv aktualiseras som sagt under hela året. Nu ligger ju fokus på ansvar för vår trygghet, vardag och framtid med hus och hem, kropp och själ, nära och kära och med glädje, socialt liv och mycket kommunikationer.

 

Redan första veckan kommer förändringar in med utmanande energier där vi kan vilja skylla på andra (varandra) men hos den 4e i veckan 22 finns en ton av att något nytt etableras. Det kan vi ju hänga på om det känns rätt.
Den 6e, vår nationaldag, (med år-mån-dag 6-6-6/18/9) får en kraftfull rätt tung ton så här kan det nog bli kraftmätningar.
Den 11e och 12e är båda sociala och rörliga.
Den 14 e (num 26/8) kan däremot ge nya perspektiv då plötsliga? saker som sker i stora sammanhang kan rikta om ljuset. Här kan tänjas och balanseras på ytterlighetens gräns. Nu sätts också en betydligt större energiaktivitet igång socialt och kommunikativt.
Efter den 20e kommer mer ansvar och behov av större emotionell stabilitet och trygghet in genom relationer, hem och familj. De allra sista dagarna i månaden kommer med kraft och intensitet som väller över in i Juli.

Ibland kan vi verkligen, ja sannerligen, på olika sätt behöva släppa taget om både ilska, sorg, smärta och rädsla för att ge plats åt skrattet, glädjen och vår naturliga optimism. Genom att uttrycka glädje förenas vi med universums källa .....  med allt och alla...
......uttryckt med 3ans ibland mer galna och dubbelbottnade energi och med Monthy Pythons bevingade ord:
"Some things in life are bad  They can really make you mad  Other things just make you swear and curse..........
Don´t grumble give a whistle...............
Always look on the bright side of life  Always look on the light side of life.........
If life seems jolly rotten  There´s something you´ve forgotten.........
Always look on the bright side of life  Always look on the light side of life........."

 

 

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kunna ana hur mycket det måste kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer särskilt behöva handskas med detta på olika sätt under 20-talet. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi lyssnar till vårt inre och när vi aktiverar vår djupare vilja

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2022/6 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

Låt oss genom allt försöka känna nyfikenhet och ödmjukhet inför livets skeenden och tacksamhet för vår egen plats i tiden. Minnas att var och en av oss är med och skapar världen och framtiden genom tankar och handlingar. Inse att respekt för allt levande är utgångspunkt för fortsatt liv.  

 

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp