Juli år 2024 

Juli, sjunde månaden i 2024/8, 44/8, numerologiskt månad 15/6 

Vi har tidigare speciellt erfarenheter av tidens nya energi genom år 2000, 2012 och från och med 2020. De är tydliga milstolpar. Men efter genombrott med datum som 2022-02-22(Putin lät invadera Ukraina den 2022-02-24) står vi på totalt okänd mark. Vi har förstås ännu inte acklimatiserat oss till 2ans energi då vi knappt upplevt 24 år av detta årtusende och knappt 4 år av -20talet!! Den totala förändring det symboliserar, vilken vi nu befinner oss i, tar sig alltmer konkreta uttryck vilka vi naturligtvis inte riktigt kan förstå, knappast önskar men tvingas hantera. Ju mer vi lyckas anpassa oss till osäkerhet och förändring desto bättre klarar vi att vara med och skapa i kaos utan att passiviseras. 
Börja gärna med att läsa om år 2024 för att vara numerologiskt uppdaterad på flödet

När året i våras gick in i sitt andra kvartal och förra årets energi (7) tonade bort kunde vi uppleva 8ans karaktär på ett kraftfullare sätt. Det som sker nu i övergången mellan juni och juli, när vi går in i andra halvan av året, är något mycket intensivare. Det ger en tyngd som både är full av årets karmiska utmaningar, möjligheter och massor av känslor. Åsikter, värderingar och ideologier trängs. Styrka och svaghet behöver bägge plats och balans. I och med den 7e månaden kan också situationer vändas upp och ner eller nya insikter "drabba" eller stärka oss.
Vi bör nog vara ytterst varsamma med känslorna och försöka låta kärleksfullt ansvarstagande och omsorg flöda. Låta nära och kära få plats i hjärta och handling men även sträcka ut handen allt längre i acceptans och förståelse. Först när jag respekterar mig själv kan jag fullt ut respektera andra. Det tål att tänka på! Nu finns, trots att vi befinner oss mitt i högsommaren, massor att ta itu med på olika plan.
Juli kan vara en väldigt emotionell period för många. Så bra om vi kan vila i den där självtilliten som ofta har en tendens att vara flyktig. Bitterhet och skuldbeläggande kan annars lätt öka i årets starka energier. Juli ger oss emellertid också en chans till nödvändig kontemplation, distansering, analyserande och viss återhållsamhet och vi bör försöka hålla oss öppna för dess ton av välvilja och kärlek. Och inte glömma att vi är mitt i år 44/8.  

Det är också värdefullt att kunna förnimma magin bakom allt, det strålande nätverk av livsenergi vi är delar av och som vi också skapar. Kunna uppleva meningsfullhet genom livets eget mirakel.
Genom att orka se och acceptera den yttre verkligheten och ändå leva i enlighet med vår inre förvissning och själsliga andning skapar vi våra egna mirakel vilka i sin tur ger de möjligheter som väntar på oss. 
Låt oss tacksamt ta vara på varje dag och stund.....och samtidigt minnas att det inte är läge att blunda och rulla tummarna...
Som jag skrivit tidigare kan vi som föddes på 1900-talet försöka fortsätta leva och tänka som på 1900-talet men det skapar inget som är användbart på 2000talet, än mindre på 2020talet. Varken för individen eller mänskligheten. Nu behövs mer mognad, ansvarstagande och etik. Ytterst faktiskt att ibland självklart kunna sätta andras (2) behov före sina egna. Kanske jämföra personliga "behov" mot världens tillstånd.
Vi har nästan använt ett århundrade till att psykologsikt förstå och "utveckla" oss själva men mest behövs kanske insikten att vi alla är ett och "den andre" inte någon annan än ett annat "jag". Med samma värde och lika stor betydelse. Vi behöver agera utifrån det. 2ans arketyp förmedlar det mycket konkret under 2020-talet.

Den karmiska aspekten av 8-året är nu fullt synbar. Det är nästan ofattbart många konflikter, kriser och krig på gång i vår värld. Då gäller det att vi har tillit till att det finns någon slags mening med att vi är just här just nu. Att vi kan ta sikte på en framtid för vår planet och det liv som finns här. Den destruktiva kraften som syns så tydligt har ju sin motpol i det konstruktiva som behöver sina skapare. Balans sökes. Kärleken behöver helt enkelt bärare. 

Månadens num. 15/6 ger en ton av kamp. Då kan vi använda det till att försöka skapa något gott. Redan första veckan börjar intensivt och med de omtalade starka känslorna. Energierna har en viss hänvisning fram mot hösten.  Annars är den 7e, 11e, 16e extra belysta numerologiskt. Från och med den 20e finns mer stringens och kraft i energierna, trots att känslorna lär vara minst lika intensiva! Låt oss använda våra lärdomar och agera och planera för att få ihop det som är viktigast.
Vår tid, 2020, svallar av känslor. Det viktiga är hur vi hanterar dem, hur vi reagerar på det som sker omkring oss och hur vi då agerar från vårt innersta. Att vi visar oss själva vilka vi egentligen är och kanske vad vi egentligen är här för.

 

I det riktigt långa loppet går livet från strids- och kampscenarier mot kärleksfull samverkan. Låt oss vara delaktiga i det. Från djupet av våra hjärtan. Både i tanke, ord och handling.

 

Så är vi nu i en tid och värld utan utstakade stigar där vår tillit är det vi enda har att hålla oss till! Men tillit till vad?
I termer ofta en sak för dig och en annan för mig,
det kan till exempel vara:
Tillit till mig själv, att jag har det som krävs i varje situation.
Tillit till något som är större än mig själv. 
Tillit till att en skyddsängel leder mig.
Tillit till ett meningsfullt universum som jag lever i.
Kombination av ovanstående ...eller...
Tror det kan vara viktigt att fundera över vad vi, var och en, har tillit till.........

 

Låt oss alltid vara "här och nu" medvetna och tacksamma för det liv vi har, ta vara på varje dag, varje stund. Enkel eller svår, fylld av glädje eller smärta. Livet är ju inte en mänsklig rättighet utan en gåva vi har en kort sekund i evigheten.

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kunna ana hur mycket det måste kännas och kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer särskilt behöva handskas med detta på olika sätt under 20-talet. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi lyssnar till vårt inre och när vi aktiverar vår djupare vilja.

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2024/8 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

Ständigt kvarstående text:

Vi har (från2012) alltmer gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation kan behövas för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den!

 


 
Upp