Mars

Mars i år 2021/5 blir numerologiskt månad 8.   

Nu ökar energin radikalt i månad 8 (i 1a året av 20talet) och känslan att vilja sätta igång trycker på. Mycket har att göra med kommunikation, resor, idéer och kommer kännas, och kanske också vara, utmanande. Men det gäller att ha gott omdöme denna månad!
Mycket får nog stanna i vårt inre ännu ett tag. Första halvåret i 5ans år är generellt alltid en utmaning med sin starka längtan efter förändring och stora otålighet. (hur kan vi då inte förstå kraften hos det nu i pandemin) Men 5året är rörligt och osäkert och speciellt första halvan behöver vi hålla i tyglarna så vi inte gör alltför stora viktiga förändringar vilka både kan ångras och kosta i långa loppet. Först efter september är det egentligen riktig stabilitet i energin och viktiga förändringar kan ske med fokus på framtiden. Men naturligtvis behöver vi se framåt och agera mer positivt redan nu (och förstås planera) och visst kommer maj månad (10/1) att göra oss friare i både tanke och handling men det kommer vi till då! 

De intensiva känslor som 2orna medför (2021) både med starka åsikter, osäkerhet och oro finns där hela tiden liksom upplevelsen av långsamhet, begränsningar och en ökande polarisering. Vi kommer behöva handskas med dem på olika sätt under hela 20-talet. Och det är bara vår egen attityd och självinsikt som hjälper oss leva i och igenom det här.

Ju sämre vi känner oss själva och ju mindre vi är villiga att fundera över vad livet faktiskt kräver av oss för att vi verkligen ska utvecklas i denna tid, desto mer kommer vi vara delar av polariseringen där vi kan stå emot varandra som divisioner på ett slagfält. (vare sig det gäller mellan individer, grupper, kulturer eller länder)

Vi har stor möjlighet att ta vara på vår inre verklighet, vår vishet, lyhördhet och sanna kreativitet och uppleva att vi alla är delar av ett och samma och behöver varandra. (vilket 2orna står för) Att den här planeten är ett Vi. När vi inser det kan vi satsa på att vara med och göra något åt klimatsituationen. Om inte annat så försöka förstå mer av den. Det behöver i alla fall vår barn och barnbarn för de måste kunna skapa sin framtid. En framtid som inte ser ut som vår gjorde men som är värd att jobba hårt för, att satsa allt för. Alla som har barn eller bara tänker på en levande framtid för planeten och dess olika arter sätter väl det före kortsiktig personlig tillfredsställelse???
Sådana djupgående viktiga tankar, vilka kan leda till inre ställningstaganden med förändrande beslut, ligger i månadens pipeline och framöver.

Att tänka mer vi än jag är ju faktiskt en del av vår utmaning nu. (2) Att även ha andras väl för ögonen när vi gör våra val i livet. Men vi behöver finna balansen mellan den egna viljan och behovet av anpassning till omgivningen. Särskilt nu i 1a året av 20-talet. Och det är ingen enkel balansakt!
Har vi en chans att se förbi egot? Kan termen helhet omfatta andra som tycker och tänker annorlunda än vi? 
Hur öppna vill vi vara? Var går våra gränser? Vad är det vi försvarar? Helhet är ett fint ord i tankevärlden men hur fungerar det i den yttre verkligheten, samhället.
2021/5 är inget utpräglat filosofiskt år men här krävs djupa tankar och ställningstaganden! Vi befinner oss i en total förvandling vare sig vi vill eller inte. Både i det inre och yttre. Vi har inte råd att låtsas att vi inte förstår eller vänta på att allt ska "gå tillbaka till det normala".

Vi behöver perspektiv på våra liv och på världen för att inte fastna i det gamla, hur bra åsikter vi än har. Behöver tillåta oss möjlighet se att det finns alternativ även till egna åsikter och värderingar. Att det ständigt finns möjlighet till nya insikter......varje dag....varje stund.... 

Just nu är det alltså stark rörelseenergi på gång och vi får välja hur vi använder den. Redan nu i vecka 9 stimuleras längtan att nå ut, resa och få röra på oss och vi får självklart fundera på vad vi vill respektive vad vi bör. I mitten på månaden (v 11) tonar energin över mot själsfunderingar och magkänslan kan upplevas extra viktig. Sen ökar styrkan hos energin vartefter (v. 12) och viljan att ta itu med sånt man önskat och längtat efter. Men nu gäller det att ha gott omdöme! De sista dagarna är det bra vara praktisk för då är energin extra extra. Och så förstås inte köra på med full fart eftersom det ännu inte är läge för det fast det kan kännas så! Men aktivt planera, plantera och så frön, både konkreta och i teorin kanske! 

 

Låt oss genom allt försöka känna nyfikenhet och ödmjukhet inför livets skeenden och tacksamhet för vår egen plats i tiden. Minnas att var och en av oss är med och skapar världen och framtiden genom tankar och handlingar. Inse att respekt för allt levande är utgångspunkt för fortsatt liv.  

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2021/5 och jämföra med det egna personliga året.

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp