Augusti 2022

Augusti, 8e månaden i år 2022/6, blir numerologiskt månad 14/5

Vi påminner oss om att detta år i grunden handlar om vår fysiska trygghet, vardagsliv och framtid. Det är här vi nu har våra utmaningar, möjligheter och lärdomar på väg genom tidens enorma omvälvningar.

Vi har speciellt erfarenheter av tidens nya energier genom år 2000, 2012 och från och med 2020. Men efter februaris genombrott med datum som 2022-02-22 står vi nu alltså på totalt okänd mark. Aldrig förut har vår tidsbeskrivning vilat på dessa arketyper och vi har förstås inte acklimatiserat oss till 2ans energi då vi bara upplevt 21 år av detta årtusende. Den transformation det symboliserar och vilken vi befinner oss i, tar sig konkreta uttryck som vi inte önskar men tvingas hantera. Ju mer vi lyckas anpassa oss till osäkerhet och förändring desto bättre klarar vi att vara med och skapa ur kaos. 
Läs gärna mer om år 2022

Vi har nu nått andra, "tyngre", halvan av år 6 men redan tidigt erfarit att året verkligen har att göra med vår fysiska trygghet, vardag och framtid. Kanske förstått att "we are the heroes of our time."
För många ser nog vardagen ut som tidigare och den lättnad som en svagare pandemisituation medfört har ökat framtidstro, hoppfullhet och nysatsningar trots vår miljösituation. För krigsdrabbade och för de nationella ledarna i världen är det emellertid en ny ordning då en självutnämnd ledare försöker ta världen i sina händer med vapenmakt och en alldeles egen psykologisk agenda. (från februari, numerologiskt månad 8)
 

Augusti, som i år 6 numerologiskt blir månad 14/5, kan definitivt medföra en plötslig oväntad utveckling med konkret förändring. Mycket har att göra med makt och materiella aspekter i augusti, månad 8. Vi känner redan till att 2020talet, konsekvensernas och restriktionernas tydliga decennium, har globala aspekter och gäller oss alla. Här finns en viss anknytning till februari genom att februari var en numerologisk 8-månad, men viktigt att inte dra  paralleller till direkta händelser där. "Makten" kan nog skifta plats och form nu, (8-5) lite som "ut med det gamla nu gäller detta". Kina (8) höjer föresten just nu rösten igen. Kanske får vi definitivt överge känslan av "det gamla normala".

När det gäller personliga plan ska vi vara uppmärksamma på möjligheter att ta itu med saker och ting! Förutom hinder och svårigheter som nu kan dyka upp ligger en stark ton av mål och mening i botten. Klokt att fokusera på sin målinriktning, livsvision. (eller vad vi själva vill kalla det) Att fatta beslut i enlighet med den, se klart, kanske ändra något, anpassa, se framåt!
Vid det här laget vet vi hur viktigt det är att ge livet en mening för att kunna gå vidare med genuin vilja och mod. Frågan vad som egentligen är viktigast i våra liv aktualiseras nu hela tiden och vi behöver genuint ärliga svar från oss själva.
Det vi kan grunda i augusti kan ha bärighet framöver. Det finns mycket vi behöver klara av längre fram i höst!
Var också extra uppmärksam på nära relationer och det som gäller ansvar - familj. (6) Om du vet med dig att detta inte är din bästa gren så se till att du tänker till kring vad ditt egentliga ansvarsområde består av. "Live and let live" som det heter. Se till att verkligen ta det ansvar du vet är ditt men försök inte styra andras liv. Varje vuxen har rätt att ta ansvar för sitt eget liv. (kommer också vara särskilt aktuellt i september 15/6) Det gäller lika mycket i små som stora sammanhang.
Impulshandlingar har väldigt liten plats i den oförutsägbara månad 14/5. Om det hettar till är det viktigt kunna andas lugnt och försöka hitta balans. Det är inte lugna meditativa energier som är starkast nu men allt som sker från vårt innersta djup av kärlek kan ha enorm verkan genom 8an. Kompromiss är ett bra ord här även om det kanske inte ligger främst på tungan. Tänk också gärna på din attityd. Seriöst. Ärligt. Livet är faktiskt, trots allt, vad vi själva gör det till.

I vecka 32 intensifieras osäkerheten och förändringen i 14/5 månaden. Vecka 34 kan stå för extra stort informationsflöde, globalt. Den 24e symboliserar den utmaning på trygghet som året står för vad gäller ekonomi, miljö och hälsa. Personligen kan vi behöva fatta speciellt kloka beslut här.
 

 Låt oss vara "här och nu" medvetna och tacksamma för det liv vi har, ta vara på varje dag, varje stund. Enkel eller svår, fylld av glädje eller smärta. Livet är ju inte en mänsklig rättighet utan en gåva vi har en kort sekund i evigheten.

 

 

Den som har studerat chakrakunskap råder jag att påminna sig om tredje chakrat. Om vår livskraft, självkänsla, mognad, individualitet, allt vi behöver för att leva det liv vi har i den kropp vi har nu. Fjärde och femte chakrana är självklart viktiga i vår tid men för att vara den "hero" som behövs krävs att vi förstår och kan hämta/uppleva den i oss. Läs gärna mer om det i Via Chakra

 

Det gäller att inse hur otroligt viktig den här tiden är i världen för den transformation som pågår. Och kunna ana hur mycket det måste kosta på. Och att just vi här och nu är mitt i den inre förvandling och det yttre omvälvande kaos som krävs. 
Och vi kommer särskilt behöva handskas med detta på olika sätt under 20-talet. 
För att kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi inse vilka, eller vad, vi människor egentligen är och vilka "mirakel" vi är i stånd till när vi lyssnar till vårt inre och när vi aktiverar vår djupare vilja

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2022/6 och jämföra med sitt eget personliga år.

 

Låt oss genom allt försöka känna nyfikenhet och ödmjukhet inför livets skeenden och tacksamhet för vår egen plats i tiden. Minnas att var och en av oss är med och skapar världen och framtiden genom tankar och handlingar. Inse att respekt för allt levande är utgångspunkt för fortsatt liv.  

 

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp