Vishudda

Halschakrat  ( Bron )

Vishudda är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan.

Sanskritnamnet Vishudda betyder "att rena". 
Vishudda ses som det femte chakrat nedifrån. 

Bakgrundsbilden till den här sidan visar en kropp där femte chakrats ljus är tydligast. 

Chakranummer

femte

Element (tattva)

eter, akasha

Färg

västerländsk: blå  indisk: blåvit

Tal (kronblad)

sexton

Mantra

hang

Djur

elefant

Form

rund

Gudom

Sadashiva

Gudinna

Shakti Shakini

Plats

halsen, larynx

Associering till kroppsdel

hals, mun, öron

Körtlar

sköldkörtel

Sinne

hörsel

Aktualiserar

tillit, att följa sin innersta röst

Associerat sakrament

syndabekännelsen   (enl. C. Myss)

Elefanten symboliserar här de tämjda krafterna i oss. Den påminner oss om att vi har möjlighet att välja tankar och handlingar och inte behöver vara slavar under våra instinkter och drifter.

Med det femte chakrat är vi på väg in i den andliga världen. Chakrats plats i halsen symboliserar "den smala vägen". Härifrån går den individuella vägen som kräver ställningstaganden och som har att göra med vår egentliga livsmening. Här måste det personliga jagets trygghetsbehov ersättas med tillit och inre övertygelse. Det Högre jaget ges plats.  

Nyckeltermer
för förståelse av Vishuddas arketypiska aspekt:
Att lyssna till och följa sitt sanna jag, ingen kan tjäna två herrar, att uttrycka det man verkligen tror på,  gränsöverskridande, att agera utifrån total tillit  

För att bättre kunna använda femte chakrats energi kan jag till exempel välja att:
-sjunga 
-berätta eller lyssna till sagor, historier
-fundera på hur jag använder ord, är jag rädd att tala eller talar jag för mycket
-våga vara verkligt sann både mot mig själv och andra
-lära mig mer om symboler
-skriva; skriva själv eller gå på skrivarkurs
-medvetet lyssna till mitt Högre Jag (och först utforska vad det är)
-fundera över om det är någon förändring jag egentligen borde göra men skjuter bort 
-visualisera rymd, öppningar, broar

-lyssna till musik som tränger djupt i mitt känsloliv och kanske utmanar mig på ensamhet och utsatthet.

Att man är medveten om ett chakra och dess aspekter gör i sig att man till viss del aktiverar det. Fokuserade goda tankar och positiv energi är också aktiverande. Tänk på att det är ditt eget medvetande som styr visualiseringen. 

Daath

Även det Kabbalistiska Livsträdets sefirot (sfärer, eller emmanationer, i singularis heter det sefira) står för psykiska krafter eller arketyper. Trädet är en bild av skapelsen.
Vishudda korresponderar med sefira Daath i trädet. Daath betyder "kunskap" och ges oftast ordningstalet elva.
Det här är en omdiskuterad korrespondens eftersom Daath inte är ett allmänt erkänt sefira. Enbart moderna tolkare på 1900-hundratalet har tagit upp Daath som ett riktigt sefira i trädet och många säger att det är ett tecken i tiden på människans utveckling. Daath ligger nedanför det första sefirat och mellan det andra och tredje över något som kallas avgrunden. Det här sefirat kallas "det osynliga sefirat",  "bron över avgrunden", "nålsögat" och "prismat". 

Ordningsnummer elva
Ärkeängel Rafael, Mikael, Gabriel, Uriel

Att meditera på i Daath: De innersta djupen 

 

Vill du gå vidare till andra chakran? 

1 2 3 4 5 6 7