Svadisthana

Bukchakrat

Svadisthana är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan.

Sanskritnamnet Svadisthana kan betyda sötma eller "den egna boningen". Ordstammen har flera grundbetydelser.
Svadisthana ses som det andra chakrat nedifrån. 
Bakgrundsbilden till den här sidan visar en kropp där andra chakrats ljus är tydligast. 

Svadisthana kallas ibland även Sakralchakrat resp. Genital- eller Sexualchakrat.

 

Chakranummer

andra

Element (tattva)

vatten

Färg

västerländsk: orange  indisk: blåvit

Tal (kronblad)

sex

Mantra

vang

Djur

Makara (krokodil)

Form

månskära

Gudom

Vishnu

Gudinna

Shakti Rakini

Plats

bukplexus

Associering till kroppsdel

fortplantningssystem, kroppsvätskor

Körtlar

äggstockar, testiklar

Sinne

smak

Aktualiserar

det undermedvetna, astralvärlden

Associerat sakrament

nattvarden   

Särskilt makaran symboliserar här  vårt outforskade undermedvetna. Den påminner oss om att vi lever i två världar, en synlig och en osynlig.

Många menar att det här chakrat kontrollerar hela vårt omedvetna och särskilt den kollektiva delen. Det kollektiva medvetandet är mer kraftfullt än det individuella och styr mycket av det mänskliga beteendet. Här finns inte bara den personliga karman säger man, utan karma som har att göra med erfarenheter från hela den mänskliga evolutionen.

Man betonar vikten av att i yoga och chakraarbete först ta till sig något av 6:e chakrats medvetenhet så att man har tillgång till dess övermedvetna aspekt innan man ger sig in på den här nivån. Det betyder att man först bör skaffa sig en slags distans till världen och möjlighet att ana mening i det som sker.

Nyckeltermer
för förståelse av Svadisthanas arketypiska aspekter:
Att förstå den grundläggande polariteten, möten, relationer, projektioner, det undermedvetna, månen, skaparkraft, sexualitet, makt. 

För att använda vattenelementets energi bättre kan jag välja att:
-simma
-dansa 
-lära något om 12-stegsprogrammet för beroende och medberoende
-utforska manligt/kvinnligt i mig själv
-träna på att sätta gränser 
-lära mig mer om min egen sexualitet, våga se klart vad jag uttrycker genom den
-gå i bildterapi där jag får måla och fundera över vad jag egentligen uttrycker med bilden
-göra regression, hypnoanalys – terapier med lätta trancetillstånd där det undermedvetna aktiveras
-lyssna på och dansa till orientalisk musik eller annan musik som får mig att njuta och höfterna att röra sig
-äta och dricka soppor, drycker, (särskilt vatten) saftiga söta frukter

Att man är medveten om ett chakra och dess aspekter gör i sig att man till viss del aktiverar det. Fokuserade goda tankar och positiv energi är också aktiverande. Tänk på att det är ditt eget medvetande som styr visualiseringen.

Yesod

Även det Kabbalistiska Livsträdets sefirot (sfärer, eller emmanationer, i singularis heter de sefira) står för psykiska krafter eller arketyper. Trädet är en bild av skapelsen.
Det sefira som korresponderar med Svadisthana heter Yesod, vilket betyder "grunden" och ligger näst längst ner i trädet.
Yesod tillhör astralvärlden som är grunden för den materiella verkligheten. Det är "bron mellan möjlighet och verklighet" också kallat "bildernas skattkammare" och syftar då på urformer och arketyper. Här är skapelsen i vila innan den manifesteras och blir synlig.

 

Att meditera på i Yesod: Astrala plan och  universella energier

 

Vill du gå vidare till andra chakran? 

1 2 3 4 5 6 7