Ajna 

Pannchakrat ( Kontrolltornet)

Ajna är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan.

Sanskritnamnet Ajna har både kommit att betyda "att befalla" och "att varsebli".  
Ajna ses som det sjätte chakrat nedifrån. 

Chakranummer

sjätte

Element (tattva)

--

Färg

västerländsk: indigo  indisk: vit

Tal (kronblad)

två

Mantra

OM

Djur

--

Form

triangel

Gudom

Paramashiva

Gudinna

Shakti Hakini

Plats

mellan ögonbrynen

Associering till kroppsdel

panna, ögon, hjärnhalvor

Körtlar

hypofys

Sinne

--

Aktualiserar

klarseende, objektivitet

Associerat sakrament

ordinationen   

I och med det sjätte chakrat är vi i den andliga och mentala världen vilket  chakrats plats i huvudet symboliserar. Här är platsen för överblick och insikt, här varseblir vi både den yttre och den inre världen och kan inse mening och sammanhang.

Nyckeltermer
för förståelse av Ajnas arketypiska aspekt:
Att lära känna medvetandet, symbolseende, distans, objektivitet, utsikt och insikt, livsattityd

För att mer och mer kunna öppna upp mitt sinne kan jag välja att:
-göra en bakåtblick över mitt liv för att se meningen med många ”slumpar” 
-våga se några av de illusioner jag lever med
-fundera på vad jag vill ge för mening åt mitt liv (istället för att fråga vad meningen är)
-gå i samtal där jag har ett bollplank för att göra nya insikter (och tydligare se dem jag gjort)
-medvetet lyssna till mitt Högre Jag och lita på det
-träna intuitionen med olika praktiska övningar
-visualisera att jag står på en balkong eller ett berg och ser ut över mitt liv
-lyssna till musik som känns fri och gränslös, där jag kan uppleva att jag lyfter, som ger mig känslan av total harmoni och skönhet

Att man är medveten om ett chakra och dess aspekter gör i sig att man till viss del aktiverar det. Fokuserade goda tankar och positiv energi är också aktiverande. Tänk på att det är ditt eget medvetande som styr visualiseringen. 

Chokma och Binah

Även det Kabbalistiska Livsträdets sefirot (sfärer, eller emmanationer, i singularis heter det sefira) står för psykiska krafter eller arketyper. Trädet är en bild av skapelsen.
Ajna korresponderar med det andra sefirat, Chokma och det tredje, Binah. Chokma betyder "vishet", Binah "förståelse".
Chokma är den aktiva, maskulina kraft som stimulerar universum. Den kan sägas vara den energigivande principen bakom skapelsen och kallas  "den himmelske fadern."
Binah är passiv, feminin och strukturerande. Binah blir genom att absorbera Chokmas fria energi det första steget på väg till inkarnationen och kallas även "den stora himmelska modern".

 

Att meditera på i Chokma:
Meningen med den universella planen

Att meditera på i Binah:
Skapelsen 

 

Vill du gå vidare till andra chakran? 

1 2 3 4 5 6 7