Sahasrara

Hjässchakrat ( Portalen)

Sahasrara är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan.

Sanskritnamnet Sahasrara betyder "tusenfaldig." 
Sahasrara ses som det översta chakrat.

Chakranummer

sjunde

Element (tattva)

--

Färg

västerländsk: violett  indisk: --

Tal (kronblad)

tusen

Mantra

--

Djur

--

Form

formlös

Gud Gudinna

Shiva Shakti

Plats

ovanför hjässan

Associering till kroppsdel

--

Körtlar

tallkottkörtel

Sinne

--

Aktualiserar

enhet, tomhet

Associerat sakrament

sista smörjelsen   

I och med det sjunde chakrat är vi på helt transcendenta plan. Här är tomheten, det rena ursprunget för varat, grunden för manifestationen, Guds existens bortom och före skapelsen av några världar eller plan. Det här räknas i de flesta traditioner inte som ett egentligt chakra, det vill säga ett arketypiskt plan där människan fungerar, utan ses mer som en symbol för det som är bortom människans olika verkligheter. 

Nyckeltermer
för förståelse av Sahasraras arketypiska aspekt:
Tomhet och fullhet, födelse och död

För att mer och mer vara i den sanna verkligheten kan jag välja att:
-våga släppa fler och fler av de illusioner jag lever med
-fundera över vad det betyder att tömma mitt sinne
-lyssna till min egen inre tystnad
-visualisera mig själv som en gudomlig gnista
-läsa om reinkarnation och fundera
-göra visualiseringar där jag möter mitt högre jag
-lyssna på musik som berör mitt innersta och ger mig känslor av öppenhet, kärlek och tillit

Att man är medveten om ett chakra och dess aspekter gör i sig att man till viss del aktiverar det. Fokuserade goda tankar och positiv energi är också aktiverande. Tänk på att det är ditt eget medvetande som styr visualiseringen. 

Kether

Även det Kabbalistiska Livsträdets sefirot (sfärer, eller utstrålningar, i singularis heter det sefira) står för psykiska krafter eller arketyper. Trädet är en bild av skapelsen.
Sahasrara korresponderar med det första sefirat, Kether som betyder "kronan." Det representerar "Det Absolutas" vilja.
Kether symboliserar den gudomliga energi som strålar ut till fysisk manifestation. Man kan säga att Kethers "rötter" sträcker sig djupt in i tomheten, i intet, in i Ain.

 

Att meditera på i Kether: Enhetens mysterium

 

Vill du gå vidare till andra chakran? 

1 2 3 4 5 6 7