Anahata

Hjärtchakrat

Anahata är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan.

Sanskritnamnet Anahata betyder "oslagen". 
Anahata ses som det fjärde chakrat nedifrån. 
Bakgrundsbilden till den här sidan visar en kropp där fjärde chakrats ljus är tydligast. 

Flera indiska chakratraditioner tillskriver Anahata ett underchakra kallat Anandakanda eller Kalpavriksha, Önskningarnas träd. Det symboliserar vår förmåga att attrahera vad själen längtar efter.

Chakranummer

fjärde

Element (tattva)

luft

Färg

västerländsk: grön  indisk: rökgrå

Tal (kronblad)

tolv

Mantra

yang

Djur

gasell

Form

dubbeltriangel

Gudom

Ishvara, Vayu

Gudinna

Shakti Kakini

Plats

Bröstkorgen

Associering till kroppsdel

hjärta, lungor, armar, händer

Körtlar

tymuskörteln

Sinne

känsel

Aktualiserar

försoning, villkorslös kärlek

Associerat sakrament

äktenskapet   

Särskilt gasellen symboliserar här rörelse och öppenhet. Den påminner oss om att hålla hjärtat öppet och inte försöka hålla fast något eller någon.

Med det fjärde chakrat har vi lämnat den fysiska människoaspekten och nått den själsliga. Detta är vad som kallas det sanna människoriket, platsen där den andliga och den materiella världen möts. 

Nyckeltermer
för förståelse av Anahatas arketypiska aspekt:
Kärlek förenar, helar och frigör; att verkligen våga känna, beröra och beröras, om tillåtande, förlåtelse och försoning

För att öppna upp för kärlek och friare flöde kan jag till exempel välja att:
-vara ute i naturen
-umgås med djur
-dela med mig av mina resurser, vad de än består av  
-träna på att förlåta och förstå vad försoning betyder
-fundera över vilka som kanske jobbar med att förlåta mig!
-våga lita på andra 
-våga be om hjälp när den behövs 
-få/ge massage eller healing  
-lyssna på musik som berör mitt hjärta djupt och som jag tycker är vacker, och/eller som gör att jag tar djupa befriande andetag
-äta mat som är vegetarisk, odlad utan gifter och lagad med kärlek

Att man är medveten om ett chakra och dess aspekter gör i sig att man till viss del aktiverar det. Fokuserade goda tankar och positiv energi är också aktiverande. Tänk på att det är ditt eget medvetande som styr visualiseringen

Chesed, Gebura och Tifaret

Även det Kabbalistiska Livsträdets sefirot (sfärer, eller emmanationer, i singularis heter det sefira) står för psykiska krafter eller arketyper. Trädet är en bild av skapelsen.
Anahata korresponderar med tre olika sefirot i trädet. Det fjärde sefirat, kallat Chesed,  det femte Geburah och det sjätte, Tifaret.
Chesed,  härligheten, står för kärlek medkänsla och nåd.
Geburah, strängheten, representerar moralens, domens och rättvisans värld.
Tifaret, skönheten, står för barmhärtighet och harmoni.


Att meditera på i Chesed:
Nådens mysterium 

Att meditera på i Geburah:
Makten och rättvisans krafter 

Att meditera på i Tifaret:
Själens manifestation i människan

Här kan man också kommunicera med den heliga Skyddsängeln.

 

Vill du gå vidare till andra chakran? 

1 2 3 4 5 6 7