ANNIKA LANGLÉ

Med över 40 års yrkeserfarenhet
erbjuder jag
konsultationer & föreläsningar
inom mina specialområden
NUMEROLOGI & TALSYMBOLIK samt CHAKRASYSTEMETS PSYKOLOGI & SYMBOLIK

Mitt arbete går bland annat ut på att inspirera till  funderingar kring livet och döden, medvetandet och verkligheten,
vad det betyder att vara människa,
samt till den djupare mognadsprocess
som kan kallas andlig utveckling. 

 

 

RECLAIM YOUR SOUL - RECLAIM YOUR TRUTH - RECLAIM YOUR SELF

 

 

Den totala osäkerhet som blir allt synligare i världen genom den pågående transformerande övergången, spec. igenom 2020-talet, kräver mod, totalt nytänkande och enorm anpassning till helt nya omständigheter. 
Att låta egot vila och koppla upp till medmänsklighet kan hjälpa oss genom att prioritera livet före materiella ting. Vi behöver vara ytterst lyhörda för den positiva livskraften i oss, lita till själens kompass, hämta mod, glädje och inspiration ur vårt innersta.
Med stärkt självkänsla behöver vi inte jämföra oss med andra,
inte fastna i vi - dom - tänkande,
inte tro att vi är vad vi presterar eller äger.
Det kan förändra mycket....
För vi bär gemensamt planetens problem genom förändringen och vi kommer definitivt att behöva klara framtiden tillsammans. 

THINK PEACE, ACT PEACE, SPREAD PEACE

Till pdf-boken "Via Chakra"

 

OBS
Min mottagning i Stockholm är numera stängd
(Se bokning av konsultation

LIFELIGHTS på nätet sen 2000

Upp