Diplomkurs i numerologi med talsymbolik
ges inte efter 2019 

Det här är kursen för dig som har ett brinnande intresse för numerologi och upplevt att grundkursen visat att det finns hur mycket som helst att gå vidare med både vad gäller talsymbolik, tolkningsarbete och den egna inre processen. Fördjupningsdelen är intensiv och kräver mycket tid och arbete för diplom! (vanligen mer än de flesta tror) 

Lärare: Annika Gauri Langlé
med 40 års erfarenhet av esoterik och numerologiskt arbete

Vi är i samhället idag utmanade att ständigt skaffa ny information med nya termer och tekniker och blir alltmer utmattade av det. Till slut försöker vi googla för att  få kontroll. Men på så sätt glömmer vi också vad kunskap egentligen innebär.
I esoterikens värld krävs en helt annan attityd. Inför numerologins sifferarketyper måste vi stanna upp och öppna oss för det nya. Arketyper är otroligt komplexa eftersom de både står för essenser och övergripande koncept. De måste få växa fram i oss och vi behöver arbete förutsättningslöst i kreativ öppenhet samt ge tid och tålamod till kunskapandet. Vi behöver ge utrymme för att något nytt ska kunna födas. (Kunskap - kunskapande) 

Talsymboliken med sifferarketyperna kräver mycket studier för ett bra förhållande till siffrorna och vi fördjupar den under hela diplomkursen. Analysen, som även har en viktig intuitiv sida, kommer sen vara del av det praktiska arbetet.
Nu får etiska, psykologiska, esoteriska och andliga inslag stor plats. Jag vill, utöver god kunskap, ge substans till din personliga utveckling, hjälpa dig till ökad inre trygghet och inspirera dig att leva från ditt innersta. 
Ett djupgående klientarbete med numerologi kräver god självinsikt vilken ger möjlighet till självdistans och ökad respekt för varje människa som unik individ. 
En medveten helhetssyn på människans väsen ligger alltså till grund för kursen.

Vi fokuserar under fördjupningsdelen på:
 • Talens historia 
 • Siffror som arketyper, kontinuerlig träning
 • Alfabet & bokstavssymbolik
 • Upprättande av Numerogram
 • Analys av Numerogram, kontinuerlig träning - upptar stor del av kursen
 • Födelsedatum; för att finna livstemat samt periodindelning för att se barndomsprägling och utveckling med förändringstendenser i vuxenlivet
 • Födelsedagen; för personkarakteristik
 • Dopnamn; för att få fram så mycket info som möjligt om de personliga resurserna (genom vokaler, konsonanter, hela namnet, indelningar i funktionsplan och s.k. nycklar, m.m.)
 • Giftonamn, adoptionsnamn, smeknamn...
 • Karmiska siffror i numerogrammet och deras betydelse
 • Namnöversikt för att få essenser av åren
 • Personligt och universellt år, månad, vecka, dag
 • "Svepet" för helhet och syntes
 • Andra esoteriska cykler
 • Egenarbete med kontinuerlig undervisning utifrån Chakrasystemet och Kabbalans Livsträd är en viktig del av kursen!
 • Etik
 • Numerologisk litteratur 
 • Muntliga/Skriftliga prov och prov med klient

Det är en ynnest att genom kurserna få "resa" tillsammans med öppna och nyfikna deltagare, här är några
Röster efter diplomkursen:

Gunilla från Hudiksvall skrev 2007: "Intressant, spännande och mycket personutvecklande. Det blir en hel del "grävande" i sin livssituation och sitt inre, så på ett sätt är det ganska tufft. Men man skaffar sig verkligen ett bra instrument, oavsett om det används privat eller yrkesmässigt."

Suzanne P. skrev 2010: "När jag anmälde mig till utbildningen i numerologi kunde jag aldrig drömma om vilken resa det skulle bli. Att få ta del av hur Annika, med sin djupa insikt, förmedlar denna esoteriska kunskap har vid varje utbildningstillfälle varit en högtidsstund. ..... Att i detta också möta sig själv har inte varit enkelt, fast oh så lärorikt och utvecklande".

Aurora S. skrev 2010: "Jag har tidigare valt att fördjupa mig i det som kallas personlig utveckling på många olika sätt. Både genom lång och djupgående terapi men också kortare kurser av olika slag. Det denna kurs gav mig, förutom kunskapen att förstå och förmågan att läsa ett numerogram, var en själsutveckling jag upplevde. Det öppnade inre dörrar hos mig och gav mig en ökad medvetenhet."

Birgitta S. skrev 2013: "En spännande, intressant och Inspirerande kurs! Och den som gör den till det är Annika som den person och lärare hon är, hennes sätt att förmedla arketyperna och deras enorma komplexitet."

Elaine J. skrev 2019:"Grund- och diplomkursen var en känslosam tid för mig! Annikas stora kunskap och inspirerande sätt att lära ut gav liv åt siffrorna och många aha-upplevelser. Att se på mitt och anhörigas liv har gett mig större förståelse för våra styrkor och svagheter och möjlighet för mig att leva på ett mer medvetet sätt!"

Några bilder då kursen hölls på mitt eget center i Solna:

 

och i Gamla stan

 

Mejla för anmälan eller mer info.

Till Numerologisidan Upp