En avancerad Grundkurs i numerologi 

Grundkursen går över 4 helger

Nästa kursstart 16-17 februari 2019
och följande 16-17/3, 13-14/4, 11-12/5  

Numerologin är ett fantastiskt symbolspråk. Det används som en metod men numerologi är också en filosofi och psykologi.
Vi använder våra sifferarketyper för att t.ex. fördjupa förståelsen för världen, livet, människor i vår omgivning, våra relationer och naturligtvis oss själva.

Utifrån vårt födelsedatum har vi möjlighet se en cyklisk livsutveckling genom olika perioder och få inblick i hur vi på bästa sätt kan använda våra resurser på det sätt vi är menade att leva. 
Genom att översätta bokstäverna i namn till siffror kan vi få fram individuella resurser och möjligheter. Vi kan se möjliga beteende-, tanke- och handlingsmönster.
Siffrornas arketyper och bokstävernas formsymboler bildar en passage mellan den yttre världen och vår inre verklighet.
Vi utgår från att vi lever i ett dynamiskt energiflöde och att det finns ett slags underliggande energimönster i skapelsen och det som sker. C. G. Jung uttryckte det som att talen är våra mest ursprungliga arketyper och "utgör en dynamisk ordningsprincip bakom den psykiska eller andliga verkligheten".

Redskapen i personlig numerologi är alltså de siffror och bokstäver som bildar vårt födelsedatum och "dopnamn".

Under denna kurs studerar vi:

 • Grundläggande talsymbolik
 • Födelsedatum;
  Livsväg,
  inre och yttre perioder,
  periodiska utmaningar
 • Folkbokföringsnummer
 • Födelsedagen
 • Alfabetet och siffrorna
 • Dopnamn;
  för- mellan- och efternamn
 • Vokaler och konsonanter i namnet
 • Fullständigt namn; Totaljag
 • Nycklar
 • Karmasiffror
 • Resursplan
 • Funktionsplan
 • Personligt år
 • Upprättande av numerogram
 • Introduktion till tolkningsarbete

Den här kursens helger består till största delen av föreläsningar och trots att det är en "grundkurs" är den avancerad på så sätt att du får djupgående kunskap. Framför allt gäller det de viktiga sifferarketyperna. Förståelse för deras komplexitet är avgörande för att man ska kunna använda numerologin på ett seriöst sätt. 
Vi studerar områdena här ovan och hinner även börja träna grundläggande tolkning av numerogram. Tolkningen är förstås det andra viktigaste området i numerologin. När man, genom att upprätta ett numerogram, fått fram en massa blandad information från siffrorna gäller det att kunna skapa röda trådar, prioritera, se samband och göra synteser för att skapa en hel bild av den.
Somliga tycker de får så mycket information att smälta och fördjupa sig i att de väljer att enbart gå grundkursen. 
För att verkligen seriöst kunna "läsa" ett numerogram, behövs emellertid både stor kunskap, erfarenhet, känsla för arketyperna och inte minst förmåga till självinsikt, så det krävs en hel del. Därför finns en längre fördjupningsdel som ger diplom. Den är framför allt till för dem som vill använda numerologin för att kunna hjälpa andra människor.  

Den här Grundkursen kräver inga förkunskaper. Inga prov eller kunskapstester ingår. Du får heller inte diplom.  
För att verkligen ta till dig kunskapen behöver du förstås läsa in en hel del mellan helgerna, framför allt anteckningarna du gör.   
(Du kan sen alltså, om du önskar, fortsätta en intensiv fördjupning med 5 kurshelger för diplom, en helg/månad. Fortsättningskursen hålls då det finns tillräckligt deltagarantal.)

Tid: Lördag 10.00 - 15.30  Söndag  10.00 - 15.30 

Kostnad grundkurs: 7.900 kr

Plats: Johannesgränd 2, Gamla stan, Stockholm

Assistent på kursen 2018 Diplomerad Numerolog Birgitta S (bilden)

 

Några röster efter kursen i numerologi:"

Suzanne från Knivsta: "När jag anmälde mig till kursen kunde jag aldrig drömma om vilken resa det skulle bli".

Elisabeth från Järna: "Annika talar om siffrorna på ett sätt som fångar en totalt. Hon öppnar dörren till arketypernas värld och låter oss inte bara se en djupare mening och större sammanhang utan får oss även att skratta gott."

 

 

Anmälan eller frågor 

 

Läs mer om fortsättningskursenUpp