Personlig presentation

Tidigt hade jag en längtan till klosterliv men den ledde istället till att jag började en prästutbildning efter studenten på 60talet. Efter tre och ett halvt år hoppade jag av då jag insett skillnaden mellan religion och andlighet. Därefter blev det resor till bl.a. Afrika och Asien vilket gav välgörande distans till det västerländska samhällets idéer och människosyn.
Fortsatte med meditation, indiska religionstraditioner och olika konstnärliga vägar. Fann andliga inspiratörer och gränsöverskridare som Dane Rudhyar, Lama Anagarika Govinda, Carl Gustav Jung, Rudolf Steiner, Joseph Campbell, Wassily Kandinsky m.fl................. 

Lärde mig spinna, väva och färga garn för att uppleva ett hantverk och få balans mellan inre och yttre liv. Hade så småningom textilutställning och skrev en bok om växtfärgning. Fick under tiden familj och etablerade boendet så jag hade kontakt med jorden och kunde odla det jag ville. Lever sen tonåren huvudsakligen vegetariskt. 

Stannade samtidigt upp vid det indiska Chakrasystemet och den judiska Kabbalans Livsträd. De beskriver dimensioner som kallas våra medvetandeplan och arketypiska strukturer och är fantastiska vägar till personlig utveckling och förståelse av vår gränslösa natur.

Utvecklade meditationsformer, intuition och studerade esoteriska traditioner. Färgterapi och numerologi med talsymbolik blev så småningom konkreta arbetsmetoder. Jag skrev flera böcker och var, från 80talets början, verksam på de stora alternativcentren i Stockholm (Vega, Café Pan, Hälsans Hus, Deva och Gaia) samt reste runt i Sverige och föreläste. 

Jag har under 90talet samverkat med engelska medier och healers i England och fortsatt utbilda Numerologer och Livshandledare här i Sverige under 2000talet. För att tänka och arbeta än mer holistiskt har jag numera specialiserat mig på det indiska Chakrasystemets psykologi och inkluderat det kabbalistiska Livsträdet.

Jag har haft, och har fortfarande, förmånen och lyckan att samverka med duktiga, erfarna och kärleksfulla terapeuter som bidragit till att göra arbetet roligt och inspirerande.
Här intill fina vänner och kollegor som jag uppskattar mycket; Tomas Frankell och Thomas Jönsson samt min mångårige vän, kollega och "guru", Vegavan.

Under 2000talet har jag gått igenom flera rejält utmanande upplevelser och kunnat fördjupa mitt eget förhållningssätt till både livet och döden ytterligare.
Livet erbjuder så många fantastiska upplevelser och lärdomar av helt skilda slag. Vi vet sällan att vi behöver dem förrän vi befinner oss mitt i och det är svårt att förstå somliga av dem, möjligen kan vi göra det "i backspegeln".

Jag tror på ett enormt behov av anpassning i en snabbt föränderlig värld och flyttade 2011, efter mer än 60 år i Stockholm, till en liten by i utkanten av Värmlandsskogarna. Redan Ghandi sa ju att vi måste vara den förändring vi vill se i världen. Bytte 30årigt storskaligt boende med kursverksamhet och klientmottagning till mycket enkelt liv i stillhet med jordkontakt.
Men förändringar sker mycket snabbt idag och byn har under ett par år bestått till häften av asylsökande och det har funnits massor att lära här. Både om mig själv, andra människor och världen. Inte minst om hur rädslor för det som är okänt kan uttryckas. När asylboendena nu avvecklas i Sverige har det också stängts här.

Jag försöker fortfarande finnas till för dem som söker min hjälp och kunskap och släpper inte heller helt min glädje att föreläsa och undervisa. 
Och jag försöker, så gott jag kan, leva mitt liv medvetet i enlighet med vad jag djupast tror på. När jag tänker på barnens och barnbarnens framtid och vad de måste bära och klara av blir det ännu enklare att ifrågasätta behoven och den "normala" livsstilen i dagens samhälle. Det tror jag egentligen väldigt många gör idag.

Upp