Diplomkurs i numerologi med talsymbolik
(fortsättning 5 helger efter Grundkursen

Det här är kursen för dig som har ett brinnande intresse för numerologi och upplevt att grundkursen visat att det finns hur mycket som helst att gå vidare med. Fördjupningsdelen är intensiv och kräver mycket arbete för diplom! Både genom att föra mycket anteckningar, läsa, praktisk träna numerogram och dessutom vara medveten om den egna inre utvecklingen.

 

Lärare: Annika Gauri Langlé
med över 35 års erfarenhet av numerologiskt arbete

Talsymboliken med sifferarketyperna kräver mycket studier för ett bra förhållande till siffrorna och vi fördjupar den under hela diplomkursen. Analysen, som även har en intuitiv sida, kommer sen vara del av det praktiska arbetet. Under fördjupningsdelen får nu etiska, psykologiska, esoteriska och andliga inslag stor plats.
Det krävs att du är öppen och beredd till nya insikter för att förstå både dig själv och arketyperna bättre. Ett djupgående klientarbete med numerologi kräver självinsikt vilken ger möjlighet till självdistans och respekt för varje människa som unik individ.
En medveten helhetssyn på människan (kropp, själ, ande) ligger till grund för kursen.

Vi fokuserar under fördjupningsdelen på:
 • Talens historia 
 • Siffror som arketyper, kontinuerlig träning
 • Alfabet & bokstavssymbolik
 • Upprättande av Numerogram
 • Analys av Numerogram, kontinuerlig träning - upptar stor del av kursen
 • Födelsedatum; för att finna livstemat samt periodindelning för att se barndomsprägling och utveckling med förändringstendenser i vuxenlivet
 • Födelsedagen; för personkarakteristik
 • Dopnamn; för att få fram så mycket info som möjligt om de personliga resurserna (genom vokaler, konsonanter, hela namnet, indelningar i funktionsplan och s.k. nycklar, m.m.)
 • Giftonamn, adoptionsnamn, smeknamn...
 • Karmiska siffror i numerogrammet och deras betydelse
 • Namnöversikt för att få essenser av åren
 • Personligt och universellt år, månad, vecka, dag
 • "Svepet" för helhet och syntes
 • Andra esoteriska cykler
 • Egenarbete med kontinuerlig undervisning utifrån medvetandekartorna Chakrasystemet och Kabbalans Livsträd, en viktig del av kursen
 • Etik
 • Numerologisk litteratur 
 • Muntliga/Skriftliga prov och prov med klient
 

Kostnad för fördjupningsdelen: Privatperson 12.000 kr 
Företag 12.000 + moms 

Plats: Stockholm 

Tid: Lördag 9.30 - 16.30  Söndag  9.30 - 15.30 


Det är en ynnest att genom kurserna få "resa" tillsammans med öppna och nyfikna deltagare, här är några
Röster efter diplomkursen:

Gunilla från Hudiksvall skrev: "Intressant, spännande och mycket personutvecklande. Det blir en hel del "grävande" i sin livssituation och sitt inre, så på ett sätt är det ganska tufft. Men man skaffar sig verkligen ett bra instrument, oavsett om det används privat eller yrkesmässigt."

Aurora från Stockholm skrev 2010: "Jag har tidigare valt att fördjupa mig i det som kallas personlig utveckling på många olika sätt. Både genom lång och djupgående terapi men också kortare kurser av olika slag. Det denna kurs gav mig, förutom kunskapen att förstå och förmågan att läsa ett numerogram, var en själsutveckling jag upplevde. Det öppnade inre dörrar hos mig och gav mig en ökad medvetenhet."

Suzanne från Knivsta skrev 2010: "När jag anmälde mig till utbildningen i numerologi kunde jag aldrig drömma om vilken resa det skulle bli. Att få ta del av hur Annika, med sin djupa insikt, förmedlar denna esoteriska kunskap har vid varje utbildningstillfälle varit en högtidsstund. ..... Att i detta också möta sig själv har inte varit enkelt, fast oh så lärorikt och utvecklande".

Elisabeth från Järna skrev 2007: "Annika talar om siffrorna på ett sätt som fångar en totalt. Hon öppnar dörren till arketypernas värld och låter oss inte bara se en djupare mening och större sammanhang utan får oss även att skratta gott. Förståelsen för människans natur och självinsikten ökar avsevärt".

Birgitta från Väddö skrev 2013: "En spännande, intressant och Inspirerande kurs! Och den som gör den till det är Annika som den person och lärare hon är, hennes sätt att förmedla arketyperna och deras enorma komplexitet."

 

Några bilder då kursen hölls på mitt eget center i Solna:

 

och i Gamla stan

 

Mejla för anmälan eller mer info.

Till Numerologisidan Upp