JUni månad

Juni är i år 2019/12/3 numerologiskt månad 18/9   

 

Läs gärna om detta år 12/3

Vi kan under 2019 uppleva att både ljus och mörker, glädje och smärta blir extremt intensifierade.
Tyvärr är vi ju inte så benägna till mer radikala förändringar även när de behövs och det kan krävas ganska speciella händelser för att även "den medvetne" ska göra val som innebär verkliga omvärderingar. År 2019 ger oss ytterligare chans inse att vi är våra livs egna hjältar och mirakel men när vi går in under två 2or (2020-decenniet) blir den allmänna situationen alltmer begränsande. Alltså klokt göra allt vi vill och kan med den makt vi har idag. 

Juni är ju den 6e månaden och har  generellt betoning på relationer, familj, näring/föda, kropp och själ. Månaden brukar för många av oss ha att göra med skolavslutningar och midsommarfirande. Samvaro helt enkelt. Juni är nu numerologiskt månad 9 och bidrar med djupa känslor, starka åsikter, visioner, öppenhet och frihetslängtan. Sånt kan skapa både frustration och ilska om man inte känner att man lever i ett öppet flöde. Att till exempel överreagera blir då lätt hänt. Det kan få extra stark betoning i de stora sammanhangen i samhället (18/9)
Här (3,6,9) finns även stor kreativitet som kan ta sig många uttryck. Konst, film, musik är ju vanliga former men vi ska inte glömma att vi skapar, formar våra egna liv. Att uppleva det kan ge oss känslan av frihet och möjligheter.

Nu krävs emellertid också någon form av avlutning. (9) Kanske att vi gör oss av med något det inte längre finns plats för i våra liv, vare sig det är ting, idéer eller förhållningssätt. På en djup nivå står siffrorna för rening och helande. Det kan upplevas mycket emotionellt och transformerande. 9an ökar behovet av att leva från hjärtat, ta ställning och stå för det man djupast tror på.
Egna ställningstaganden som berör helheten är för det mesta djupt tillfredsställande.
De regler, mönster och rutiner vi bär med oss och lever efter behöver ifrågasättas när vi når nya nivåer i våra liv. Det är faktiskt vad som gäller för oss alla just nu på planeten. 

Efter midsommar, vecka 26, blir energierna intensifierade och åsiktsskillnader kan tyckas förstorade, kanske får vi se upp med provokationer. Vecka 26/8 ger fokus till samhällsfunktioner, datorer och nätverk.
Bra att också på ett balanserat sätt veta vad vi själva vill och använda vår inre egenmakt för att manifestera det.

Månad 9 i år 3 skapar öppenhet och förhoppningsvis också förståelse för andra. Medkännande och tålamod med både oss själva och andra hjälper oss att inte döma och det hjälper oss att växa som människor. Världen behöver mogna människor nu, vare sig de är vuxna eller barn.

 

Kunskapen om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Fortfarande är 3e och 5e chakrats energiplan viktiga och jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är helt uppdaterad om deras psykologiska aspekter.
Vi behöver inse att vi sätter vår egen ton på livet både genom tankarna, valen, reaktionerna och handlingarna. Våga göra egna (3e) medvetna, individuella ställningstaganden (5e) istället för att följa strömmen.


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara mycket klokt se över informationen om år 12/3 och dessutom förstås jämföra med det egna personliga året.

 

Läs om År 2019

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen år 2000 och särskilt från 2012) då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 
Upp