September

September är i år 2017/10/1 numerologiskt månad 19/10/1

Obs att månaden är en underavdelning till det universella året och alltid tolkas utifrån det! 

 

Den energiintensiva sommaren 2017 kulminerade energimässigt i augusti men konsekvenserna och de förändringar den medförde kommer nu bli alltmer konkret synliga. (Klimatsituationen, Nordkorea, Trumps USA, svensk partipolitik m.m. det är bara att gå tillbaka och titta i nyhetsförmedlingen om vi vill se på den stora världen)
Augusti (18/9) hade som jag skrev tidigare symboliskt att göra med avslut av ordning, strukturer och cyklicitet. Nu gäller något nytt och det är utifrån det som vi behöver ta itu med det som behövs i vår vardag och fokusera på arbetsglädje och nya rutiner en bit in i denna 19/1 månad. 

Talet 19 ses symboliskt i olika sammanhang både som tursamt och karmiskt. Det står för en enorm livskraft och utvecklingsförmåga men också för mycket omfattande svårigheter om energin används negativt. (jmf 1900-talet) 
19 står också, på den individuella nivån, för en  utvecklande personlig testperiod. Man behöver stå på egna ben och kan känna sig lite utlämnad. Behöver samla sin styrka. Hälsan är också viktig. Bra att fråga sig vad man lär av livet just nu. Kanske kan vi uppleva en ökad "närvaro" och verkligen  fundera på hur vi kan leva vår innersta sanning i det yttre livet.

Nu kommer ju också månad 19/10/1 förstärkas av 10/1-årets nya scenario så här finns verkligen möjligheter att få något att bita i.

De första av månadens dagar ligger i en numerologisk 9-vecka och kommer fortfarande höra till den senare delen av augusti (9). Här i månad 1 kan de kanske bli kniviga eller kritiska. Betyder att vi kan behöva ligga lite lågt och anpassa oss. Framför allt inte läge för oövertänkta handlingar. 
Veckan 4-10, som blir vecka 1, är en mycket viktig period som kan bli en verklig vändpunkt och pekar framåt. Här är det faktiskt, den 9e september, numerologiskt år 1, månad 1, vecka 1, dag 1. Vi kan både behöva samla mod och styrka och lyssna till det inre jagets sanna vilja. Den djupare, andliga dimensionen kommer behövas. Nog bra med medveten andning.
Veckan 11-17 som blir vecka 11/2 kan vi behöva/vilja ställa upp för andra och detaljer och mer ordning kan också kännas viktigt. Nya praktiska perspektiv på det vi företog oss i augusti kan också behövas.
Veckan 18-24 ger ett överskott på energi och kan vara en mycket produktiv tid men det gäller att kunna vara välorganiserad och "här och nu" i allt som händer. 
Månadens sista dagar kan ge en känsla av dubbla budskap och motstånd i vecka 4 men om vi vet vad vi vill, eller är villiga att kämpa för något speciellt, finns goda möjligheter.

I och med detta 1-år och speciellt denna 19/10/1 månad! är vi alltså alla på en helt personlig resa i vår Nya Tid och behöver fördjupa frågan om vår egen värdegrund och finna balansen där. Vad står jag för, vad tror jag på, vad vill jag göra med och för framtiden som det ser ut nu. Om vi sviker oss själva kan vår tillit och vårt innersta hopp lätt försvinna. Var och en måste själv känna vad hen klarar av. Vad det betyder för just mig att leva som vuxen i världen. 

För dig som har chakraerfarenhet är nu både tredje, fjärde och femte chakrana högaktuella.
Här gäller inte att träna för framtiden utan det är nu det handlar om personlig mognad och att kunna leva som vuxen ansvarsfull individ. Förstå vad min självuppfattning innebär. Inse tankens ständigt skapande kraft. Kunna uppleva kraften i mig själv och använda den i världen. Våga känna och ta emot kärlek och så få vara i den innerliga glädje som håller hjärtat öppet för allt levande. Kanske uppleva det tillstånd av tillit som kan fylla mig först när jag inte har något annat val än det fullständigt okända.
Och minnas att sann andlighet alltid tar sig uttryck i världen. 
Läs gärna återigen i "Via Chakra". 

För att medvetet kunna ta del i den globala evolutionen och den nuvarande transformationen behöver vi ha radikalt öppna sinnen. Ett närmast totalt nytänkande verkar vara en förutsättning. Som vi alla sett och ser klarar vi människor inte att förändra det som behövs. Vi behöver alltså tillit att "starta på nytt" för framtiden och se med nya ögon. 

 

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara extra klokt se över informationen om år 10/1 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2017

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 

Upp