Maj

Maj är i år 2018/11/2 numerologiskt månad 16/7

 

Både samverkan, relationer, engagemang och höga ideal är viktiga detta år men det är inte lätt att nå ända fram på ett balanserat sätt då 2an i 2000talet kan förstärka dualism och polarisering och utmanas av 8an i 2018 Det är en utmaning att få ihop 11ans mer spirituella energi, 8ans konkreta maktfunktion och 2ans "småaktighet". Konfrontationer kan lätt uppstå. Det är vad vi har som "bakgrund" för varje månad under året. 2018/11/2 har mycket gemensamt med år 2020 och 2018-2019-2020 hänger liksom samman inför framtiden. I och med 2020 är vi inne i en mycket mer påtaglig aspekt av vad 2000talet står för.
Läs gärna om detta år 11/2
Det kan krävas ganska specielle händelser i det yttre för att vi människor ska stanna upp och få verklig kontakt med vår inre verklighet.


Med maj månads 16/7 finns en stark ton av något oförutsägbart, kanske genom en plötslig, dramatisk händelse. Eftersom det är den femte månaden kommer detta kunna skapa påtagligt ändrade förhållanden för framtiden (de har först en naturlig manifestation, förverkligande, genom juni månads numerologiska 8) "Konsekvenserna" skulle möjligen kunna fördröjas mer men bör vara påtagliga i augusti-september (och då också utmana på ett nytt sätt)
I talsymbolikens historia sågs 16 i flera kulturer som ett tal av perfektion och skönhet. Kanske för att det kan bildas av "4 gånger 4" vilket ansågs skapa ny ordning och struktur i tid och rum.
11/2 tillsammans med 16/7 bildar en närmast elektrisk energi och vi vet ju att man måste känna till hur man hanterar en sådan för bästa och säkraste effekt. Om man inte gör det ska man gå varligt fram.

7an talar förstås som vanligt om ett avstannande (eller fördröjning) och om vårt behov att ta det lugnare, vila och lyssna inåt. Egentid, gärna i naturen, kan behöva extra utrymme. Jämfört med aprils energier är dessa (trots 11/2, 16/7) rent allmänt mjukare och mer "välvilliga".
I och med maj kan nu också både väder, miljö, ekologi och planetens hälsotillstånd få allt starkare fokus.

Med tanke på 2orna kommer de djupa känslorna få fokus och vi utmanas att våga bli mer medvetna om dem. Det är mycket svårt att släppa rädslor och oro så länge vi skjuter undan det djupaste. Våra rädslor är trots allt våra egna värsta fiender och kan forma oss till något vi inte alls vill vara. Vi ges här möjlighet till ett slags emotionellt (kanske även andligt) uppvaknande och i en tid av underliggande spänning är det mycket värdefullt.
7an skapar här också ett behov av integritet, bra om vi kan behålla "kraften" inom oss och känna att vi verkligen bottnar i vårt eget inre. Men samtidigt ger 7an här en rätt stark betoning på kärleksfulla relationer, rent av kärleksrelationer, särskilt första halvan av månaden samt de sista dagarna. Värt att ta vara på. (samtidigt som vi håller i minnet årets tydliga utmaning på relationer i de stora sammanhangen) Överhuvudtaget finns det mycket å ena sidan - å andra sidan denna månad. Upp mot stjärnorna och ner i djupen. Polariteten är tydlig och vi behöver fördjupa acceptansen och förståelsen för den. Det "extrema" blir allt synligare i olika former.
Med tanke på 16/7 energin behöver vi förhålla oss öppna till det som sker samt vara  flexibla och anpassningsbara.

Uno Svenningssons "Under ytan" kommer upp i mitt huvud när jag skriver, mycket kommer nu ligga alldeles under ytan 2,7. Dolda krafter finns inte bara i "underjorden" utan de poppar nu upp här och där vilket vi redan kunnat bli påtagligt medvetna om. I samband med 5 (maj) kan det bli sensationsnyheter, propaganda (här har vi ju valår) eller/och rena bedrägerier.

7 och 2 står också för penningflödet. Nu kan definitivt ekonomi och finanser komma att synliggöras, kanske genom plötslig, oväntad ekonomisk utveckling. Stora prishöjningar? Snabba värdeförändringar? Handelskrig? Finanskollaps? Men det är ju inte bara pengar som har värde för oss även om de styr världen i mycket. Det skulle även kunna syfta på våra grundläggande mänskliga värden. Förra månaden pekade lite i denna riktning men nu kan det kanske bli mer konkret. Vad är av grundläggande värde för dig som människa?
Kanske skulle vi alla behöva fundera djupare över till exempel demokratiska grundvärderingar nu när det blåser vindar som ifrågasätter dem.

Det dolda, osynliga (7) kan stå för bland annat elektricitet, droger och kemikalier, viktigt tänka på hur man handskas med sånt nu. Men det kan vara något helt annat som till exempel artificiell intelligens vilken nu går framåt med stormsteg detta år. (I min ungdom var robotar ren science fiction) Det osynliga kan även helt enkelt peka på den virtuella världen. Vad är egentligen på riktigt, vad är sanning och vad är verkligheten? Kanske tvingas vi stanna upp och invänta säkrare fakta.

Första halvan av månaden har en viss ton, den senare en annan. Det betyder inte att första halvan är enhetlig utan mellan den 4e och 13e ligger betoningen mycket på hur vi relaterar till varandra, vilken typ av relationer vi önskar och klarar av att skapa. Alltså både möjlighet till goda och betydligt mer polariserade och utmanande relationer.
Andra halvan av månaden startar med måndagen den 14e, en numerologisk dag 30/3 (somliga kan nu vilja använda stora ord och hög röst) Nu kan intensiteten bli extremt stark vissa dagar och behovet av aktivitet ökar i vecka 20, numerologisk vecka 36/9. (Dessutom har vi den 16e denna vecka, numerologisk dag 32/5, en förändringsdag med lyskraft och ny dynamik) Detta gäller alltså särskilt t.o.m. den 20e, numerologisk dag 36/9 i vecka 20, numerologisk vecka 36/9 !, men egentligen fram till den 24e i vecka 21. Allt detta i oförutsägbara numerologiska månad 16/7.
(Jag vet, förvirrande många siffror här men högintressant för den numerologiskt insatte!)

Själva kan vi framför allt tänka på att försöka använda energierna i vecka 20 så kreativt och positivt som det är möjligt i våra liv och att vara än mer strukturerade och ärliga mot oss själva i vecka 21. 
Mycket kan hinna hända denna mixade men för framtiden viktiga månad och vi kan försöka nyttja både möjligheter och utmaningar för att genom det yttre få kontakt med vår inre sanna verklighet

 

Kunskap om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket i vår egen utveckling denna tid. 2a, 5e och 6e chakrat är nu i maj speciellt aktuella. Att förstå polariteten, acceptera det undermedvetna, våga vara kreativ i osäkerheten och kunna ha distans till den yttre världen. Läs gärna i Via Chakra"


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se över informationen om år 11/2 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2018

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 

Upp