December månad

December är i år 2018/11/2 numerologiskt månad 14/5   

 

Viktigt med dialog och samverkan men de utmanas av 2an i 2000talet och 8an i 2018 genom förstärkt dualism och polarisering. Det är ett rejält arbete få ihop 11ans snabba och mer spirituella energi, 8ans konkreta maktfunktion och 2ans relationer och "småaktighet". Konfrontationer av olika slag kan lätt uppstå. 
Detta är "bakgrunden" för varje månad under året och kräver ökad vilja till samförstånd. Ska man kämpa bör det vara för och inte emot. En mäktig skillnad som ofta förbises.
2018/11/2 har mycket gemensamt med år 2020 och 2018-2019-2020 hänger samman inför framtiden. I och med 2020 är vi sen inne i en mycket mer uppenbar aspekt av vad 2000talet står för.
Läs gärna om detta år 11/2
Vi människor är ju tyvärr inte så benägna till djupare förändringar utan trampar på i vårt gamla tänk. Det kan krävas ganska speciella händelser i det yttre för att vi ska stanna upp och kunna uppleva sann kontakt med vårt inre. Det är vad som händer i denna tid.


December, årets sista månad, antyder förändring och rörelse i riktning mot nästa år. Det har varit en tät, kraftfull, intensiv och envist utmanande energi under november. 11e månaden i vårt numerologiska 11/2 år upplevdes av många som mycket krävande. Både i stort och smått, både i det yttre och inre. 

Om du upplevde att månaden flöt på bra bör du vara väldigt nöjd. För många gäller att vi kan vara glada om vi kan se tillbaka på en period då vi haft stort tålamod, god vilja och ihärdigt sinne. Då vi, vid flera tillfällen, klarat att vända upplevda krav och motstånd till styrka och kraft, klarat intensiva känslor, oro, arbetstryck, frustration och en hel del annat.
Och om vi nu vuxit i insikt genom månadens händelser, tänt våra ljus i mörkret och startat adventshelgen vid gott mod, kan vi se framåt med viss tillförsikt.

Inte för att världen förändras men kanske har vi nu lyckats frigöra det som behövdes för att vi ska kunna ta itu med livet, och våra gemensamma utmaningar, på ett lite mer positivt, aktivt och framåtriktat sätt. Det är i alla fall möjligt och vi är dessutom på väg mot ett år som bör kunna hjälpa oss till större acceptans för den situation vi befinner oss i. 

Intensivt är det definitivt även i december, både pga julhelgen och förstås månadens siffra 5 som pekar på mycket rörelse, många järn i elden, oförutsedda händelser som kräver anpassning samt kommunikation. I 2ans år utmanar 5an nu också våra relationer.  Argumentationer och gräl bör man se upp med, alltså kanske tänka efter en extra gång innan man talar och fundera över vad man egentligen reagerar på och varför.
Otydlig och osäker kommunikation kan betyda "fake news" och efter höstens många tvivelaktiga "nyheter" på nätet kan vi naturligtvis behöva se upp med en ökning under helgerna.
Det står i inledningen här ovanför att konfrontationer av olika slag lätt kan uppstå under året och det aktualiseras när underströmmarna blir starka som här i december.

Andra veckan skapas ett starkt energipåslag genom numerologisk vecka 64/10/1. Den energin bör användas med god intention i positiva sammanhang, då kan den vara oss till god hjälp.
Det kan för övrigt vara väldigt klokt att förhålla sig öppen både inför nya situationer och människor. Minnas att känslor och upplevelser faktiskt samtidigt kan tyckas både positiva och negativa. Julveckans numerologiska 66/3 vecka kan antyda något sånt och julaftons 11/2 dag påminner oss om att året haft att göra med möten, samverkan och relationer. Kanske också att det viktigaste haft att göra med vår inre utveckling med lyhördhet och tillit till vårt inre. Utan tillit till oss själva, till vilka vi verkligen är, får vi svårt i samverkan med andra, svårt att verkligen möta andra människor och kunna lyssna, särskilt på det som kan vara svårt och kanske kräva ett inre engagemang. Det gäller både våra kollegor, vänner, partners och barn!
Årets sista dag ligger i det nya årets första vecka men blir en numerologisk dag 9. Ger en fin möjlighet att se bakåt och ta farväl av det som varit och samtidigt vara beredd att gå framåt på en ny väg. Känna tillförsikt. Nyårslöften tagna på en 9dag räcker kanske inte så långt däremot! 

 

Kunskapen om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Det är fortfarande3e och 5e chakrats energiplan som är viktiga och jag rekommenderar läsning om dem i "Via Chakra"
4e chakrat, Hjärtchakrat, är alltid lika viktigt eftersom det bara är via det vi kan släppa vårt värderande förhållningssätt, få möjlighet uppleva den villkorslösa kärleken och så finna sann tillit till livet. Nu är det emellertid nödvändigt att balansera energierna i 3e och 5e för att kunna agera som mogna, vuxna, människor och våga göra egna medvetna, individuella ställningstaganden.

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se över informationen om år 11/2 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

Läs om År 2018

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) där det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 

Upp