Augusti

Augusti är i år 2018/11/2 numerologiskt månad 19/10/1

 

Fortfarande gäller detta år att samverkan, relationer och engagemang är viktiga men att det inte är lätt med balans i detta då 2an i 2000talet kan förstärka dualism och polarisering och utmanas av 8an i 2018 Det är en utmaning att få ihop 11ans snabba och mer spirituella energi, 8ans konkreta maktfunktion och 2ans relationer och "småaktighet". Konfrontationer kan lätt uppstå. Det är vad vi har som "bakgrund" för varje månad under året.
2018/11/2 har mycket gemensamt med år 2020 och 2018-2019-2020 hänger liksom samman inför framtiden. I och med 2020 är vi sen inne i en mycket mer påtaglig aspekt av vad 2000talet står för.
Läs gärna om detta år 11/2
Det kan krävas ganska specielle händelser i det yttre för att vi människor ska stanna upp och få verklig kontakt med vår inre verklighet. Vi är ju tyvärr inte så benägna till förändringar utan föredrar vårt "trygga" gamla tänk.


Augusti, 8e månaden, antyder aktivitet och en rätt krävande handlingsiver men i år 11 gäller det att inte vara impulsiv och göra oövertänkta saker för de kan slå tillbaka hårt. Nu krävs verkligen gott omdöme, speciellt eftersom tonen på månaden numerologiskt blir 1 och inte kan ståta med vare sig tålamod eller särskild eftertänksamhet.
19/10/1 antyder en stark vilja och att vi behöver lita till de egna resurserna utan att låta egot ta över. Självrespekt kan vara en nyckel och ger också möjlighet respektera andra vilket behövs med tanke på 8an. Kort sagt kan vi alla behöva aktivera vår självkänsla för att inte försätta oss i knepiga situationer i förhållande till omgivningen.
Med självkänsla kan vi våga öppna upp både för kärleken i vårt innersta och för sannare samverkan med andra. Här finns, bakom en hel del bråte, faktiskt god möjlighet till nystart av det viktigare slaget som skulle kunna förändra både på djupet och ytan. Men för det krävs alltså att vi både har självrespekt och självkänsla. Hög tid att fundera över om vi är beredda använda de möjligheter som står till buds.

Julis 9a gällde "de många" och stora sammanhang, nu i augusti gäller det alltså mer vår personliga grund (19) och de individuella resurser vi själva har tillgång till. 19 kan ses som ett slags test på hur vi klarar att nyttja dem klokt. Mer än någonsin gäller det nu att kunna hålla in sina hästar samtidigt som man är medveten om den kraft som finns tillgänglig och möjligheterna till nystart. 

Redan första veckan börjar med stor intensitet. Vecka 31/4 i månad 8 eller numerologiskt: vecka 50/5 i månad 19/10/1 kan skapa otålighet och spänningar mellan det yttre och det underliggande. Så gungar det lite fram och tillbaka under månaden. Aggressionerna kan ligga på lur och det är viktigt att man är medveten om hur man bemöter sina medmänniskor. Inte skulle man väl själv kunna upplevas provokativ denna månad? Viktigt kunna ta ansvar både för sina ord och handlingar. Nyckeln till bra fungerande relationer var visst god självkänsla och självrespekt? Vore väldigt fint för de styrande i världen att tänka på det nu. 

Månad 1 i år 11 kan definitivt ha flera plötsliga överraskningar av skilda slag i bagaget. 

 

Kunskapen om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. 3e och 4e chakrat är nu speciellt aktuella. Självkännedom och självkänsla samt ett öppet hjärta för allt liv och helande.  Läs gärna i Via Chakra"


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se över informationen om år 11/2 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2018

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 

Upp