Juni

Juni är i år 2017/10/1 numerologiskt månad 16/7

Obs att månaden är en underavdelning till året och alltid tolkas utifrån det! 

 

Juni i år 2017/10/1 står i den gamla talsymboliken för helhet och fullkomning. Både talet 10 och 16 antyder det. Efter 16 är det annorlunda, ett nytt tillstånd har inträtt. På så sätt alltså en viktig månad men det är även så att halva året nu gått och vi befinner oss mitt i 1-årets starka nya riktning. Vi har möjlighet se vad som hittills präglat det nya. (se mer om året 2017)

Juni är ju den 6e månaden men numerologiskt månad 16/7 i år 10/1. Vi har här både arketyperna 1, 6(dubbelt) och 7 involverade och får naturligtvis inte glömma att vi befinner oss i 20000talets 2a. (se gärna tidens tal)
I dagens talsymbolik har talet 16/7 en ton av plötsliga händelser och oförutsägbarhet i den lugna och mer inåtvända 7an.
Det finns i detta nu ingen klar, rak väg framåt utom riktningen vi skapat genom vårt tidigare handlande. Vi kan vara säkra på att vi står på randen till stora förändringar. Det har vi i och för sig hållit på med ett bra tag nu så vi bör ha träning på tillit och mod. Tillit till framtiden och tillit till oss själva. Modiga nog att våga "känna våra känslor" och inte bara teoretisera i tankesfärer. Våga släppa det som varit, släppa idéer om hur saker och ting måste vara. Släppa 1900talets teorier, önsketänkande, och rädslor. Våga vara i det som Är med allt det vi själva Är, självacceptans. Och samtidigt hålla en öppen väg framåt för det vi vill och det som ska komma. Minnas att vårt mod ger skaparkraft, vår kärlek till livet ger makt och vår längtan ger styrka.

Mycket energi i rörelse nu och vi behöver definitivt vända oss inåt (7) då och då för att bibehålla både lugn, kurs och fokus. Helger finns både i början och mot slutet av månaden och de kan bli intensiva. Pingsten äger rum i vecka 22/4 som numerologiskt blir 38/11/2 i månad 16/7.
Nationaldagen 6/6 blir numerologiskt dag 22/4 i vecka 23/5 = 39/12/3 i månad 16/7. En dag fylld av intensiva känslor men ändå begränsande. Trycket ökar rejält här. Inga lätta sommarenergier som bara "flyter förbi" direkt.

Ta vara på viktiga relationer under pingsten och var beredd på oväntade känslor både från omgivningen och det egna inre. Kan löna sig vara praktisk.
Detta är ju "hänryckningens tid" då vi kan "uppfyllas av anden" och det kan naturen verkligen hjälpa oss med. Mer konkret en tid för många fester och bröllop, nära naturen om det går.
Om du är ensam har du större möjlighet att gå inåt och uppleva energin där. Passa på att njuta av försommaren även om det regnar där du befinner dig, sommaren är kort och varje stund vi kan stanna upp och ta till oss av den fantastiska nordiska sommarnaturen är som ett mirakel vilket kan stanna kvar i oss länge. Nu är själva skapelsen fortfarande så uppenbart verksam, växtligheten exploderar och varje morgon kan man upptäcka att något stort skett i naturen det senaste dygnet. Ännu ackompanjerat av fåglarnas sång både morgon och kväll.

Midsommarhelgen ligger i vecka 25/7 = 41/5 i månad 16/7 och midsommarafton, dag 23/5, numerologiskt dag 39/12/3. Intensivt även här och med än mer fart än första delen av månaden. Nu snurrar det på och de sista dagarna av månaden har ännu starkare tryck. Ta vara på de stunder av lugn, stillhet, natur och tankelyft du kan finna! Vi har en intensiv sommar i år.

För de närmaste c:a 3 månaderna gäller att meditation på 6e chakrat, pannchakrat, Ajnachakra, kan vara mycket värdefullt. Det skapar både en slags god distansering och möjlighet att göra synteser av det man tidigare upplevt och nu går igenom.
Men det gäller förstås den som är van vid meditation och har insikt i chakranas psykologiska funktioner!! Fokus på Ajnachakrat kräver alltid försiktighet.

Månad 16/7 i år 10/1 på 2010talet kan ge oss ytterligare en hint om det Systemskifte vi befinner oss i. Vad är det vi behöver förstå på djupet och vad kan vi göra för att medvetet, och med inre trygghet, ta del i den globala evolutionen?

 

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara extra klokt se över informationen om år 10/1 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2017

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.
 

Upp