Oktober månad

Oktober är i år 2018/11/2 numerologiskt månad 21/3

 

Viktigt nu med dialog, samverkan och empati men de utmanas av 2an i 2000talet och 8an i 2018 genom förstärkt dualism och polarisering. Det är ett rejält arbete få ihop 11ans snabba och mer spirituella energi, 8ans konkreta maktfunktion och 2ans relationer och "småaktighet". Konfrontationer av olika slag kan lätt uppstå. 
Detta är "bakgrunden" för varje månad under året och kräver ökad vilja till samförstånd och diplomati. Ska man kämpa bör det vara för och inte emot. En mäktig skillnad som ofta förbises.
2018/11/2 har mycket gemensamt med år 2020 och 2018-2019-2020 hänger liksom samman inför framtiden. I och med 2020 är vi inne i en mycket mer konkret aspekt av vad 2000talet står för.
Läs gärna om detta år 11/2
Vi människor är ju tyvärr inte så benägna till djupare förändringar utan slinker vidare i vårt gamla tänk. Det kan krävas ganska speciella händelser i det yttre för att vi ska stanna upp (ruskas om) för att kunna uppleva sann kontakt med vårt inre. Det är vad som händer i denna tid.


Oktober, årets 10e månad, antyder generellt att något nytt är på gång och att det krävs nya tag. I naturen syns det i vårt land genom årstidsförändring och ett nytt landskap tycks stiga fram. Idag finns nog de som knappast märker av de olika årstiderna. Bor man i en stor stad och tillbringar största tiden inomhus och kanske mesta tiden fokuserad på teknikens låtsasvärldar kan det vara svårt se att allt hela tiden ändras. Naturen ger oss också möjlighet se större förändringar och fundera över vad de kan bero på. 
Nya insikter kan uppenbaras. Frågan är vad vi gör med dem.

Andra sidor av 10e månaden kan vara behovet att agera, ta ställning, sätta ner foten eller uppleva att man vill göra på sitt eget sätt och inte bara följa strömmen. Och då behövs förstås mod och tillit till den egna kraften. Ja vi kan utmanas på självkänslan nu och behöva fundera över den, liksom kanske i än högre grad begreppet självrespekt. Det är något som kommer inifrån och som ingen annan kan ge oss. Med självrespekt kan vi lättare ta makten över vårt eget liv och klara det vi behöver klara av. (Tredje chakrat.)

21/3 som 10e månad signalerar kraftfulla energier och starka åsikter. Det kan bli spänd atmosfär då och då både i stort och smått. Här finns en eldfängd otålighet.
Men våra mellanmänskliga relationer är viktiga, t.o.m. mycket viktiga denna månad, så det gäller att finna sociala sammanhang där vi kan möta andra på givande sätt.
Det som står för positiv energi just nu (21/3) har mycket att göra med kreativitet och då kan till exempel konst, musik, film och kultur hamna i fokus. Vi har också i och med tredje kvartalet tagit första steget in mot nästa år (12/3) och det förstärker den sociala och kreativa sidan.  

21/3 på väg mot år 12/3 sätter även fokus på att samarbete i grupper är viktigt. Det kan komma väl till pass för vår nya regeringsbildning liksom för allt annat samarbete som behövs i världen. (Att det är viktigt betyder däremot inte detsamma som att det är enkelt!)

 

Årets numerologiska aspekt av oktober är alltså 21/3.
Genom det har vi talen 2018, 11, 2, 21 och 3.
Siffrorna 1,2,3 pekar mot framtiden men då känslorna (2) och självkänslan (3) utmanas kan det vara svårt att se tydligt och kunna planera. Det kan vi till exempel uppleva i vår gemensamma yttre värld vad gäller klimatområdet. När varningsklockorna ljuder allt högre kan det både skapa uppgivenhet, negativitet och cynism. En hel del av det kommer nog bli allt tydligare under 3an nu när många ord sägs och lite händer. Det blir värdefullt att kunna känna något av 10ans handlingskraft.
Vår planet, vårt hem i universum, är i skriande behov av vakna, ansvartagande vuxna, mogna, medvetna människor. När världen hjälper oss med övertydliga exempel på hur vuxen ansvarsfullhet och moget ledarskap absolut inte kan se ut (D. Trump m.fl.) får vi klara och tydliga besked.
Det kan självklart i djupet skapa rädsla, sorg och "Weltschmerz". Rädsla kan passivisera och skapa förträngningar och först när man vågar se klart kan man ta itu med det som behövs.
Vår tid, 2000talet, med 2ans arketyp, bygger på/utmanar oss på känslan och att våga känna och uppleva känslor. Vi är vanligen bra på att tänka men att känna kräver något helt annat av oss. Och vi blir tvungna att hantera det.
Vi behövs alla och vi behöver kraftsamla. Vår kraft, vårt mod, vår livsglädje, vår medkänsla med allt levande behövs. 3an har att göra med livskraft och livsglädje. (3e chakrat) När den utmanas behöver vi stärka den i oss själva på alla de sett vi kan finna. Behöver kunna uppleva den lika mycket i det yttre som i vårt inre. För att känna innerlig glädje behöver man kunna möta mörkret. Kanske uppleva att det är bakgrunden till ljuset och glädjen.
Var upplever du själv livsglädjen i vardagen? I barnen, i det porlande skrattet, i kampen för det goda, i fågelkvittret, i den kreativa stunden, i naturen, i yogan, i hundens glada skall, i mötet med en vän..... ? 

Det kan vara väldigt värdefullt att öka sin medvetenhet om vad det egentligen betyder att vara människa. Eller hitta sin egen definition av det. Finna sin egen inre värdegrund, kunna stå i sitt eget inre centrum och kanske uppleva/söka mening/en med livet.
Att diskutera de allra viktigaste frågorna med andra människor kan betyda mycket genom att det öppnar nya dörrar. Man behöver inte nödvändigtvis finna alla svar.
Det kan stärka oss enormt och i förlängningen ge både ökat mod och helt nya vyer. Det kan innebära att våga gå utanför boxen, våga sånt man inte trodde var möjligt. Kanske fundera över det sätt man lever på, skillnaden mellan slentrian och medvetet tänkande och handlande. 
Att fundera och tänka på ett djupare sätt inifrån är ingen enkel resa och kan kräva både mod och medvetenhet. Men livet är väl på sätt och vis just vad vi gör det till. 
Och kanske kan vi se våra liv som att var och en av oss är utvald att fylla i sin egen lilla del av den oändliga kosmiska livsväven. Ingen annan kan ju göra just det. 

Så- i oktober kan vi energimässigt både finna behov av sociala sammanhang, goda relationer, kreativitet och kultur samt tid för djupare reflektion (eftersom det blir allt viktigare veta vem man egentligen är och vad man har för resurser som människa.)

Kunskapen om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Det är speciellt 3e och 5e chakrat som är viktiga och jag rekommenderar läsning om dem i "Via Chakra" 4e chakrat, Hjärtchakrat, är alltid lika viktigt eftersom det bara är via det vi kan uppleva den villkorslösa kärleken och så finna sann tillit till livet. På väg dit är det emellertid just nu nödvändigt att balansera energierna i 3e och 5e för mod att se klart och våga stå upp för värden man djupast tror på.


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se över informationen om år 11/2 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2018

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande också viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 

Upp