Februari månad

Februari är i år 2019/12/3 numerologiskt månad 5   

 


Läs gärna om detta år 12/3
Vi människor är ju tyvärr inte så benägna till djupare förändringar utan trampar på i vårt gamla tänk. Det kan krävas ganska speciella händelser i det yttre för att vi ska stanna upp och kunna uppleva sann kontakt med vårt inre. Det är vad som händer i denna tid.

 

Månad 5 sätter nu full fart på året med en intensiv nystart den 1a- 4e (månad 5, vecka 5 ger impulsiv 10/1-kraft) samtidigt som övergången från månad 4 till 5 i år 3 alltid står för snabba handlingar som ger svallvågor. Det finns en förväntan i luften och visst kommer förändringar, kanske helt oväntade.
Veckan som följer är det emellertid viktigt att vi handskas varligt med våra relationer annars kan irriterade, aggressiva tendenser uppstå. Vi bör fokusera på att använda energierna till ny inspiration, nya visioner och mer social samverkan. 
Det kan tyckas som grunden ändrats i våra liv det senaste halvåret och många har nog fått en klarare bild av planetens, och med den mänsklighetens, tillstånd. Information börjar sjunka in och ibland bli till insikter.
I år 3 kan vi uppleva att ljus och mörker, glädje och smärta förstärks, så den positiva tonen behöver stärkas genom engagemang och att vi vågar känna och nyttja vår inre kraft. Vi behöver helt enkelt ha kontakt med vårt innersta, det är där vår styrka bor.
Vi behöver också vara realistiska och se saker som de är, särskilt andra halvan av månaden. Då behövs mer fokus på det som är viktigt så vi inte missar och splittrar energier som erbjuder möjligheter att ta itu med det vi vill och behöver, vad det än kan vara.  

Kunskapen om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Det är fortfarande3e och 5e chakrats energiplan som är viktiga och jag rekommenderar läsning om dem i "Via Chakra"
4e chakrat, Hjärtchakrat, är alltid lika viktigt eftersom det bara är via det vi kan släppa vårt värderande förhållningssätt, få möjlighet uppleva den villkorslösa kärleken och så finna sann tillit till livet. Nu är det emellertid nödvändigt att balansera energierna i 3e och 5e för att kunna agera som mogna, vuxna, människor och våga göra egna medvetna, individuella ställningstaganden.

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se över informationen om år 12/3 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

Läs om År 2019

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) där det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 

Upp