Juli

Juli är i år 2018/11/2 numerologiskt månad 18/9

 

Fortfarande gäller detta år att samverkan, relationer och engagemang är viktiga men att det inte är lätt med balans i detta då 2an i 2000talet kan förstärka dualism och polarisering och utmanas av 8an i 2018 Det är en utmaning att få ihop 11ans snabba och mer spirituella energi, 8ans konkreta maktfunktion och 2ans relationer och "småaktighet". Konfrontationer kan lätt uppstå. Det är vad vi har som "bakgrund" för varje månad under året.
2018/11/2 har mycket gemensamt med år 2020 och 2018-2019-2020 hänger liksom samman inför framtiden. I och med 2020 är vi sen inne i en mycket mer påtaglig aspekt av vad 2000talet står för.
Läs gärna om detta år 11/2
Det kan krävas ganska specielle händelser i det yttre för att vi människor ska stanna upp och få verklig kontakt med vår inre verklighet. Vi är ju tyvärr inte så benägna till förändringar utan föredrar vårt "trygga" gamla tänk.


7e månaden i år 11/2 talar generellt om väntan, långsamhet och kanske några oväntade plötsliga händelser. I Norden har vi i juli mest nedstängt och sommarstiltje utom på skärgårdsöar och turistställen. Våra vattenleder (7) kan en solig sommar vara mer frekventerade än motorvägarna. 

Numerologiskt blir juli månad 18/9 och energierna hos 18/9 kan, likt lava, rinna fram långsamt, obevekligt och omstrukturerande. Här finns mycket djupa känslor samt kraft och styrka här. Kan påminna om att vår tids underliggande ilska (som t.ex. uttrycks genom hat på nätet) behöver omformas från tolerans till acceptans både av oss själva och andra, till självrespekt och respekt. 
Eftersom 18/9 också gäller de stora sammanhangen, de många, massorna, kan man även tänka sig en medveten hantering av ilskan där den nyttjas till att säga ifrån för att få ett slut på något (9) och då kan mycket hända i denna heta månad. 

18/9 har också att göra med drömmar och på så vis helande genom att symboliskt stå för utrensning och återhämtning. Det inre och det yttre livet är här lika kraftfulla och det är bra om vi kan vara medvetna om den inre "organisering" som pågår.
Att lyssna till sin inre längtan och våga beröras av den egna innersta barmhärtighetens röst är just sådana sällsyntheter som kan upplevas nu. 

9 pekar ju även mot avslut och det är inte direkt läge för nystarter, bättre hålla öppet för det som kan dyka upp, släppa taget om det som behöver avslut och vara anpassningsbar till det som sker. För trots "trögheten" i grundenergin kan det på grund av intensiteten hända en hel del (se ovan 18/9) när 9 skapar utrymme åt 11. Både ökad risk för olyckor och att impulshandlingar leder till något man inte förutsett.
Intensiteten kan nog komma att märkas mer ju närmare vi kommer augusti med övergången till vår 19/10/1 månad. Att hålla hjärtat öppet är inte direkt ett vanligt förhållningssätt i våra dagar men mitt i livets drama kan det vara det enda rätta. 

 

Kunskapen om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket denna tid om vi använder den insiktsfullt. 4e chakrat är nu speciellt aktuellt, att ha hjärtat öppet för allt liv och helande.  Läs gärna i Via Chakra"


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se över informationen om år 11/2 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2018

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 

Upp