Juli

Juli är i år 2017/10/1 numerologiskt månad 17/8

Obs att månaden är en underavdelning till året och alltid tolkas utifrån det! 

 

Att säga att vi har en energiintensiv sommar 2017 är en underdrift. När jag skriver detta, den 30e juni, viner till exempel vinden kring huset och de höga tallarna och björkarna utanför böjer sig som i svåraste höststorm. 
Månad 17 i år 2017 visar på en kraftmätning i sig.  Juli, 17/8, står i den gamla talsymboliken, speciellt med talet 1 (år 1), för erövringar, krig och hjältedåd. I dagens talsymbolik ligger betoningen mer på makt, ledarskap och auktoritet samt på materiella och/eller finansiella förändringar. Talet 8 står också för karma, dvs som man sår får man skörda, en självklarhet men kan ses som utmaning om man inte vill ta ansvar för sina handlingar eller kan se sig som del i det stora kollektiva.

Efter junis oförutsägbara men ändå "lugnare" energi befinner oss nu mitt i 1-årets nya riktning och kommer kunna se vad som planteras el manifesteras för denna 9-årscykeln. (se mer om året 2017) Om man själv har ett numerologiskt 1-år kan årsbeskrivningen upplevas tydligare så jämför gärna med personligt år, ditt eget personliga år.

Juli är en månad då den yttre verkligheten knackar på och vi tvingas förhålla oss till den. Varje vecka, ja nästan varje dag, är denna fantastiska högsommartid sprängfylld av olika sorters kraft så här kommer lite åskådliggörande siffror:
1-2a juli ligger i vecka 26, vilket numerologiskt blir 16/7 och kan ge en helt oväntad start.
Den 3-9e ligger i vecka 27 vilket blir vecka 17/8 i månad 17/8 år 2017. Känns inte precis som en semestervecka, kan nog vara mycket bra att tänka två gånger innan man själv agerar eller reagerar just nu. Många kan utmanas på sin egen auktoritet och ju större "makt" desto större effekt. Men här finns viktig kraft att ta vara på med gott omdöme!
Den 10-16e får vi en kraftfullt expanderande 18/9 energivecka med kulmen 16-17e,
17-23e blir vecka 19/10/1, här kan det vara perfekt att fatta beslut inför framtiden eller göra förändring om det behövs. Våra makthavare kan fatta nya beslut som vänder vindarna. 
Den 24-30 har vi vecka 20/2. Kring övergången mellan vecka 1 och 2, alltså den 23-25e, skapas en viktig öppning framåt. Här kan avgörande händelser äga rum, vare sig de är synliga eller ej. Vi kan ta tillvara detta genom att nu själva i tanke och handling verkligen utgå från vår innersta sanning, från vår själs djupaste viljepunkt.
Månaden visar alltså "power" hela vägen med en rivstart 1-9e. Gäller för var och en av oss att kunna agera medvetet och ha kontakt med sin sanna egenkraft i stort och smått. 

I och med detta 1-år är vi alla på en helt personlig resa i vår helt Nya Tid. När vi nu tvingas ta, och får ta,  alltmer personligt ansvar för våra liv, när stödhjulen tas bort, när skolan är slut och vi går ut i vuxenlivet, kan många komma att reagera genom att söka sig till mer auktoritära ledare för en "trygghet" där man offrar allt mer av sin frihet. Det är en naturlig reaktion om man inte litar på/har kontakt med sin egen kraft och/eller inte är medveten om den förändring/transformation som ligger bakom det som händer. Öppenhet, solidaritet, allas lika värde, kommer då i andra hand för den egna välfärden och tryggheten. Här behövs en tydlig ego-varning. Vi behöver verkligen alla fördjupa frågan om vår egen värdegrund. Vad står jag för, vad tror jag på, vad är jag beredd offra för det? Om vi sviker oss själva försvinner hoppet, det är det bra att vara medveten om. Var och en måste själv känna vad hen klarar av. Vad det betyder för just mig att bli verkligt vuxen i världen.

För mer än 40 år sen sjöng Hoola Bandoola Band med Mikael Wiehe "vem i hela världen kan man lita på" Då gällde det mest den unga vänsterns besvikelse på socialdemokratin, idag är det väl länge sen någon litat på politiker, men frågan i sig är än mer aktuell. Idag gäller det att finna tilliten till sig själv, till sitt innersta och till Livet och dess mening så att vi så småningom med egen kraft klarar att i kärlek och tillit samverka med andra och kanske kan återerövra ordet solidaritet både i personliga och globala sammanhang.

Under sommaren gäller att meditation på 6e chakrat, pannchakrat, Ajnachakra, kan vara mycket värdefullt. Det skapar både en slags god distansering och möjlighet att göra synteser av det man tidigare upplevt och nu går igenom.
Men det gäller förstås den som är van vid meditation och har insikt i chakranas psykologiska funktioner!! Fokus på Ajnachakrat kräver alltid försiktighet.

Månad 17/8 i år 10/1 på 2010talet kan ge oss klar insikt om det Systemskifte vi befinner oss i. Vad är det vi behöver förstå på djupet för att medvetet kunna ta del i den globala evolutionen?

 

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara extra klokt se över informationen om år 10/1 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2017

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.
 

Upp