April månad

April är i år 2019/12/3 numerologiskt månad 16/7   

 

Läs gärna om detta år 12/3

Vi kan detta år uppleva att ljus och mörker, glädje och smärta intensifieras.
Tyvärr är vi människor inte så benägna till mer radikala förändringar även när de uppenbart behövs. Det kan krävas ganska speciella händelser för att vi ska uppleva sann kontakt med vårt inre och våga göra verkliga omvärderingar. Det är vad vi får chans till i denna tid. 

 

Månad 7 fortsätter i mars spår, trots att vi gått in i årets nya friska energier genom vårdagjämningen men här finns naturligtvis en underton av nystart och nya initiativ. Första veckan (14) ger tonen genom att numerologiskt bli vecka 3. Hur som helst ska vi vara försiktiga med snabba beslut eftersom månad 7 kommer med mer avvaktande energi. Nu behövs tid för tankar vilket inte givits mycket utrymme för under den senaste månadens (3, 6) överväldigande känslostormar. Skulle inte tro att någon missat detta vare sig i det inre eller yttre. 
7an står, i jämförelse med 3ans betoning på barn, mer för äldre. Kanske får det nu symbolisera att vi kan ta vara på erfarenheter och fördjupa idéer.
16/7 pekar emellertid också på den oförutsägbara 16-kvaliteten, något helt oväntat lär dyka upp!

Det är dags för eftertanke och planerande. Hur kan jag finna balans mellan känslor och tankar.
Dags att gå inåt för att ta ställning på ett djupare personligt plan. Dags att rensa bland alla känslor och all info som månad 6 bidrog med. Tid att fundera djupare på vad jag själv verkligen vill med detta år. I ett år som fokuserar på de stora sammanhangen är det viktigt att inte bara följa strömmen!!

Vi kan också försöka förstå varför vissa saker triggar oss extra just nu, inte för att det är svårt att förstå utifrån det som händer, vi befinner oss ju i en ofattbar omstruktureringstid, utan vad det står för i oss själva just nu? Tankar och funderingar kan ge styrsel till känslorna. Det behövs för att vi varken ska dras ner i rädslor, ångest, förnekelse eller/och projiceringstendenser. Det är nämligen just vad som sker när vi inte har kontakt med vårt inre jag.
Vi har nu möjlighet göra egna oerhört viktiga, helande (7) inre insikter och det finns inte mycket som kan vara så välgörande och transformerande som det!

Vi kan komma att uppleva negativitet väldigt starkt i månad 7 och vi skulle också kunna bli extra kritiska. Det beror på att månad 7 har en renande, klargörande och rensande karaktär.
Här gäller femte chakrats devis "ifrågasätt varje ohelig tanke". När det sker balanserat kan vi ha ett friskt, öppet ifrågasättande av våra tankar och handlingar. När det sker i obalans kommer vi ofta projicera det "oheliga" på andra för att själva kunna känna att vi har och gör rätt. Det krävs självkännedom, vilja och mod för nya självinsikter. 

20, -12/3,-16/7 står också för det energiflöde vi kallar pengar och på något sätt kan det vara bra fundera över vad vi vill med de ekonomiska resurser vi har. (inte detsamma som att klaga på sin ekonomi) Fundera på om det kan finnas nya sätt att se på  pengar liksom det nu måste till nya sätt att se på alla planetens resurser. 

Ju mer vi närmar oss majs dynamiska 8-månad (senare delen av april) behöver vi hålla in våra hästar och minnas att det är nödvändigt tänka efter innan vi agerar! Finns inget utrymme för oöverlagda impulshandlingar när man befinner sig i så karmiska sammanhang som vi gör nu. 

Som vanligt är naturen i fokus under 7an och nu blir det starka vårkänslor när naturen vaknar och får symbolisera hoppet och livets återkomst. Att vara ute i naturen är alltid viktigt men i denna tid verkligen ännu mer helande och uppbyggande. Låt oss ta vara på det.
Vid kassan i matbutiken i fredags stönade damen före mig, medan hon höll hårt om ett antal penséeplantor: Som jag har längtat!! 

 

Kunskapen om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Fortfarande är 3e och 5e chakrats energiplan viktiga och jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är helt uppdaterad om deras psykologiska aspekter.
6e chakrat, Ajna, Pannchakrat som jag kallar Kontrolltornet, har extra fokus eftersom vi behöver distans för att inte översköljas av känslor. Tankarna behöver balansera upp vårt, på grund av rädslor och skuld, så utmanade känsloliv.
Vi behöver släppa vårt värderande förhållningssätt och förstå att vi sätter vår egen ton på livet. Våga göra egna medvetna, individuella ställningstaganden (5e) istället för att bara följa strömmen.


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se över informationen om år 12/3 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

Läs om År 2019

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) där det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 

Upp