November

November, vår 11e månad, är i år 2017/10/1 numerologiskt månad 21/3

Obs att månaden är en underavdelning till det universella året och alltid tolkas utifrån det! 

 

November startar med Allhelgonadagen (och senare med helgen) tiden då vi kan uppleva att hinnan mellan världarna är mycket tunn. Vi stärker, med ljus i mörkret, våra minnen och relationer till dem vi älskat, de som lämnat den här dimensionen och den materiella världen före oss.  
Andlighet möter här underjord, mörkret synliggörs och det dolda kommer till ytan. Vare sig det ligger i det kollektiva eller våra personliga känslor.
Här finns symboliskt en öppning, en möjlighet till en slags kommunikation mellan världarna.
Ge gärna barnen en aning om vad allhelgona egentligen står för. De blir bättre rustade för det vanliga livet genom det än av enbart godis och vampyrtänder. Och barn har ett naturligare, enklare sätt att förhålla sig till döden än vuxna. 

November, månad 11, numerologiskt månad 23, är en möjlighet till nystart och helande i relationer (särskilt efter den 19e). Med ny inställning/nya förhållningssätt till vårt sätt att kommunicera kan kommunikationen bli tydligare, rakare och enklare.
I november är optimism, vänskap, socialt samverkande och nätverkande viktigt men se upp för "fake news". Vem du än är behöver du nu gå djupt i ditt innersta för bästa kommunikationen. Förbi egot, ilska, skuld, skam, rädsla och annat som ligger i vägen. Om du inte verkar utifrån kärlek dvs har ett positivt syfte eller vänskapligt motiv så vänta!!

Vi kan nu efter oktober (i år 10/1) känna av den första tonen från nästa år, 11/2. Det betyder ett möte mellan de grundläggande krafterna i vår värld, manligt och kvinnligt, ljus och mörker, handling och konsekvens. Det blev uppenbart under oktober (10e månaden, numerologisk månad 20) men kommer vara starkt fortsatt framöver till årets slut och in i nästa. Tvåan står ju överhuvudtaget för konsekvensernas tid inom alla områden. Klimatfrågan i världen blir än mer synlig samt definitivt ledarnas hantering av makt och ledarskap. 

I och med detta 1-år är vi alltså alla på en helt personlig resa i en ny tid och behöver fördjupa frågan om vår egen värdegrund. Vad står jag för och vad vill jag göra för framtiden som det ser ut nu. Var och en måste själv känna vad hen klarar av. Vad betyder det för just mig att leva som vuxen, mogen människa i världen. Alltså oerhört viktigt sluta tänka "alla andra gör ju".... utan våga stå för det man själv känner och vill. 
Det kan vara som att vakna upp till en ny dimension av verkligheten. I 1ans år är det möjligt göra insikter som är omvälvande och som får modet och kraften att öka.
Nu i november behöver vi verkligen acceptera förändringar, nu har de börjat ske på nya sätt och de leder vidare, en efter en.... Nu kan du också enklare välja att agera/säga din mening, kanske för att ta tillbaka din egen makt, din egen genuina, självklara, innersta auktoritet. (och jag tänker definitivt inte bara på metoo här!)

Verkliga förändringar är beroende av nya insikter.
Vår uppfattning om trygghet behöver ses över - om trygghet betyder att försöka få allt att vara som det alltid varit (stanna kvar i bekvämlighetszonen) så fungerar den helt enkelt inte längre.
Vi är tvungna att söka tryggheten i oss själva, finna modet att både leva och skapa vår framtid. För det tvingas vi möta våra rädslor istället för att förneka dem. Annars har vi ingen möjlighet att delta i den uppbyggnad av vår "nya värld" som är nödvändig. 
Ja förändringar är en självklar del av utveckling och kräver mod, självkänsla och tilltro till framtiden.
1året ger oss förnyade möjligheter ta itu med sånt vi borde gjort tidigare.
Allt våra ögon nu öppnas för kanske inte kan ändras (iallafall inte på en gång, eller helt) men om vi inte slutar blunda kommer inget alls kunna förändras.

Femte chakrat kommer stadigt vara aktuellt.
Det handlar om att ha mod och kunna leva från mitt innersta sanna jag. Kanske uppleva det tillstånd av tillit som kan fylla mig först när jag inte har något annat val än det fullständigt okända.
Men nu under första hälften av november ligger stort fokus på andra chakrat och under andra hälften på det tredje. Värdefullt ha fokus på dem i yoga och meditation. För dem som mediterar på sefiroten i Livsträdet kan Yesod, Netzach och (särskilt under andra hälften) Hod, upplevas särskilt starkt.
Läs gärna om detta i "Via Chakra". 
För att medvetet kunna ta del i den globala evolutionen och den transformation vi genomgår i vår tid behöver vi ha radikalt öppna sinnen. Ett totalt nytänkande är en förutsättning. Det osäkra och okända är nu "det nya normala". Vi behöver vårt mod och tillit att kunna se med nya ögon. 

 

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara extra klokt se över informationen om år 10/1 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2017

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 

Upp