Januari

Januari är i år 2018/11/2 numerologiskt månad 12/3

Obs att månaden är en underavdelning till det universella året och alltid tolkas utifrån det! 

 

Januari startar som månad 12/3 i den kraftfulla övergången från 2017/10/1 till 2018/11/2. Lite som att jumpa på isflak, lätt att försvinna i de mörka djupa underströmmarna om man bara ser till ytans glitter.
Vi går från "det manliga" till "det kvinnliga", från ljus till mörker, från snabbhet till långsamhet, från idéer till förverkligandet. Tid att landa, i känslan, i en tid för assimilering och anpassning. Dags att ta mark i den praktiska verkligheten. 

Den 1a januari är numerologiskt dag 13/4 och indikerar att det är dags för en allvarsammare ton, det är ju också vecka 4. Dock är det under januari mycket intensiva känslor i rörelse och kreativa tankar som gott kan få fokuseras framåt men utan alltför fasta ramar eftersom dag 13 tyder på att det kan bli ändring i planerna framöver. Mycket är på gång under detta nya år och förändrade förhållanden som kräver ny anpassning kan ske redan i januari. 12/3-energin (som 123) skapar ett starkt flöde och kan få oss att både tänka till och tänka om. De allra sista dagarna i månaden som faller i vecka 8 har en kraft och tyngd man kan fundera över. Vi dundrar liksom in i den mer konkreta "fyrkantiga" 4a månaden februari. Vi kan se till att hålla fokus och ha gott omdöme i viktiga saker i den övergången.


Kunskap om chakrafilosofin kan hjälpa oss mycket i vår egen utveckling denna tid. Läs gärna i Via Chakra"
Kvällen den 11e januari i Stockholm (se Här o nu 2018/11/2)  kommer jag också tala om det vid en genomgång av energierna för år 2018 och visa vad som kan vara användbart att tänka på och fördjupa.


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara extra klokt se över informationen om år 10/1 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2018

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 

Upp