Mars

Mars är i år 2018/11/2 numerologiskt månad 14/5

Obs att månaden är en underavdelning till det universella året och alltid tolkas utifrån det! 

För att få in denna aktiva månad 14/5 i rätt kontext påminner vi oss om att vårt år 11/2, när vi ser på dess mest positiva aspekt, pekar mot samverkan, tolerans, engagemang, ideal, andlig inspiration och kommunikation. Med ett grundtema vi kan kalla "kärlek och frid i hjärtat som förverkligas i världen".
Det är emellertid svårt hitta balans för det då 2an i 2000talet förstärker dualism och polarisering och utmanas av 8an i 2018 (speciellt nu i numerologisk månad 14/5). Det är en utmaning att få ihop 11ans mer spirituella energi, 8ans konkreta maktfunktion och 2ans "småaktighet". Konfrontationer kan lätt uppstå. Då är det viktigt att från hjärtat veta vad vi själva vill med energierna och fundera över hur vi hanterar dem!

Vi har en situation i världen med många akuta krisområden där allt fler kör hårdare fast utan vilja till öppningar och lösningar. Aggressioner tycks starka och det gäller även det personliga planet på vilket de stora sammanhangen ju faktiskt vilar. Vare sig det tar sig uttryck i irritationer, missnöje eller blir till rent hat.
Allt sånt uppkommer som vanligt främst ur våra rädslor och känslor av maktlöshet. Och oftast helt omedvetet.
Men farligare än hat kan det vara att se men inte agera. Vilja tro att man inget kan göra, att man själv är maktlös eller helt enkelt inte har med världen i stort att göra. Vi har sett det förut och det blev inte bra.

Var och en av oss kan, i denna aktiva och rörliga marsmånad, fråga sig vad just vi bidrar med och fundera över om det känns ok. Det är nödvändigt att vi är med och påverkar med positiv energi, både rent praktiskt och mentalt. Var och en kan vi, på vårt eget sätt, använda 11ans energi för den inspiration som skapar "de mirakel av kärlek" som behövs.

 Och det är faktiskt också så att detta år redan börjat med ett slags massivt uppvaknande!, framför allt kring miljön. Det kan man inte undgå se och glädjas över om man följer miljödebatter eller sajter där klimatet är i fokus. Ibland, när tiden är mogen, kommer liksom en god ström och då kan det vara bra att följa den, naturligtvis efter eget funderande så man känner att det är ett eget individuellt ställningstagande. Förändringar i vår tid kostar nämligen på. 

Oväntad utveckling nu under månad 14/5 kommer också kunna kräva mer anpassning samtidigt som rutiner säkert också kan behöva ändras. Det behövs liksom både mer rymd och tid nu. Vissa saker måste nog ifrågasättas, typ det sätt vi tänkte på igår, över huvudtaget är det bra gå tillbaka i tankarna och se över saker. Här finns ökad chans att på något sätt kunna bryta sig loss, till exempel från dåliga vanor.
5an ger här också större möjlighet till både fundering och analys och 14/5 till att under månaden bli alltmer konkret och organiserad. Kanske rent av en slags uppdatering av tänkandet.

Missförstånd kan lätt uppstå i olika relationer (2,14/5). Kommunikation och ny information gör att vi får vara beredda på ändringar/förändringar både i stora och små sammanhang, både i det yttre och inre. Mindre behaglig information kan behöva tas itu med direkt men utmaningar vi klarar av bidrar ju till ny kraft. 

Vecka 9, numerologiskt vecka 14/5, samma som månaden! ger några intensiva och osäkra dagar som hänger samman med februari och kan kräva ökad anpassning.

Vecka 10, numerologiskt vecka 15/6, bidrar med en ökad kampkänsla (som till viss del ligger kvar över månaden). Här får vi kanske hålla koll på irritationen. Den 8/3-10/3 till exempel bra att använda den fysiska energin till något positivt och konstruktivt, samt minnas att vi har ansvar både för vårt eget liv och våra handlingar. En stark energi kan man göra mycket bra av, både för kropp och själ, bara man är medveten om den.

Vecka 11, numerologiskt vecka 16/7, kan innebära plötsliga, oväntade händelser och snabba ändringar.  Den 15/3, en 11/2 dag, kan bära med helande energier som verkligen ska användas.
Vecka 12 (vecka 17/8) får vi se över konsekvenserna och på bästa sätt försöka åtgärda sånt som kanske känns fel. Helt enkelt ta nya tag. Och vecka 13 (vecka 18/9) dags att öppna upp för annan energi som börjar med påsken.


Kunskap om chakrafilosofin kan hjälpa oss mycket i vår egen utveckling denna tid. 3e-5e chakrat kan nu i mars vara speciellt aktuella. Läs gärna i Via Chakra"


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara extra klokt se över informationen om år 11/2 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2018

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 

Upp